Annonce

Zanosar®

L01AD04

Zanosar® er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zanosar® anvendes til behandling af spredte kræftknuder, som stammer fra bugspytkirtlen, og som ikke kan opereres væk. Anvendes i kombination med et andet celledræbende middel (fluoruracil).

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

Voksne

  • Doseringen er individuel og beregnes ud fra patientens overfladeareal.

Bemærk:

  • Det er vigtigt, at man ikke mangler væske inden infusionen med Zanosar®. Derfor får man en infusion med en liter fysiologisk saltvand inden infusionen med Zanosar® for at mindske risikoen for, at nyrerne tager skade.
  • Der gives kvalmestillende medicin inden behandling for at mindske bivirkningerne.
  • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år og over 65 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 45-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Akut nyresvigt, Gener fra urinvejene, Påvirkning af nyrerne, Skum i urinen.
Ikke kendt.Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Leverskade.
Nedsat mængde røde blodlegemer.
Nedsat følsomhed over for glukose.
Sløvhed.
Depression, Forvirring.
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Dosis bør muligvis nedsættes ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

  • Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 30 dage efter afsluttet behandling.
  • Mandlige patienter bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 90 dage efter afsluttet behandling.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
  • Halveringstiden i blodet () er ca. 35 minutter.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Bemærk: Ved håndtering af Zanosar® skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Holdbarhed

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g streptozocin.

Hjælpestoffer

Andre:

Citronsyre (E330) : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g1 stk.11.341,15
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g1 stk.11.341,15

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 18. jan. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI