Annonce

Zopiclone "Jubilant"


Producent: Jubilant

Indeholder
Zopiclon "Jubilant" er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.

Virksomme stoffer
Zopiclon

Anvendelse

Zopiclon "Jubilant" anvendes kortvarigt mod søvnløshed.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (7,5 mg) før sengetid.
 • Ældre samt ved hæmmet vejrtrækning. Sædvanlig begyndelsesdosis ½ tablet (3,75 mg) før sengetid. I visse tilfælde kan dosis øges til 7,5 mg før sengetid.

Bemærk:

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Almindelige (1-10%)
Døsighed
Mundtørhed, Smagsforstyrrelser(bitter smag)
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Uro og rastløshed
Sløvhed
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Aggressivitet, Depression, Forvirring, Hallucinationer
Åndenød
Faldtendens(særligt hos ældre)
Hukommelsesbesvær
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Abstinenser, Afhængighed af midlet
Adfærdsforstyrrelse, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse
Besvær med at styre arme og ben, Ændring i hudens følesans
Dobbeltsyn
Muskelsvaghed
Nedsat vejrtrækning
 • Den sløvende påvirkning er kraftigst de første 12 timer efter indtagelsen.
 • Konfusion og uventede psykiske reaktioner (fx aggressivitet og hallucinationer) ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.
 • Søvngængeri er set og i disse tilfælde bør behandlingen genovervejes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter lang tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Hvis midlet anvendes sent i graviditeten, kan der være risiko for påvirkning af det nyfødte barn.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 6-8 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 5-7 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 1 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 7,5 mg (delekærv) zopiclon. Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende midlet, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lunger.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.

Nedsat leverfunktion

 • Begyndelsesdosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Erythromycin (antibiotikum) øger virkningen af Zopiclon "Jubilant".
 • Itraconazol (svampemiddel) kan øge virkningen af Zopiclon "Jubilant".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepinlignende midler forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter7,5 mg
Pris i kr. 24,90
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter7,5 mg
Pris i kr. 62,65
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter7,5 mg
Pris i kr. 59,95

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 7,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI