Annonce

Zolpidem "Aurobindo"


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Zolpidem "Aurobindo" er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.

Virksomme stoffer
Zolpidem

Anvendelse

Zolpidem "Aurobindo" anvendes kortvarigt mod søvnløshed.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (10 mg) før sovetid. 
 • Ældre, svækkede og personer med dårligt fungerende lever. Sædvanligvis ½ tablet (5 mg). Hos personer under 65 år kan dosis evt. sættes op til 1 tablet (10 mg) før sovetid.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Almindelige (1-10%)
Depression, Døsighed(dagen efter indtagelse), Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Søvnighed, Søvnløshed(forværring), Uro og rastløshed
Hovedpine, Hukommelsesbesvær(bl.a. hukommelsestab i tiden efter man har indtaget midlet)
Luftvejsinfektion
Rygsmerter
Svimmelhed, Træthed
Fordøjelsesbesvær(mavesmerter, diarré, kvalme og opkastning)
Ikke almindelige (0,1-1%)
Aggressivitet, Opstemthed, Talebesvær
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Ændring i hudens følesans
Dobbeltsyn, Sløret syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Bevidsthedspåvirkning, Gangforstyrrelser
Faldtendens(særligt hos ældre)
Leverskade
Synsforstyrrelser
Meget sjældne (under 0,01%)
Afhængighed af midlet
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Nedsat vejrtrækning
Ikke kendt
Abstinenser, Tilvænning
Adfærdsforstyrrelse
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
 • Konfusion og uventede psykiske reaktioner ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Risiko for fortsatte bivirkninger i form af døsighed og nedsat reaktionsevne dagen efter indtagelsen.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes
 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Hvis midlet anvendes sent i graviditeten, kan der være risiko for påvirkning af det nyfødte barn.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 6-7 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg (delekærv) zolpidemtartrat.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende midlet, især ved psykiske lidelser (fx depression) eller tidligere medicinmisbrug.
 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Forsigtighed ved vejrtrækningsbesvær og dårligt fungerende lever.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Voriconazol (svampemiddel) kan øge virkningen af Zolpidem "Aurobindo" og rifampicin (tuberkulosemiddel) kan nedsætte virkningen af Zolpidem "Aurobindo".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepinlignende midler forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. 47,85
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. 118,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg2care4
Pris i kr. 93,85
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg2care4
Pris i kr. 381,00
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 126,05
Pakning 20 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 28,90
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 46,50

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 5 mg
filmovertrukne tabletter 10 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI