Annonce

Hydofon

N02AA03

Hydrofon er et stærkt smertestillende middel.

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Hydrofon anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.


Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-2 mg under huden eller 1-1,5 mg i en blodåre hver 3.-4. time.

 • Dosis ved infusion er individuel.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Søvnighed.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hovedpine.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnløshed, Talebesvær.
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter.
Nedsat appetit, Væskemangel.
Åndenød.
Hukommelsesbesvær, Rysten, Sløvhed, Ændring i hudens følesans.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Synsforstyrrelser.
Manglende vandladning, Smertefuld vandladning.
Vandladningsbesvær.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Feber, Kulderystelser.
Hurtig puls.
Vægttab.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Opstemthed.
Koordinationsbesvær.
Nedsat vejrtrækning.
Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Uro og rastløshed.
Langsom puls.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Hydrofons sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Hydrofons sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Hydrofon kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Andre morfinlignende præparater (stærke smertestillende midler) kan nedsætte virkningen af Hydrofon og udløse abstinenssymptomer.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Hydromorphon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Virkningen varer 3-4 timer (kapsler og injektionsvæske) og og ca. 12 timer (depotkapsler).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 15 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg hydromorphonhydrochlorid.

Hjælpestoffer

Konservering:

Natriumcitrat : injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml

Andre:

Citronsyre (E330) : injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml5 x 1 ml1.797,00

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 5. aug. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI