Annonce

Zebinix


Producent: Eisai

Indeholder
Zebinix er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Eslicarbazepin

Anvendelse

Zebinix anvendes for at forebygge epileptiske anfald hos voksne.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og oral suspension (væske til at drikke).

Voksne og børn over 60 kg

 • Begyndelsesdosis 400 mg 1 gang i døgnet i 1-2 uger.
 • Derefter sædvanligvis 800 mg 1 gang i døgnet, evt. 1.200 mg 1 gang i døgnet.

Børn over 6 år og under 60 kg

 • Begyndelsesdosis 10 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges over flere uger til højst 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Døsighed, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægtøgning
Diarré, Kvalme, Opkastning
For lidt natrium i blodet
Balanceforstyrrelser, Besvær med at styre arme og ben, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Rysten, Søvnløshed
Hududslæt
Dobbeltsyn, Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning, Mavesmerter
Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Blodmangel
Forstyrrelse i saltbalancen, Nedsat stofstifte, Væskemangel
Angst, Depression, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Hyperaktivitet, Koordinationsbesvær, Kramper, Nervebetændelse, Psykoser, Sløvhed, Talebesvær
Hårtab
Allergiske reaktioner
Urinvejsinfektion
Tinnitus, Ufrivillige øjenbevægelser
Ikke kendt
Betændelse i bugspytkirtlen
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

Langtidsbehandling med lignende midler mod epilepsi er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • overfølsomhed over for visse epilepsimidler (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin og rufinamid).
 • visse hjertesygdomme.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen i mellem nervecellerne i hjernen overføres på normal måde. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 20-24 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg (delekærv) eller 800 mg (delekærv) eslicarbazepinacetat.

Oral suspension. 1 ml indeholder 50 mg eslicarbazepinacetat.Særlige advarsler

Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsforsøg.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af phenytoin (epilepsimiddel) kan nedsætte virkningen af Zebinix og forøge virkningen af phenytoin.
 • Carbamazepin (epilepsimiddel) kan øge risikoen for bivirkninger.
 • Bør ikke anvendes samtidig med oxacarbazepin (epilepsimiddel).
 • Ved samtidig brug af warfarin (blodfortyndende middel) er det nødvendigt at kontrollere blodfortyndingen med blodprøver de første par uger.
 • Zebinix kan nedsætte virkningen af visse p-piller.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter200 mg
Pris i kr. 781,90
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter800 mg
Pris i kr. 1.546,90
Pakning 30 stk. (blister) (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter800 mg
Pris i kr. 1.468,10
Pakning 30 stk. (blister) (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter800 mg
Pris i kr. 1.489,65
Pakning 30 stk. (blister) (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter800 mg
Pris i kr. 1.570,70
Pakning 30 stk. (blister) (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter800 mg
Pris i kr. 1.453,00
Pakning 200 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral suspension50 mg/ml
Pris i kr. 654,35Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI