Annonce

Zypadhera®


Producent: Eli Lilly

Indeholder
Zypadhera® er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Olanzapin

Anvendelse

Zypadhera® anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser.

Recept på Zypadhera® må kun udskrives af speciallæger i psykiatri.


Doseringsforslag

Findes som pulver til depotinjektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i en muskel.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Bemærk:

 • Unge under 18 år: Behandling frarådes pga. manglende erfaring.
 • Ældre over 75 år: Behandling frarådes pga. manglende erfaring.
 • Kun begrænset erfaring med ældre over 65 år, hvor man ofte vil starte med en lavere dosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Vægtøgning
Blodtryksfald når man rejser sig
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene(herunder forstoppelse og mundtørhed)*, Feber, Kraftesløshed, Træthed, Ubehag ved indstiksstedet, Øget appetit
Leverpåvirkning
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker, Forhøjet urinsyre i blodet, Sukker i urinen
Ledsmerter
Motorisk uro, Parkinsonisme, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Hududslæt
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodpropper, Langsom puls, Påvirkning af ekg
Diabetes**, Forværret diabetes**, Udvikling af bryster hos mænd
Hukommelsesbesvær, Kramper***, Stammen, Talebesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser(herunder ufrivillige øjenbevægelser)
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys
Allergiske reaktioner
Manglende vandladning, Udebleven menstruation, Ufrivillig vandladning, Vandladningsbesvær
Sjældne (0,01-0,1%)
Abstinenser, Lav legemstemperatur, Pludselig død
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Hjerterytmeforstyrrelser
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Nedbrydning af muskelvæv
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Bylder(på indstiksstedet)
Langvarig smertefuld erektion
Ikke kendt
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

* Oftest forbigående.

** Koma og død er forekommet.

*** De fleste tilfælde er set ved tidligere kramper eller andre risikofaktorer for kramper.

 • For en del bivirkninger har det ikke været muligt, at bestemme hyppigheden. Det gælder bl.a.: Nedbrydning af muskelvæv, betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse, diabetes eller forværring af diabetes, lav legemstemperatur, allergiske reaktioner, kramper, langvarig smertefuld erektion, pludselig død.
 • Efter injektionen kan der forekomme et såkaldt postinjektionssyndrom, der viser sig ved, at man får samme symptomer som ved overdosering - i de fleste tilfælde bl.a. med sløvhed/bevidstløshed og/eller delirium. Syndromet ses i sjældne tilfælde inden for 1 time efter injektionen og i meget sjældne tilfælde efter 1-3 timer.
 • I yderst sjældne tilfælde ses såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTc-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær.


Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Virkningen kan vare flere måneder, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 30 dage.


Lægemiddelformer

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til 210 mg, 300 mg eller 405 mg olanzapin. Særlige advarsler
 • Pga. risikoen for postinjektionssyndrom bør man observeres for tegn på overdosering i mindst 3 timer efter hver injektion. Resten af dagen skal man være opmærksom på overdoseringstegn (fx sløvhed, svimmelhed, konfusion, angst, ophidselse, kramper). 
 • Motorkørsel og maskinbetjening frarådes på injektionsdagen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har tendens til kramper eller har dårligt fungerende lever. 
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning. 
 • Rygning kan nedsætte effekten af midlet.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluvoxamin (middel mod depression) øger virkningen og carbamazepin (epilepsimiddel) kan nedsætte virkningen.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.

  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer forstærkes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 sæt
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.210 mg
Pris i kr. 2.502,20
Pakning 1 sæt (2care4)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.210 mg
Pris i kr. 2.498,10
Pakning 1 sæt (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.210 mg
Pris i kr. 2.386,00
Pakning 1 sæt (Abacus)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.210 mg
Pris i kr. 2.502,25
Pakning 1 sæt (Paranova)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.210 mg
Pris i kr. 2.201,80
Pakning 1 sæt
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.300 mg
Pris i kr. 3.567,35
Pakning 1 sæt (2care4)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.300 mg
Pris i kr. 3.457,00
Pakning 1 sæt (Abacus)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.300 mg
Pris i kr. 3.658,45
Pakning 1 sæt (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.300 mg
Pris i kr. 3.575,10
Pakning 1 sæt (Paranova)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.300 mg
Pris i kr. 3.569,45
Pakning 1 sæt
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.405 mg
Pris i kr. 4.648,70
Pakning 1 sæt (2care4)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.405 mg
Pris i kr. 4.598,00
Pakning 1 sæt (Paranova)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.405 mg
Pris i kr. 4.648,70
Pakning 1 sæt (Abacus)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.405 mg
Pris i kr. 4.649,10
Pakning 1 sæt (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp.405 mg
Pris i kr. 3.799,50Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI