Annonce

Fup-undersøgelse om frugt og grønt

En tysk undersøgelse viser et alarmerende fald i næringsindholdet i frugt og grønt, fremgik det af Radioavisen onsdag 25. september 2002. Hvad lytterne ikke fik at vide var, at undersøgelsen er det rene fup.

Danske undersøgelser viser - stik modsat den tyske - at indholdet af C-vitamin i æbler er steget de seneste år.
Det står slemt til med næringsværdien i frugt og grønt . Det var i hvert fald den opfattelse, Radioavisens lyttere ikke kunne undgå at få onsdag 25. september 2002. Her blev en tysk undersøgelse refereret. Den viser angiveligt, at æbler de seneste 11 år har mistet 80 procent af deres indhold af C-vitaminer , broccoli har mistet 68 procent af indholdet af kalcium, og spinat har mistet 68 procent af indholdet af magnesium .

Bekymret dansk læge

Undersøgelsen blev kommenteret af læge Claus Hancke, der ikke er i tvivl om, at tallene også gælder danske frugter og grøntsager, og han frygter, at vores behov for mineraler og vitaminer ikke længere kan dækkes gennem kosten. ”Det er bekymrende tal, især når det gælder magnesium og folinsyre”, siger han. Magnesium forbygger åreforkalkning, mens folinsyre forbygger rygmarvsbrok.

Claus Hancke er formand for Vitalrådet, der har til formål er at oplyse om vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidlers betydning for danskernes sundhed. Vitalrådet er blandt andet stiftet af danske producenter og leverandører af vitaminer, mineraler og naturlægemidler.

Forklaringen på det opsigtsvækkende fald i næringsindholdet kan ifølge Torben Toldam-Andersen fra Institut for Jordbrugsvidenskab være, at dyrkningsmetoderne er intensiveret. Sorterne har måske ændret sig genetisk, og Torben Toldam-Andersen peger også på, at klimaet har en betydning for næringsindholdet.

Annonce (læs videre nedenfor)

Arne Astrup: Vildledning af forbrugerne

Radioavisens ukritiske videreformidling af den tyske undersøgelse udløste omgående en reaktion fra ernæringseksperten professor, dr.med. Arne Astrup, Institut for Human Ernæring. Han kalder undersøgelsen for ”en vildledning af forbrugerne”.

Danske undersøgelser viser nemlig klart, at indholdet af næringsstoffer i frugt og grønt ikke er faldet - tværtimod. Arne Astrup understreger, at den tyske undersøgelse slet ikke er videnskab, men nogle udokumenterede tal fra en privat, alternativ virksomhed i Tyskland - altså ikke en videnskabelig undersøgelse publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.

”Læge Claus Hancke er formand for det selvbestaltede Vitalråd, som helsekostindustrien har etableret for at sætte mere gang i salget af kosttilskud. Det ville i og for sig være i orden at udbasunere resultaterne fra den tyske undersøgelse, hvis oplysningerne var korrekte. Men fakta siger det modsatte”, siger Arne Astrup.

Mens den tyske undersøgelse viser, at indholdet af C-vitamin i æbler og indholdet af blandt andet kalk i spinat og broccoli er faldet dramatisk i løbet af 11 år, viser danske undersøgelser det stik modsatte. Ifølge de undersøgelser er C-vitaminindholdet i æbler steget fra cirka 7 milligram til cirka 11 milligram per 100 gram æble i perioden 1983 til 1999, og at kalkindholdet i kosten ikke er blevet mindre.

Annonce (læs videre nedenfor)

Udokumenterede påstande

Oplysningerne om den tyske undersøgelse, som blev refereret i radioavisen den 25. september 2002, stammer fra en artikel i avisen Welt am Sonntag fra august 1997. Her fortælles, at Schwarzwald Sanatorium Obertal har undersøgt indholdet af vitaminer og mineraler i frugt og grøntsager fra ét supermarked og ét grøntsagsmarked i 1996. Resultaterne er derefter sammenlignet med tallene i en tabel udgivet af medicinfirmaet Ciba Geigy i 1985.

Det danske Ernæringsrådet har tidligere rettet henvendelse til Schwarzwald Sanatorium for at få yderligere oplysninger om den omtalte undersøgelse, hvilket ikke har været muligt med den begrundelse, at de ikke længere er relevante. Det har ikke været muligt at få forfatternavne, konkrete titler eller tidsskrifter, hvor undersøgelserne eventuelt har været publiceret. Det er lovet, at Ernæringsrådet vil få tilsendt disse resultater. Indtil videre må det konstateres, at det ikke har været muligt at fremskaffe dokumentation for resultaterne.

Annonce (læs videre nedenfor)

Lige til papirkurven

”Undersøgelsen er af så tvivlsom videnskabelig kvalitet, at den burde være smidt i papirkurven med det samme”, siger afdelingsleder Torben Leth, Fødevaredirektoratet, og nævner som eksempel, at undersøgelsen ikke tager højde for, at indholdet af vitaminer og mineraler kan variere op til 300-400 procent imellem forskellige sorter af samme frugt eller grøntsag.

Tilsyneladende var det kun Radioavisen, der hoppede på historien om den tyske undersøgelse. Og dagen efter måtte redaktionen dementere den med et telegram, hvori Fødevaredirektoratet pure afviste resultatet af undersøgelsen.

Sidst opdateret: 07.10.2002

Annonce