Annonce

Zubsolv, komb.

N07BC51

Zubsolv er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin). Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zubsolv anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer.

Doseringsforslag

Findes som resoribletter, der lægges under tungen.

Behandlingsstart

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon).

 • 1. dag: sædvanligvis 2,9 mg stigende med 1,4 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser/stoftrang. Døgndosis bør ikke overstige 17,2 mg, buprenorphin.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 1,4-2,9 mg efter behov.
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 5,7-17,2 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 22,8 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 40 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).

Vedligeholdelsesbehandling

Sædvanligvis 5,7-11,4 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 17,2 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist.

Bemærk:

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.
 • Anbringes under tungen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dovent øje, Ændret tåredannelse.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Opkastning.
Smerter, Feber, Kraftesløshed, Kuldegysninger, Utilpashed.
Leverpåvirkning.
Nældefeber.
Influenzalignende symptomer.
Faldtendens.
Vægttab.
Ledsmerter, Muskelkramper, Rygsmerter, Øget muskelspænding, Muskelsmerter.
Migræne, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Nervøsitet, Søvnighed, Tankeforstyrrelser.
Unormal urin.
Rejsningsproblemer, Brystsmerter, Nedsat sexlyst.
Halsbetændelse, Hoste, Høfeber.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben, Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler, Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Langsom puls.
Øjenbetændelse.
Hedeslag, Lav legemstemperatur.
Allergiske reaktioner.
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Kramper, Ledbetændelse.
Hukommelsesbesvær, Rysten, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Aggressivitet, Opstemthed, Sløvhed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Blod i urinen, Manglende vandladning, Nyresten, Protein i urinen, Urinvejsinfektion.
Betændelse i og omkring skeden, Blødning fra livmoderen, Udebleven menstruation.
Astma, Åndenød.
Alvorlig hudreaktion, Hårtab.
Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Ødelæggelse af levercellerne.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Hjernebetændelse pga. leversygdom.
Hallucinationer.
Nyresvigt ved alvorlig leversygdom.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning.
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig.

Abstinenssymptomer forekommer hyppigt, og en stor del af bivirkningerne skyldes sandsynligvis abstinenser.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. Bør desuden ikke anvendes ved akut alkoholforgiftning.

Særlige advarsler

 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lavt blodtryk, nedsat stofstifte, dårligt fungerende binyrebark, lidelser i galdegangen, vejrtrækningsbesvær, forstørret prostata, forsnævring af urinvejene samt ved tilstande med øget tryk i kraniet eller hvis man tidligere har haft kramper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til unge mellem 15-18 år (pga. sparsom erfaring) og til ældre og svækkede.
 • Før man starter behandlingen og under behandlingen skal leverens funktion kontrolleres. Hvis man har dårligt fungerende lever, er smittet med hepatitis B eller C eller hvis man samtidig får midler, der kan påvirke leveren, skal man være opmærksom på tegn på overdosering (fx øget sløvhed og hæmmet vejrtrækning).
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Bør undgås, hvis man lider af en bestemt type forstyrrelse af hjerterytmen (QT-forlængelse).
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.

Søvnforstyrret vejrtrækning

Midlet kan øge risikoen for forstyrret vejrtrækning, når man sover. Hvis man får symptomer på vejrtrækningsbesvær, når man sover, bør det overvejes om dosis skal nedsættes.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Zubsolv.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler), phenobarbital (epilepsimiddel) samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser forstærker midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
  Der er set dødsfald ved samtidig brug af benzodiazepiner pga. undertrykkelse af vejrtrækningen. Man bør undgå samtidig behandling med benzodiazepiner, hvis der er risiko for, at de misbruges.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl og tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Buprenorphin virker ved at forhindre abstinenssymptomer.
 • Naloxon er tilsat for at forhindre, at midlet kan misbruges, idet naloxon ophæver virkningen af buprenorphin, hvis midlet opløses og indsprøjtes i en blodåre.
 • Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 32 timer (buprenorphin) og 1-2 timer (naloxon).

Håndtering og holdbarhed

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Lægemiddelformer

Resoribletter

1 resoriblet indeholder:

 • 1,4 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 0,36 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).
 • 2,9 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 0,71 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).
 • 5,7 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 1,4 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).
 • 8,6 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 2,1 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).
 • 11,4 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 2,9 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat).

Hjælpestoffer

Smag:

Citron : sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg, sublinguale resoribletter 2,9+0,71 mg, sublinguale resoribletter 5,7+1,4 mg, sublinguale resoribletter 8,6+2,1 mg, sublinguale resoribletter 11,4+2,9 mg
Menthol : sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg, sublinguale resoribletter 2,9+0,71 mg, sublinguale resoribletter 5,7+1,4 mg, sublinguale resoribletter 8,6+2,1 mg, sublinguale resoribletter 11,4+2,9 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg7 stk. (blister)110,00
(Recept)sublinguale resoribletter 2,9+0,71 mg7 stk. (blister)205,70
(Recept)sublinguale resoribletter 5,7+1,4 mg7 stk. (blister)294,05
(Recept)sublinguale resoribletter 8,6+2,1 mg7 stk. (blister)455,10
(Recept)sublinguale resoribletter 11,4+2,9 mg7 stk. (blister)501,55
(Recept)sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg28 stk. (blister)363,75
(Recept)sublinguale resoribletter 2,9+0,71 mg28 stk. (blister)547,85
(Recept)sublinguale resoribletter 5,7+1,4 mg28 stk. (blister)1.042,85
(Recept)sublinguale resoribletter 8,6+2,1 mg28 stk. (blister)1.636,80
(Recept)sublinguale resoribletter 11,4+2,9 mg28 stk. (blister)1.799,95

Substitution

Foto og identifikation

sublinguale resoribletter 1,4+0,36 mg
Præg1.4
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.6,9 x 7,2
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
sublinguale resoribletter 2,9+0,71 mg
Præg2.9
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.5,7 x 7,3
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
sublinguale resoribletter 5,7+1,4 mg
Præg5.7
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.7 x 7
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
sublinguale resoribletter 8,6+2,1 mg
Præg8.6
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.8,2 x 9,5
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
sublinguale resoribletter 11,4+2,9 mg
Præg11.4
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.8,2 x 10,3
 Vi har desværre pt.ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke

Revisionsdato

to. 7. jul. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI