Annonce

Xultophy®, komb.


Producent: Novo Nordisk

Indeholder
Xultophy® er et middel mod diabetes 2. Indeholder en kombination af et langtidsvirkende insulinlignende middel og et middel mod diabetes 2.

Virksomme stoffer
Insulin degludec
Liraglutid

Anvendelse

Xultophy® anvendes til behandling af

 • Diabetes 2

sammen med andre tabletter til behandling af diabetes 2 samt kostregulering og motion, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

Ved opstart efter behandling udelukkende med tabletter mod diabetes 2

Voksne

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 10 dosistrin (10 enheder insulin degludec og 0,36 mg liraglutid) 1 gang i døgnet.
 • Højst 50 dosistrin (50 enheder insulin degludec og 1,8 mg liraglutid) pr. dosis.

Ved skift fra visse andre midler mod diabetes 2

Voksne

 • Der stoppes med at tage det andet middel.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 16 dosistrin (16 enheder insulin degludec og 0,6 mg liraglutid) 1 gang i døgnet.
 • Med 4-7 dages mellemrum øges med 2-4 dosistrin ("klik") på pennen, indtil det ønskede faste-blodsukker er opnået.
 • Dit blodsukker skal kontrolleres hyppigt de første uger efter skift til Xultophy®.

Bemærk

 • Det er vigtigt, at du læser om brug af pen med dosistrin under Håndtering og holdbarhed inden første indsprøjtning.
 • Du kan tage dosis uafhængigt af måltider, men den bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Hvis det ikke er muligt at tage dosis på samme tidspunkt hver dag, fx ved glemt dosis, kan tidspunktet evt. ændres, men der skal gå mindst 8 timer mellem to indsprøjtninger.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Lavt blodsukker
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet
Betændelse i mavens slimhinde, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed, Påvirkning af bugspytkirtlen, Sure opstød
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i galdeblæren
Væskemangel
Overfølsomhed
Ikke kendt
Betændelse i bugspytkirtlen
Væskeophobning i fx arme og ben
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Xultophy® bør ikke anvendes ved:

 • Diabetes 1
 • Diabetisk ketoacidose (syreforgiftning pga. diabetes)
 • Flg. sygdomme pga. manglende erfaring:
  • Inflammatoriske tarmsygdomme med kronisk betændelsestistand, fx Crohns sygdom og blødende tyktarmsbetændelse.
  • Diabetisk gastroparese (forsinket tømning af mavesækken)
  • Alvorligt hjertesvigt.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning

Insulin degludec

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen er jævnt fordelt over 24 timer efter indsprøjtning under huden.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 26 timer.

Liraglutid

 • Virker ved at stimulere frigørelsen af insulin og hæmme frigørelsen af glucagon. Glucagon er et hormon, der ligesom insulin dannes i bugspytkirtlen, men som har den modsatte virkning.
 • Midlet forsinker desuden optagelsen af glucose fra tarmen. Herved nedsættes sukkerindholdet i blodet.
 • Virker desuden ved at nedsætte kropsvægt og kropsfedtmasse pga. påvirkning af appetitreguleringen.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 13 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 enheder insulin degludec og 3,6 mg liraglutid.

Hver pen indeholder i alt 3 ml injektionsvæske.Særlige advarsler

Xultophy® skal anvendes med forsigtighed:

 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, øger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller hvis du er ældre, kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Bivirkninger fra mave-tarm-kanalen kan resultere i væsketab. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter med dårligt fungerende hjerte.
 • Kontakt din læge ved vedvarende kraftige mavesmerter, som kan være et symptom på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du tidligere har haft akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Samtidig indtagelse af alkohol kan påvirke Xultophy®’s blodsukkersænkende virkning, som enten kan blive øget eller nedsat. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere end normalt.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • Der er risiko for forhøjet blodsukker ved samtidig brug af en række lægemidler, fx:
  • Testosteron (mandligt kønshormon)
  • ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt)
  • Beta-blokkere (midler mod hjerte- og kredsløbslidelser)
  • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom)
  • Acetylsalicylsyre (smertestillende eller middel mod tromboseprofylakse)
  • Sulfonamider (antibiotika).
 • Der er risiko for lavt blodsukker ved samtidig brug af en række lægemidler, fx:
  • P-piller
  • Hjertestimulerende og karsammentrækkende midler
  • Thiazider (vanddrivende midler)
  • Midler mod nedsat stofskifte.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af pioglitazon (middel mod diabetes 2) og Xultophy®, fordi der kan være øget risiko for hjertesvigt.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 3 x 3 ml (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen100 enh+3,6 mg/ml
Pris i kr. 1.098,00
Pakning 3 x 3 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen100 enh+3,6 mg/ml
Pris i kr. 1.239,90
Pakning 3 x 3 ml (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen100 enh+3,6 mg/ml
Pris i kr. 1.067,50
Pakning 3 x 3 ml (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen100 enh+3,6 mg/ml
Pris i kr. 1.076,90Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI