Annonce

Yescarta

L01XL03

Yescarta er et middel, som fremstilles ud fra patientens egne T-celler (hvide blodlegemer).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Yescarta anvendes til behandling af:

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

Doseringen er individuel og afhænger af patientens legemsvægt.

Bemærk:

  • Det tager normalt nogle uger at fremstille det færdige lægemiddel, efter at man har udtaget hvide blodlegemer fra patientens blod.
  • Nogle dage før infusionen vil man blive behandlet med en form for kemoterapi.
  • Der gives paracetamol og antihistamin inden behandling for at mindske bivirkningerne.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Lavt indhold af immunglobulin i blodet, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
For lidt ilt i blodet, Feber, Kulderystelser, Træthed.
Infektioner.
Påvirkning af centralnervesystemet.
Leverpåvirkning, Vægttab.
For lidt natrium i blodet, Væskemangel, Nedsat appetit.
Ledsmerter, Rygsmerter, Smerter i arme og ben, Bevægeforstyrrelser, Muskelsmerter.
Påvirkning af hjernen, Rysten, Svimmelhed, Talebesvær, Hovedpine.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk.
Væskesamling i lungehinderne, Åndenød, Hoste.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sjælden blodsygdom, Ændring i blodets evne til at størkne.
Hjertestop, Hjertesvigt.
Overfølsomhed.
Forhøjet galdefarvestof.
For lidt calcium i blodet.
Kramper.
Besvær med at styre arme og ben, Muskelkramper, Nervebetændelse.
Søvnløshed.
Nyresvigt.
Væske i lungerne.
Hududslæt.
Blodprop.

Bør ikke anvendes

Yescarta bør ikke anvendes ved overfølsomhed over indholdsstofferne og mulige restoffer som gentamicin (antibiotikum) eller dimethylsulfoxid (DMSO).

Særlige advarsler

  • Vaccination med levende vaccine bør undgås i mindst 6 uger før behandlingsstart, og indtil immunforsvaret har normaliseret sig efter endt behandling.
  • Ved aktiv infektion eller alvorlige, uafklarede bivirkninger vil behandlingen blive udsat.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er ingen erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

I T-cellerne, der udtages fra patientens blod, indsættes et nyt gen, der gør, at T-cellerne er i stand til at finde frem til kræftcellerne i kroppen. Når de modificerede T-celler ved infusionen kommer tilbage i patientens blod, vil de finde frem til kræftcellerne og ødelægge dem.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

  • Opbevares i dampform af flydende nitrogen ved under -150°C.
  • Må ikke bestråles.

Personalerisiko:

Der bør tages passende forholdsregler (handsker, briller) ved håndtering af genetisk modificerede blodceller pga. risiko for overføring af smitsomme sygdomme.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, dispersion. 1 patientspecifik infusionspose indeholder 1-2 x 106 anti-CD19 CAR-positive, levedygtige T-celler pr. kg legemsvægt svarende til højst 2 x 108 anti-CD19 CAR-positive T-celler.

Hjælpestoffer

Andre:

Cryostor CS10 : Infusionsvæske, dispersion
Dimethylsulfoxid : Infusionsvæske, dispersion
Humant albumin : Infusionsvæske, dispersion
Natriumchlorid : Infusionsvæske, dispersion

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Infusionsvæske, dispersion 1 stk.3.269.616,85

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

fr. 13. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI