Annonce

Xarelto®

B01AF01

Xarelto® er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Xarelto® anvendes til

 • at forebygge blodpropper hos personer, som får indsat kunstigt hofte- eller knæled
 • forebyggelse og behandling af blodprop i de dybe vener eller i lungen
 • forebyggelse af blodpropper hos patienter, som har nedsat gennemstrømning i kranspulsårerne, har haft et hjerteanfald, ustabil angina pectoris (hjertekrampe) eller har atrieflimren/-flagren og dermed øget risiko for blodpropper.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og granulat til oral suspension (væske til at drikke).

Voksne

Knæ- og hofteoperationer

 • 10 mg 6-10 timer efter operation
 • Derefter 10 mg 1 gang i døgnet i 14 dage ved knæoperation og 35 dage ved hofteoperation.

Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener eller i lungen

 • 15 mg 2 gange i døgnet i tre uger
 • Derefter 20 mg 1 gang i døgnet i 3-6 måneder
 • Dosis nedsættes evt. til 15 mg 1 gang i døgnet ved dårlig nyrefunktion
 • Ved behandling i mere end 6 måneder kan dosis ofte nedsættes til 10 mg i døgnet
 • Behandlingens varighed er individuel.

Forebyggelse af blodpropper ved atrieflimren/-flagren

 • 20 mg 1 gang i døgnet
 • Dosis nedsættes evt. til 15 mg 1 gang i døgnet ved dårlig nyrefunktion
 • Behandlingens varighed er individuel.

Forebyggelse af blodpropper ved hjertesygdom eller efter hjerteanfald

 • 2,5 mg 2 gange i døgnet, morgen og aften
 • Behandlingens varighed er individuel.

Børn og unge under 18 år

Behandling og forebyggelse af blodpropper

Bemærk: 1 mg rivaroxaban svarer til 1 ml oral suspension.

Legemsvægt

Dosis pr. gang

Antal doser i døgnet

Større end eller lig med

Mindre end

2,6

3

0,8 mg

3

3

4

0,9 mg

3

4

5

1,4 mg

3

5

7

1,6 mg

3

7

8

1,8 mg

3

8

9

2,4 mg

3

9

10

2,8 mg

3

10

12

3 mg

3

12

30

5 mg

2

30

50

15 mg

1

50

20 mg

1

Bemærk:

 • Tabletter
  • Tabl. 15 mg og 20 mg skal tages sammen med mad.
  • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
  • Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.
  • Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.
 • Oral suspension
  • Vedr. tilberedning af oral suspension, se Håndtering og holdbarhed.
  • Oral suspension skal tages sammen med mad eller madning efterfulgt af væske.

Hvis du glemmer en dosis:

 • Ved dosis 3 gange i døgnet til børn med legemsvægt under 12 kg: Den glemte dosis springes over. Der fortsættes med den næste planlagte dosis. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved 5 mg eller 2,5 mg 2 gange i døgnet: Du fortsætter med den næste planlagte dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved 15 mg 2 gange i døgnet.: Dosis tages straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
 • Ved 10 mg, 15 mg eller 20 mg 1 gang i døgnet: Dosis tages straks, og du fortsætter næste dag med sædvanlig dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved opkastning mere end 30 min. efter indtagelse skal dosis springes over, og næste dosis tages som planlagt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min)

Bivirkninger

Hos børn blev hovedpine, feber, næseblod og opkastning set meget almindeligt, og hjertebanken almindeligt, hvilket er oftere end hos voksne.

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Tendens til blødninger.
Blødning i øjet.
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Blødning i tandkød, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Ophostning af blod, Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinstof i blodet.
Smerter i arme og ben.
Svimmelhed, Hovedpine.
Blod i urinen, Påvirkning af nyrerne.
Kraftig menstruation.
Næseblod.
Småblødninger i hud og slimhinder, Hudkløe, Hududslæt.
Blodansamling, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Leverpåvirkning.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Besvimelsesanfald, Hjerneblødning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Ophobning af galde.
Muskelblødning.
Blodansamling på pulsårer.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Allergisk lungebetændelse.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Med ukendt hyppighed er set nyresvigt og øget tryk i musklerne.

*) Alvorlige hudreaktioner opstod som regel inden for de første to uger af behandlingen.

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes:

 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag
 • hvis du for nyligt har været gennem en operation, fx i hjernen eller rygmarven
 • hvis du har kunstig hjerteklap.

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved øget tendens til blødning, fx ved meget højt blodtryk, som ikke er behandlet.
 • Hvis du har risiko for at få mavesår, skal du muligvis have forebyggende behandling.
 • Behandling med Xarelto® skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb med risiko for blødning.
 • Hvis du har en sygdom kaldet antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i dit immunsystem, skal lægen vurdere, om du må behandles med Xarelto®.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Xarelto®.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Skal du opereres, skal du måske holde pause med Xarelto®. Tal med din læge.

Nedsat leverfunktion

Midlet bør ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • HIV-midler (proteasehæmmere) samt visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol) bør ikke anvendes sammen med Xarelto® pga. blødningsrisiko.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital og phenytoin) kan nedsætte virkningen af Xarelto®.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med acetylsalicylsyre, andre blodfortyndende midler og blodpladehæmmende midler, fx clopidogrel pga. risiko for blødning.
 • Samtidig behandling med et NSAID (midler mod gigt og smerter) kan øge risikoen for blødning og justering af dosis kan derfor være nødvendig. Hvis du er i behandling med et NSAID, mens du får Xarelto®, skal du straks kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
 • Samtidig behandling med antidepressive midler (SSRI- eller SNRI-præparater) kan medføre øget risiko for blødning.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Xarelto®.
 • Hvis du har dårligt fungerende nyrer, kan visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt fluconazol (svampemiddel) øge virkningen af Xarelto®.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme en blodstørkningsfaktor (faktor Xa), som normalt findes i blodet. Faktor Xa er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid () er 5-9 timer (unge) og 11-13 timer (ældre).

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Granulat til oral suspension
 • Tilberedning af suspension
  • Granulatet opslæmmes til en ensartet suspension ved at tilsætte:
   • 50 ml vand uden brus til 100 ml flaske
   • 100 ml vand uden brus til 250 ml flaske.
  • Flasken rystes i 60 sekunder efter tilsætningen.
  • Flasken rystes også i 10 sekunder umiddelbart før hver dosering.
  • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Granulat til oral suspension
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig oral suspension:
  • Flasken opbevares opretstående.
  • Kan opbevares højst 14 dage.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg rivaroxaban.

Granulat til oral suspension. 1 g indeholder 19,7 mg rivaroxaban.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg

Konservering:

Natriumbenzoat (E211) : granulat til oral suspension 1 mg/ml

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Propylenglycol : granulat til oral suspension 1 mg/ml

Firma

Tilskud

Tabletter 2,5 mg og granulat til oral opløsning

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 2,5 mg56 stk. (blister)509,10
(Recept)filmovertrukne tabletter 2,5 mg100 stk. (blister)895,85
(Recept)filmovertrukne tabletter 2,5 mg196 stk. (blister)1.739,75
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg10 stk. (blister)233,40
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg14 stk. (blister)314,90
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg30 stk. (blister) (Orifarm)666,40
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg30 stk. (blister) (Abacus)668,05
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg30 stk. (blister)666,50
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg30 stk. (blister) (2care4)670,75
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg98 stk. (blister)2.103,80
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg100 stk. (blister) (Orifarm)2.150,00
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg100 stk. (blister)2.146,40
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg100 stk. (blister) (2care4)2.154,15
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg28 stk. (blister)623,20
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg28 stk. (blister) (Orifarm)621,90
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg42 stk. (blister)926,40
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg42 stk. (blister) (Abacus)900,45
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg42 stk. (blister) (2care4)896,90
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg42 stk. (blister) (Orifarm)896,00
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg98 stk. (blister) (Orifarm)2.007,00
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg98 stk. (blister) (Paranova)2.087,15
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg98 stk. (blister) (Abacus)2.051,05
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg98 stk. (blister) (2care4)2.046,95
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg98 stk. (blister)2.103,80
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg100 stk. (blister)2.146,40
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg28 stk. (blister) (Orifarm)621,85
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg28 stk. (blister)623,20
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg28 stk. (blister) (2care4)624,60
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg98 stk. (blister) (2care4)2.104,15
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg98 stk. (blister) (Paranova)2.104,55
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg98 stk. (blister) (Abacus)2.102,80
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg98 stk. (blister) (Orifarm)2.095,00
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg98 stk (blister)2.103,80
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg100 stk. (blister)2.146,40
(Recept)granulat til oral suspension 1 mg/ml100 ml (børn under 4 kg)123,30
(Recept)granulat til oral suspension 1 mg/ml250 ml (børn 4 kg og derover)229,80

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Præg2,5, ,
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
filmovertrukne tabletter 10 mg
Præg10, ,
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 15 mg
Præg15, ,
KærvIngen kærv
Farverød
Mål i mm.6 x 6
filmovertrukne tabletter 15 mg
filmovertrukne tabletter 20 mg
Præg20, ,
KærvIngen kærv
Farverødbrun
Mål i mm.6 x 6
filmovertrukne tabletter 20 mg

Revisionsdato

fr. 6. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI