Annonce

Zolgensma

M09AX09

Zolgensma er en genterapi mod spinal muskelatrofi.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zolgensma anvendes til behandling af spinal muskelatrofi, en særlig form for muskelsvind, der skyldes påvirkning af nervecellerne i rygmarven.

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

Børn

 • Engangsdosis baseret på barnets kropsvægt.

Bemærk:

 • For at modvirke bivirkninger vil barnet blive forbehandlet med et binyrebarkhormon 24 timer inden infusionen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Opkastning.
Feber.
Ikke kendt.Leverskade.
Blodpropper og blødning i de små kar.
 • Efter markedsføring er der blevet rapporteret tilfælde af alvorlige blødninger og blodpropper i de små kar ca. en uge efter infusionen. Der er også observeret akut nyreskade og i nogle tilfælde samtidig aktivering af immunsystemet (fx infektioner).
 • Akut leverskade med alvorlig konsekvens for patienten er også blevet rapporteret.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Forebyggende behandling mod RSV anbefales i RSV-sæsonen.
 • Vaccination med levende vacciner såsom MFR- og varicellavirus bør udsættes til den immundæmpende behandling med binyrebarkhormon er ophørt.
 • Behandlingen bør udsættes ved akutte eller kroniske ukontrollerede aktive infektioner.
 • Natriumindhold
  • 1 hætteglas med 5,5 ml indeholder natrium svarende til 64 mg natriumchlorid.
  • 1 hætteglas med 8,3 ml indeholder natrium svarende til 97 mg natriumchlorid.
 • Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.

Nedsat leverfunktion

Behandlingen bør nøje overvejes ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Zolgensma er en genterapi mod spinal muskelatrofi. Spinal muskelatrofi opstår, når der mangler eller findes en unormal version af SMN1-genet, der skal producere proteinet SMN. Zolgensma virker ved at tilføre en funktionsdygtig kopi af SMN1-genet, som derefter hjælper kroppen med at producere tilstrækkeligt SMN-protein.

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: God håndhygiejne tilrådes i op til 1 måned efter behandlingen, da Zolgensma udskilles gennem kropsvæsker, primært afføring, men også urin og spyt.

Holdbarhed

 • Opbevares og transporteres nedfrosset (≤ -60ºC).
 • Kan efter optøning opbevares i 14 dage i køleskab (2-8ºC). Må ikke genfryses.
 • Skal anvendes inden for 8 timer, efter dosismængden er trukket op i injektionssprøjten.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder onasemnogene abeparvovec med en nominel koncentration på 2x1013 vektorgenomer (vg). 1 hætteglas indeholder en ekstraherbar mængde på enten 5,5 ml eller 8,3 ml.

Hjælpestoffer

Andre:

Magnesiumchlorid : infusionsvæske, opløsning 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 1x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 14x8,3 ml
Natriumchlorid : infusionsvæske, opløsning 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 1x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 14x8,3 ml
Poloxamer 188 : infusionsvæske, opløsning 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 1x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 14x8,3 ml
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 1x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 14x8,3 ml
Trometamol : infusionsvæske, opløsning 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 1x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 2x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 3x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 4x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 5x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 6x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 7x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 8x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 9x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 10x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 11x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 12x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 13x8,3 ml, infusionsvæske, opløsning 14x8,3 ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x8,3 ml2 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 1x8,3 ml2 x 5,5 ml + 1 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 2x8,3 ml1 x 5,5 ml + 2 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 3x8,3 ml3 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 2x8,3 ml2 x 5,5 ml + 2 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 3x8,3 ml1 x 5,5 ml + 3 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 4x8,3 ml4 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 3x8,3 ml2 x 5,5 ml + 3 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 4x8,3 ml1 x 5,5 ml + 4 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 5x8,3 ml5 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 4x8,3 ml2 x 5,5 ml + 4 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 5x8,3 ml1 x 5,5 ml + 5 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 6x8,3 ml6 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 5x8,3 ml2 x 5,5 ml + 5 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 6x8,3 ml1 x 5,5 ml + 6 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 7x8,3 ml7 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 6x8,3 ml2 x 5,5 ml + 6 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 7x8,3 ml1 x 5,5 ml + 7 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 8x8,3 ml8 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 7x8,3 ml2 x 5,5 ml + 7 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 8x8,3 ml1 x 5,5 ml + 8 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 9x8,3 ml9 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 8x8,3 ml2 x 5,5 ml + 8 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 9x8,3 ml1 x 5,5 ml + 9 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 10x8,3 ml10 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 9x8,3 ml2 x 5,5 ml + 9 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 10x8,3 ml1 x 5,5 ml + 10 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 11x8,3 ml11 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 10x8,3 ml2 x 5,5 ml + 10 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 11x8,3 ml1 x 5,5 ml + 11 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 12x8,3 ml12 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 11x8,3 ml2 x 5,5 ml + 11 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 12x8,3 ml1 x 5,5 ml + 12 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 13x8,3 ml13 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2x5,5 ml + 12x8,3 ml2 x 5,5 ml + 12 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1x5,5 ml + 13x8,3 ml1 x 5,5 ml + 13 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk
(Recept)infusionsvæske, opløsning 14x8,3 ml14 x 8,3 mlSe pris på medicinpriser.dk

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

fr. 17. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI