Annonce

Zolmitriptan "Actavis"


Producent: SanoSwiss

Indeholder
Zolmitriptan "Actavis" er et middel mod migræne. Triptan.

Virksomme stoffer
Zolmitriptan

Anvendelse

Zolmitriptan "Actavis" anvendes til behandling af migræneanfald.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 12 år

 • Sædvanligvis 2,5-5 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages med 2,5-5 mg, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 10 mg.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald.

Bemærk:

 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 12 år og ældre over 65 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Tyngdefornemmelse
Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær
Hjertebanken, Varmefølelse
Muskelsmerter
Hovedpine, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Meget sjældne (under 0,01%)
Blodprop i hjertet, Påvirkning af ekg pga. iltmangel i hjertet

Bemærk: Kvalme og opkastning kan skyldes migræneanfaldet.


Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved hjerte-karsygdomme, hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen, ved stærkt forhøjet blodtryk og mildt ukontrolleret forhøjet blodtryk.
 • Bør ikke anvendes ved svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi.
 • Midlet bør ikke anvendes til unge under 12 år og til ældre over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på stoffets virkning ved migræne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg zolmitriptan.Særlige advarsler
 • Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for sulfonamider, som fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.

Nedsat leverfunktion

Dosis skal nedsættes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Moclobemid (middel mod depression) øger virkningen af Zolmitriptan "Actavis".
 • Zolmitriptan "Actavis" må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Zolmitriptan "Actavis" må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- eller SNRI-midler) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 6 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter2,5 mg
Pris i kr. 82,90
Pakning 18 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter2,5 mg
Pris i kr. Udgået 09-03-2020

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 2,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI