Annonce

Xifaxan


Producent: Norgine

Indeholder
Xifaxan er et antibiotikum mod diarré.

Virksomme stoffer
Rifaximin

Anvendelse
 • Xifaxan 200 mg tabletter anvendes til:
  • Behandling af rejsediarré, der skyldes bakterier.
 • Xifaxan 550 mg tabletter anvendes mod:
  • Tilbagefald ved alvorlig leversygdom.

Doseringsforslag

Rejsediarré

 • Voksne og børn over 12 år. 200 mg hver 8. time i 3 dage.
 • Bemærk: Hvis diarréen trods behandling bliver ved, eller du får feber eller blodig afføring, skal du søge læge.

Tilbagefald ved alvorlig leversygdom

 • Voksne. 550 mg 2 gange i døgnet.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Feber
Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Væskeansamling i bughulen*
Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Blodmangel*
Ledsmerter*, Muskelkramper
Depression, Hovedpine, Svimmelhed
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Sår i spiserøret, Tyktarmsbetændelse pga. Clostridioides difficile
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Væskesamling i lungehinderne
For meget kalium i blodet
Angst, Balanceforstyrrelser, Faldtendens, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Kramper, Søvnighed
Svampeinfektion
Urinvejsinfektion
Sjældne (0,01-0,1%)
Blåfarvning af huden, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk*, Lungebetændelse*
Væskemangel
Rygsmerter
Betændelse i hudens dybere lag
Ikke kendt
Leverpåvirkning
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Besvimelsesanfald
Betændelse i huden, Eksem
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed

* Er kun set ved behandling af tilbagefald ved alvorlig leversygdom.

De fleste bivirkninger skyldes formentlig sygdommen, som behandles.


Bør ikke anvendes

Xifaxan bør ikke anvendes:

 • Af personer, der er overfølsomme over for rifamyciner (et antibiotikum).
 • Mod tilbagefald ved alvorlig leversygdom, hvis du har forstoppelse.
 • Mod rejsediarré, hvis du sammen med rejsediarré har feber eller blodig afføring.
 • Til at forebygge rejsediarré pga. risiko for resistensudvikling, da bakterierne ved enhver behandling med et antibiotikum kan blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ødelægge bakteriernes vækst, så de går til grunde.
 • Midlet er bredspektret, hvilket betyder, at det er virksomt over for mange bakteriearter.
 • Midlet absorberes ikke fra tarmen og virker kun på bakterier i selve tarmen.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg eller 550 mg rifaximin.Særlige advarsler

Under behandling med Xifaxan kan din urin få en rødlig farve.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Mod tilbagefald ved alvorlig leversygdom:

 • Xifaxans påvirkning af tarmfloraen kan nedsætte virkningen af p-piller med østrogen. Derfor bør der anvendes anden sikker prævention, især hvis østrogenindholdet er mindre end 50 mikrogram pr. tablet.
 • Ved samtidig behandling med warfarin (blodfortyndende middel) kan blodets evne til at størkne påvirkes. Derfor kontrolleres blodets fortyndingsgrad (INR) regelmæssigt under behandlingen. Det kan eventuelt være nødvendigt at ændre dosis af blodfortyndende midler under behandling med Xifaxan.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter200 mg 12 stk. (blister) 271,10
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter200 mgOrifarm 12 stk. (blister) 225,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter200 mgParanova Danmark 12 stk. (blister) 227,40
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter550 mg 56 stk. (blister) 3.234,85
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter550 mgOrifarm 56 stk. (blister) 3.213,85

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 200 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI