Annonce

Zeldox®


Producent: Pfizer

Indeholder
Zeldox® er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Ziprasidon

Anvendelse

Zeldox® anvendes til behandling af skizofreniog andre psykoser. Anvendes desuden til behandling af mani.


Doseringsforslag

Findes som kapsler, oral suspension (væske til at drikke) og pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i en muskel.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.Kapsler og oral suspension

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 40 mg 2 gange i døgnet. Afhængig af virkningen i den akutte fase kan dosis over 3 døgn øges til normalt højst 80 mg 2 gange i døgnet.

Børn og unge 10-17 år. 1. dag 20 mg 1 gang i døgnet. Afhængigt af virkningen kan dosis øges over 1-2 uger til 120-160 mg i døgnet (patienter, der vejer over 45 kg) eller 60-80 mg i døgnet (patienter, der vejer under 45 kg). Døgndosis fordeles på en morgen- og en aftendosis.

Injektionsvæske

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg efter behov med mindst 2 timers mellemrum. Efter højst 3 dage bør der skiftes til kapsler.

Bemærk:

 • Kapslerne og den orale suspension bør tages sammen med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Oral suspension må ikke blandes med mad eller drikkevarer forud for indtagelsen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Døsighed, Hovedpine, Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Feber, Kraftesløshed, Smerter, Træthed, Vægttab, Vægtøgning
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytdannelse
Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Høfeber
Muskelstivhed
Angst, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Manier, Motorisk uro, Parkinsonisme, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed, Øget muskelspænding
Hududslæt
Seksuelle forstyrrelser(hos mænd)
Sløret syn, Synstab
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning, Sygdom i tungen
Akut alvorligt forhøjet blodtryk, Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg*, Åndenød
Udvikling af bryster hos mænd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Ledstivhed, Muskelkramper, Smerter i arme og ben
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Bevægelsesbesvær, Depression, Forlænget søvn, Gangforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Kramper, Kramper i halsmuskulaturen, Nedsat følesans, Nervøsitet, Panikanfald, Søvnlignende sløvhedstilstand, Talebesvær, Ufrivillige øjenbevægelser, Ændring i hudens følesans
Hårtab
Allergiske reaktioner
Udebleven menstruation, Ufrivillig vandladning
Tinnitus, Øresmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Hjertebanken, Sammentrækninger i strubemuskulaturen, Ændringer i blodtrykket
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For lidt calcium i blodet
Følelsesforfladigelse, Hængende ansigt, Lammelse, Langsom tankevirksomhed, Let øget stemningsleje, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring**, Serotoninsyndrom, Vedvarende krampe i tyggemusklen
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Psoriasis, Rødme, Udslæt med fortykkelse af huden, Væskeophobning i ansigtet
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Langvarig smertefuld erektion, Manglende orgasme, Manglende vandladning, Rejsningsproblemer, Vedvarende erektion
Dovent øje
Ikke kendt
Blodprop i de dybe vener

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

*** Serotoninsyndrom består bl.a. af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand. Tilstanden kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp.

 • De ovennævnte bivirkninger er set for behandling af voksne med kapsler. Bivirkningerne er forekommet med lidt anderledes hyppigheder ved indsprøjtning, hvor der også kan komme ubehag ved indsprøjtningsstedet.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved behandling af børn og unge svarer bivirkningerne generelt til ovenstående - dog er følgende set som meget almindelige bivirkninger (> 10%) hos børn og unge under 18 år: Døsighed, bivirkninger fra bevægeapparatet, kvalme, hovedpine, sløvhed og svimmelhed.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes:

 • Ved hjerterytmeforstyrrelser samt til personer, der for nylig har haft en blodprop i hjertet.
 • Ved samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 7 timer (kapsler og oral suspension) og 2-5 timer (indsprøjtning i en muskel).


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg, 40 mg, 60 mg eller 80 mg ziprasidon (som hydrochlorid).

Oral suspension. 1 ml indeholder 10 mg ziprasidon (som hydrochlorid).

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 20 mg ziprasidon (som mesilat).Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. øget risiko for besvimelsesanfald), ved meget dårligt fungerende lever samt hvis man tidligere har haft kramper.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen.

  Midlet skal anvendes med særlig forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse svampemidler, antibiotika (clarithromycin, erythromycin) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) kan øge virkningen af Zeldox®.
 • Visse epilepsimidler, binyrebarkhormon (prednisolon) og tuberkulosemidler (rifabutin, rifampicin) kan nedsætte virkningen af Zeldox®.
 • Zeldox® forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Zeldox® kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Zeldox® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler20 mg
Pris i kr. Udgået 18-11-2019
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler40 mg
Pris i kr. 1.502,35
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler60 mg
Pris i kr. 1.673,35
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler80 mg
Pris i kr. 2.275,10
Pakning 60 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler80 mg
Pris i kr. 2.435,15
Pakning 60 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral suspension10 mg/ml
Pris i kr. 767,45
Pakning 1 htgl. (20 mg) + 1 amp.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, opl.20 mg/ml
Pris i kr. 235,50

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde kapsler 20 mg
hårde kapsler 40 mg
hårde kapsler 60 mg
hårde kapsler 80 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI