Annonce

Zalasta®

N05AH03

Zalasta® er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zalasta® anvendes til behandling af skizofreni og manier. Anvendes desuden til forebyggelse af manier og depressioner i de tilfælde, hvor midlet har virket mod tidligere manier.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og smeltetabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Skizofreni

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 1 gang i døgnet, helst ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser bør begynde med 5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.

Mani

Begyndelsesdosis som eneste middel 15 mg 1 gang i døgnet. Afhængig af effekt og bivirkninger kan dosis øges til 40 mg i døgnet. Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat.

Forebyggende mod depression eller mani ved bipolar sygdom

Begyndelsesdosis 10 mg 1 gang i døgnet. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af mani fortsættes med samme dosis.

Bemærk:

 • Smeltetabletter skal lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.
 • Til ældre kan det være passende med en lav begyndelsesdosis på 5 mg.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Døsighed.
Vægtøgning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Motorisk uro.
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene, Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Ledsmerter.
Parkinsonisme, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer.
Forhøjet urinsyre i blodet, Leverpåvirkning, Sukker i urinen.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker, Øget appetit.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd, Vandladningsbesvær.
Langsom puls.
Diabetes, Forværret diabetes.
Stammen, Talebesvær.
Hukommelsesbesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Påvirkning af ekg.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Kramper.
Blodpropper.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse.
Lav legemstemperatur, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig død.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Langvarig smertefuld erektion.
Nedbrydning af muskelvæv.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Ikke kendt.Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Omfatter bl.a. forstoppelse og mundtørhed og er normalt forbigående.

** Ses normalt kun i starten af behandlingen.

*** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

**** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper.

 • I yderst sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

 • Forsigtighed:
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Rygning kan nedsætte effekten af midlet.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluvoxamin (middel mod depression) øger virkningen af Zalasta®.
 • Carbamazepin og valproat (epilepsimidler) kan muligvis nedsætte virkningen af Zalasta®.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Zalasta® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 30 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.

Hjælpestoffer

Andre:

Aspartam (E951) : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Lactose : tabletter 2,5 mg, tabletter 5 mg, tabletter 7,5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 20 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 2,5 mg28 stk (blister)89,50
(Recept)tabletter 5 mg28 stk. (blister)64,05
(Recept)tabletter 7,5 mg56 stk. (blister)101,80
(Recept)tabletter 10 mg28 stk. (blister)171,95
(Recept)tabletter 10 mg56 stk. (blister)263,65
(Recept)tabletter 15 mg28 stk. (blister)66,60
(Recept)tabletter 20 mg28 stk. (blister)44,20
(Recept)smeltetabletter 5 mg28 stk. (blister)69,45
(Recept)smeltetabletter 10 mg28 stk. (blister)109,90
(Recept)smeltetabletter 15 mg28 stk. (blister)150,35
(Recept)smeltetabletter 20 mg28 stk. (blister)354,00

Substitution

tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Accord" AccordOlanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVAOlanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Nordic Prime" (parallelimport)Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals NordicOlanzapin, tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Zyprexa Eli LillyOlanzapin, overtrukne tabletter 2,5 mg
tabletter 5 mg
Olanzapin "Accord" AccordOlanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVAOlanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Nordic Prime" (parallelimport)Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals NordicOlanzapin, tabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Zyprexa Eli LillyOlanzapin, overtrukne tabletter 5 mg
tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Accord" AccordOlanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zyprexa Eli LillyOlanzapin, overtrukne tabletter 7,5 mg
tabletter 10 mg
Olanzapin "Accord" AccordOlanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Actavis" TEVAOlanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Nordic Prime" (parallelimport)Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals NordicOlanzapin, tabletter 10 mg
Olanzapine "Mylan" MylanOlanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zyprexa Eli LillyOlanzapin, overtrukne tabletter 10 mg
tabletter 15 mg
Olanzapin "Accord" AccordOlanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapin "Nordic Prime" (parallelimport)Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
tabletter 20 mg
Olanzapin "Accord" AccordOlanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals NordicOlanzapin, tabletter 20 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
smeltetabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Pharmaceuticals NordicOlanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olazop (parallelimport)Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Zyprexa Velotab Eli LillyOlanzapin, smeltetabletter 5 mg
smeltetabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Pharmaceuticals NordicOlanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olazop (parallelimport)Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Zyprexa Velotab Eli LillyOlanzapin, smeltetabletter 10 mg
smeltetabletter 15 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, smeltetabletter 15 mg
Olazop (parallelimport)Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Zyprexa Velotab Eli LillyOlanzapin, smeltetabletter 15 mg
smeltetabletter 20 mg
Olanzapin "Stada" STADA NordicOlanzapin, smeltetabletter 20 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwissOlanzapin, smeltetabletter 20 mg
Olazop (parallelimport)Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Zyprexa Velotab Eli LillyOlanzapin, smeltetabletter 20 mg

Foto og identifikation

tabletter 2,5 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.5 x 5
tabletter 2,5 mg
tabletter 5 mg
Præg5
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.6 x 6
tabletter 5 mg
tabletter 7,5 mg
Præg7.5
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.7 x 7
tabletter 7,5 mg
tabletter 10 mg
Præg10
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.9 x 9
tabletter 10 mg
tabletter 15 mg
Præg15
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.11 x 11
tabletter 15 mg
tabletter 20 mg
Præg20
KærvIngen kærv
Farvelysegul, spættet
Mål i mm.12,2 x 12,2
tabletter 20 mg
smeltetabletter 5 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.5 x 5
smeltetabletter 5 mg
smeltetabletter 10 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.7 x 7
smeltetabletter 10 mg
smeltetabletter 15 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.8 x 8
smeltetabletter 15 mg
smeltetabletter 20 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.10 x 10
smeltetabletter 20 mg

Revisionsdato

to. 15. okt. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI