Annonce

Zolpidem "Vitabalans"

N05CF02

Zolpidem "Vitabalans" er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zolpidem "Vitabalans" anvendes kortvarigt mod søvnløshed.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (10 mg) 15-30 min. før sovetid.
 • Ældre og svækkede personer. Sædvanligvis ½ tablet (5 mg) 15-30 min. før sovetid. Hvis dosis på 5 mg tåles, men der ikke er tilstrækkelig effekt, kan man forsøge at øge dosis til 10 mg.

Bemærk:

 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

 • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
 • Alle benzodiazepinlignende midler som bl.a. Zolpidem "Vitabalans" medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning. Risikoen øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Luftvejsinfektion.
Rygsmerter.
Hukommelsesbesvær, Svimmelhed, Hovedpine.
Depression, Følelsesforfladigelse, Uro og rastløshed, Døsighed, Mareridt, Søvnløshed.
Hudreaktioner.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Faldtendens.
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Aggressivitet, Forvirring, Kompleks søvnadfærd, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Talebesvær.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Synsforstyrrelser.
Leverskade.
Bevidsthedspåvirkning, Gangforstyrrelser.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Nedsat vejrtrækning.
Ikke kendt.Abstinenser, Tilvænning.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Adfærdsforstyrrelse, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer, Psykoser.

* Kompleks søvnadfærd omfatter aktiviteter udført i sovende tilstand (ofte søvngængeri, men også fx bilkørsel eller spisning) og er set både efter en enkelt dosis og efter længerevarende behandling. Risikoen kan muligvis være øget ved samtidigt indtag af alkohol eller andre lægemidler, der virker dæmpende på centralnervesystemet.

** Kan ses efter udvikling af fysisk afhængighed og består bl.a. af hovedpine, muskelsmerter, angst, rastløshed og i alvorligere tilfælde bl.a. hallucinationer og kramper.

 • Konfusion og uventede psykiske reaktioner (fx aggressivitet, hallucinationer, uro, rastløshed, adfærdsforstyrrelse) ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Risiko for fortsatte bivirkninger i form af døsighed og nedsat reaktionsevne dagen efter indtagelsen - særligt, hvis der er gået mindre end 8 timer efter man har taget midlet eller man samtidigt har indtaget alkohol eller andre midler, der dæmper centralnervesystemet.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Må ikke anvendes, hvis man tidligere har oplevet såkaldt kompleks søvnadfærd (aktiviteter udført i søvn som fx søvngængeri), når man har været i behandling med midler indeholdende zolpidem eller lignende stoffer.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt være tilbageholdende med at anvende Zolpidem "Vitabalans", især ved tidligere medicinmisbrug.
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression bør Zolpidem "Vitabalans" ikke anvendes som eneste behandling, da der så kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Alkohol forstærker den søvndyssende virkning af Zolpidem "Vitabalans".
 • Naturmidler indeholdende perikon kan nedsætte virkningen og bør undgås under behandlingen.

Nedsat leverfunktion

 • Begyndelsesdosis skal nedsættes til 5 mg ved dårligt fungerende lever. Hvis man er under 65 år kan dosis eventuelt sættes op til højst 10 mg
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Flere midler kan øge eller nedsætte virkningen af Zolpidem "Vitabalans", det gælder bl.a.:

 • Ciprofloxacin (antibiotikum), fluvoxamin (middel mod depression) og voriconazol (svampemiddel), der alle kan øge virkningen af Zolpidem "Vitabalans" (samtidig behandling med ciprofloxacin eller fluvoxamin anbefales ikke).
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel), der kan nedsætte virkningen af Zolpidem "Vitabalans".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepinlignende midler forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Hvis midlet anvendes sent i graviditeten, kan der være risiko for påvirkning af det nyfødte barn.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Hvis Zolpidem "Vitabalans" påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) zolpidemtartrat.

Hjælpestoffer

Farve:

Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg10 stk. (blister)52,35

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 10 mg
Prægintet præg
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.5 x 10
filmovertrukne tabletter 10 mg

Revisionsdato

to. 27. okt. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI