Annonce

Zitromax®


Producent: Pfizer

Indeholder
Zitromax® er et antibiotikum af makrolidtypen.

Virksomme stoffer
Azithromycin

Anvendelse

Zitromax® anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af azithromycin, fx
  • luftvejsinfektioner hos personer, der er overfølsomme over for penicillin
  • klamydia
  • visse typer af lungebetændelse.

Doseringsforslag

Findes som tabletter, oral suspension (væske til at drikke) og pulver til infusionsvæske, som efter opløsning og fortynding indgives i en blodåre.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Tabletter og oral suspension

Voksne og børn, der vejer over 45 kg

 • Sædvanligvis
  • 500 mg 1 gang i døgnet i 3 døgn

   eller
  • 500 mg det første døgn efterfulgt af 250 mg 1 gang i døgnet i de følgende 4 døgn.
 • Klamydia
  • 1.000 mg som engangsdosis.

Børn 1-14 år

  • Sædvanligvis
   • 10 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet i 3 døgn

    eller
   • 10 mg pr. kg legemsvægt det første døgn, efterfulgt af 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet de følgende 4 døgn.
  • Halsbetændelse med visse streptokokker
   • Ved overfølsomhed over for penicillin 10-20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet i 3 døgn. Højst 500 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Pulver til infusionsvæske

 • Voksne.
  • Lungebetændelse. Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgne i mindst 2 døgn efterfulgt af tabletbehandling.
  • Underlivsbetændelse. Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgnet i 1-2 døgn efterfulgt af tabletbehandling.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit
Opkastning, Smagsforstyrrelser
Nedsat antal hvide blodlegemer
Ledsmerter
Hovedpine, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt
Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Smerter
Leverbetændelse, Svamp i munden
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lungebetændelse, Åndenød
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, For meget kalium i blodet, For meget natrium i blodet, Forhøjet blodsukker
Ledbetændelse, Rygsmerter
Nervøsitet, Søvnighed
Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys, Væskeophobning i ansigtet
Infektioner, Svampeinfektion
Betændelse i skeden, Blødning fra livmoderen, Smerter i nyrerne, Testikelsygdom
Høretab, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning, Ophobning af galde
Uro og rastløshed
Alvorlig hudreaktion*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet*, Allergiske reaktioner*, Overfølsomhed
Ikke kendt
Alvorlig leverbetændelse, Betændelse i bugspytkirtlen, Dårligt fungerende lever, Leverskade, Tyktarmsbetændelse
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
Aggressivitet, Angst, Besvimelsesanfald, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer, Hyperaktivitet, Kramper, Nedsat følesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Akut nyresvigt, Betændelsestilstand i nyren

* Ved alvorlige allergiske reaktioner, herunder hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, skal du kontakte din læge. Se "Særlige advarsler".


Bør ikke anvendes

Zitromax® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for makrolider.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 40 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) azithromycin (som dihydrat).

Pulver til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 40 mg azithromycin (som dihydrat).

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg azithromycin (som dihydrat).Særlige advarsler

Zitromax® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Zitromax® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Hvis du får allergiske reaktioner, skal du straks kontakte din læge, da du skal stoppe med at tage Zitromax® samt have behandling for de allergiske reaktioner. De allergiske reaktioner kan komme igen, selvom behandlingen med Zitromax® er afsluttet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Zitromax® må ikke tages sammen med:
  • ergotamin (migrænemiddel).
 • Zitromax® bør ikke tages sammen med:
  • lovastatin (kolesterolsænkende middel).
 • Virkningen af Zitromax® hæmmes ved samtidig brug af:
  • syreneutraliserende midler.
 • Zitromax® øger virkningen af:
  • ciclosporin og tacrolimus (midler ved organtransplantation)
  • colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Zitromax® kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af:
  • visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, fx amiodaron
  • warfarin (blodfortyndende middel).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 2 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 57,00
Pakning 3 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 30,20
Pakning 15 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver til oral suspension40 mg/ml
Pris i kr. 94,10
Pakning 22,5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver til oral suspension40 mg/ml
Pris i kr. 148,55
Pakning 1 htgl.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver til konc. til infusionsvæske, opl.500 mg
Pris i kr. 462,35

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 500 mg
pulver til oral suspension 40 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI