Annonce

Xigduo, komb.


Producent: AstraZeneca

Indeholder
Xigduo er et middel mod diabetes 2. Kombinationspræparat.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering og ved scanning med kontrast. Læs mere.

Virksomme stoffer
Dapagliflozin
Metformin

Anvendelse

Xigduo anvendes til behandling af:

 • Diabetes type 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres med metformin alene eller i kombination med andre midler mod diabetes, herunder insulin, sammen med diæt, vægttab og motion.

Midlet kan anvendes alene eller sammen med andre midler mod diabetes. 


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 5mg/850 mg eller 5 mg/1.000 mg 2 gange i døgnet.

Bemærk:

 • For at nedsætte fordøjelsesbesvær bør tabletterne tages sammen med et måltid.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Fordøjelsesbesvær
Lavt blodsukker*
Almindelige (1-10%)
Smagsforstyrrelser
Forhøjet mængde røde blodlegemer, Øget antal røde blodlegemer
Ændringer i blodets fedtindhold
Rygsmerter
Svimmelhed
Hududslæt
Betændelse i forhuden, Betændelse i og omkring skeden, Påvirkning af nyrerne, Smertefuld vandladning, Urinvejsinfektion, Øget urinmængde
Ikke almindelige (0,1-1%)
For lille væskevolumen i blodet
Væskemangel
Svampeinfektion
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
For meget mælkesyre i blodet, Mangel på B-vitamin
Rødme
Ikke kendt
Alvorlig infektion i hud og bindevæv**

* Nedsat sukkerniveau i blodet er set ved samtidig anvendelse af visse midler mod diabetes (insulin eller insulinfrigørende midler).

** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen med Xigduo, hvis du har fået Fourniers gangræn.

Hos patienter, som allerede har en høj risiko for amputation, har et andet lignende middel mod diabetes - canagliflozin - vist sig at øge risikoen for amputation af underekstremiteter, især tæerne. Når du har diabetes gælder generelt, at det er vigtigt med regelmæssig fodpleje for at forebygge diabetiske fodsår og dermed mindske risikoen for amputation.


Bør ikke anvendes

Xigduo bør ikke anvendes ved:

 • Tidligere overfølsomhedsreaktion over for lignende midler mod diabetes 2.
 • Tidligere alvorlig overfølsomhedsreaktion.
 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Alkoholisme
 • Akut alkoholforgiftning
 • Større operationer
 • Diabetes type 1
 • Diabetisk koma
 • Behandling af syreforgiftning ved diabetes.
 • Der bør holdes pause ved:
  • Væskemangel (dehydrering)
  • Infektionssygdomme
  • Choktilstande.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 døgns karantæne.


Virkning

Dapagliflozin

 • Virker uafhængigt af insulin ved at hæmme det protein som transporterer sukker tilbage til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Når dette protein hæmmes, øges udskillelsen af sukker i urinen, og blodsukkeret sænkes.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 13 timer.

Metformin

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 5 mg dapagliflozin (som propandiol) og 850 mg metforminhydrochlorid
 • 5 mg dapagliflozin (som propandiol) og 1.000 mg metforminhydrochlorid.


Særlige advarsler

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på diabetes med syreophobning i blodet (diabetisk ketoacidose), fx:

 • Hurtigt vægttab
 • Kvalme og opkastning
 • Mavesmerter
 • Stor tørst
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Forvirring
 • Usædvanlig træthed
 • Sødlig ånde
 • Sød eller metallisk smag i munden
 • Urin og sved, der lugter anderledes end normalt.

Behandlingen med Xigduo skal sandsynligvis stoppes.

Xigduo skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved samtidig brug af insulin eller insulinfrigørende midler - bør dosis af insulin henholdsvis insulinfrigørende middel formentlig nedsættes for at undgå lavt blodsukker.
 • Du skal stoppe med at tage Xigduo 48 timer før nogle operationer eller bedøvelse. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter operation og kun, hvis dine nyrer fungerer normalt.
 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet kontrastmidler med jod ind i en blodåre, skal du holde op med at tage Xigduo 3 dage før undersøgelsen. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med dårligt fungerende nyrer samt hos ældre.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.
 • Samtidig behandling af forhøjet blodtryk med slyngediuretika, ved tidligere tilfælde af lavt blodtryk, ved behandling af ældre samt ved samtidig behandling af nyrebækkenbetændelse eller blodforgiftning i urinvejene.
 • På grund af Xigduo´s virkningsmekanisme vil en urinprøve vise indhold af glucose (sukker).
 • Behandling med Xigduo vil blive afbrudt ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der vil blive taget blodprøver til kontrol for såkaldte ketonstoffer i blodet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Ved samtidig brug af insulin eller insulinfrigørende midler af typen sulfonylurinstoffer bør insulindosis formentlig nedsættes for at undgå lavt blodsukker. 
 • Xigduo kan forøge virkningen af visse vanddrivende midler (slyngediuretika). 
 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.  
 • Binyrebarkhormoner nedsætter virkningen af Xigduo.
 • ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan i sjældne tilfælde medføre lavt blodsukker.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/850 mg
Pris i kr. 509,75
Pakning 56 stk. (blister) (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. 413,85
Pakning 56 stk. (blister) (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. 407,90
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. 509,75
Pakning 56 stk. (blister) (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. 415,90
Pakning 196 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/850 mg
Pris i kr. 1.561,00
Pakning 196 stk. (blister) (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. Udgået 13-01-2020
Pakning 196 stk. (blister) (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. 1.354,30
Pakning 196 stk. (blister) (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. 1.353,30
Pakning 196 stk. (blister) (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. 1.348,20
Pakning 196 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg/1000 mg
Pris i kr. 1.561,00

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI