Annonce

Undgå forfalsket medicin på nettet

Danskerne køber i stigende grad medicin fra udlandet via internettet. Det er farligt, for de fleste af de udenlandske netapoteker drives af kriminelle, og 62 procent af medicinen er forfalsket og dermed farlig. Det er derfor vigtigt at se sig for, når man vælger at købe medicin på nettet. Og vil man være helt sikker, skal man vælge at købe medicinen via danske hjemmesider, der er tilknyttet et reelt fysisk apotek. Apoteket står dermed som garant for, at medicinen kommer fra legale og velkontrollerede distributionskanaler.

Flere køber medicin fra udlandet

Stadig flere danskere køber medicin på udenlandske hjemmesider, der sælger medicin uden om legale distributionskæder. Når man importerer medicin på den måde, er risikoen for at få leveret forfalsket medicin så stor, at det er mere held end forstand, hvis medicinen er den ægte vare.

Så meget medicin er forfalsket

En undersøgelse fra EAASM - European Alliance for Access to Safe Medicines, der er en uafhængig, tværfaglig organisation, som arbejder for at fjerne forfalskede lægemidler og lægemidler af dårlig kvalitet fra markedet viser, at 96 procent af onlineapotekerne drives af bedragere, og at 62 procent af den receptpligtige medicin på internettet er forfalsket og farlig.

Ingen ved, hvor meget af den medicin, der importeres ulovligt, der er forfalsket. Til gengæld ved man, at mængden af medicin, der importeres ulovligt stiger hvert år. Og det er ikke småting, det handler om. En toldrapport fra EU beskriver således fund af et forfalsket lægemiddel mod hjerte-kar-sygdomme, hvor forfalskningen bestod af støv fra mursten overtrukket med gul maling af samme type, som bruges til at male vejstriber. Øverst havde pillerne fået en gang møbellak.

En stor del af den medicin, der importeres ulovligt her til landet, er potensmedicin. Og her er faren ved at få fat på et forfalsket produkt i bedste fald, at det ikke virker. Det går verden ikke under af. Men det er i bedste fald, for ingen ved, hvad medicinen indeholder.

Og danskerne holder sig ikke til potensfremmende midler, når de handler over internettet. Ifølge SKATs opgørelser er 24 procent af den medicin, der beslaglægges som ulovligt indført medicin, for eksempel diabetesmedicin, midler mod forhøjet blodtryk, kolesterolnedsættende medicin, midler mod depression og lignende, hvor det absolut ikke er ligegyldigt, om medicinen har den rigtige virkning.

Umuligt at gennemskue falsk medicin

Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer forfalsket medicin som produkter, der bevidst eller svigagtigt fejlettikeres med hensyn til medicinens oprindelse og identitet. Forfalsket medicin kan være både mærkevarer og generiske produkter (kopimedicin) og kan omfatte produkter med det rigtige lægemiddelstof, med forkert lægemiddelstof og med forkert mængde af lægemiddelstof.

Forfalsket medicin er altså medicin med etiketter, der giver forkerte oplysninger om, hvor medicinen kommer fra, og hvad den indeholder. Falsk medicin omfatter også det, man kalder efterlignings-produkter. Her har producenten fremstillet medicin, hvor produktnavnet til forveksling ligner det originale produkt. Forfalskede piller er som regel fremstillet af en anden producent, end den, der har markedsføringstilladelsen til den pågældende medicin, og der ingen kontrol med produktet.

Forfalsket medicin kan være farligt fordi:

  • Medicinen kan virke forkert, fordi det indeholder forkert dosis af det aktive medicin-stof.
  • Medicinen virker måske slet ikke, fordi det ikke indeholder det aktive medicin, men blot fyldstoffer som for eksempel kalk.
  • Medicinen kan indeholde pesticider og tungmetaller, som kan give forgiftninger.

Man har som forbruger ikke en kinamands chance for at gennemskue, om den medicin, man køber over nettet, er forfalsket. Indpakningen er oftest så dygtigt lavet, at den ser nøjagtigt ud som den originale medicin, navnet kan være det samme eller ligne det originale til forveksling og hjemmesiden, hvor man bestiller varen, ligner oftest også et helt officielt netapotek. Og man behøver ikke engang være særlig opsøgende for at få fat på medicin, som kan vise sig at være forfalsket. Man skal nemlig ikke have haft en email-konto ret længe, før der begynder at vælte mails ind med tilbud om billig medicin. Ofte på potensfremmende midler, og det er der altså rigtig mange, der falder for.

For køb af medicin via internettet er nemt, hurtigt og diskret. Og det er der åbenbart en del, der sætter pris på. Ikke mindst mænd, der gerne vil have fat på et potensfremmende middel uden at skulle en tur omkring familielægen.

Forfalsket medicin i Danmark

Specialkonsulent i Lægemiddelstyrelsen, Gitte Albæk Christensen oplyser, at der er fundet forfalsket medicin – direkte forfalskninger eller efterligninger – i nogle af de forsendelser, som SKAT beslaglægger, når danskerne importerer medicin fra udlandet. Men hvor meget af den slags, der slipper ind, er der ingen der ved.

Hun fortæller, at der i årets første tre kvartaler er beslaglagt lige så meget ulovligt indført medicin som hele sidste år. Det vil sige, at antallet af ulovligt indførte piller vil stige væsentligt i år i forhold til sidste år.

Og det er ikke alt, der bliver stoppet i tolden. I en undersøgelse fra Lægemiddelstyrelsen fra sidste år, svarede 99 procent således ”ja” til spørgsmålet om de modtog den medicin, de havde købt på nettet. Der var altså kun en procent, der oplevede, at medicinen blev stoppet.

Man aner ikke, hvad man får

God fortjeneste på forfalsket medicin:

Der er mange penge i at forfalske medicin, så det er ikke så mærkeligt, at kriminelle har kastet sig over den levevej i takt med internettes udbredelse. Eksperter fra det amerikanske handelsministerium vurderer således, at fortjenesten ved at fremstille forfalskede lægemidler er 2000 procent – til sammenligning er fortjenesten ved at producere narkotika 200 procent. Til gengæld er straffen for at producere falske lægemidler langt lavere end for at producere narkotika. I langt de fleste lande ser man nemlig forfalskning af medicin som et brud på loven omkring mærkevarer, altså på niveau med at forfalske Gucci-tasker.

Gitte Albæk Christensen oplyser, at det især er potensmidler, som SKAT i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen opdager i tolden. Men hun advarer imod at tro, at det af den grund er relativt ufarligt at indføre medicin ulovligt.

"Man kan ikke tage for givet, at man er så ”heldig” at få et produkt, der ikke virker. Det kan lige så vel være, at man får et produkt, der virker meget mere, end det egentlig skulle, eller at det virker for noget andet end det, man regner med. Det helt overordnede problem er, at man i realiteten ikke aner, hvad man får. Det kan være et produkt, der er helt i orden og fremstillet efter alle foreskrifter, men det kan også være et produkt, der indeholder noget helt andet, end det, det skulle. Måske kunne producenten ikke lige få fat på det lægemiddelstof, der skulle være i medicinen, og så putter man bare noget andet i. Der kan også være tale om dosisvariation forstået sådan, at man ikke kan regne med, at hver pille indeholder det, den skal. En pille indeholder måske slet ikke noget aktivt stof, mens en anden indeholder dobbelt dosis. Der kan være rigtig mange problemstillinger i det her," siger hun.

Problemet er, at forfalsket medicin ikke som legale produkter bliver testet af nogen myndigheder. Producenter og distributører af ægte medicin har godkendelse fra sundhedsmyndighederne og skal dermed leve op til en række regler, blandt andet en omfattende dokumentation, så Lægemiddelstyrelsen til enhver tid kan kontrollere, at fremstillingen sker i overensstemmelse med reglerne.

Medicin må gerne indføres fra visse lande

Det er ikke ulovligt at købe medicin via udenlandske hjemmesider og indføre det til Danmark, hvis medicinen kommer fra et EU- eller EØS-land (Norge, Island og Liechtenstein), og hvis medicinen vel at mærke er købt lovligt i det pågældende land. Man må altså helt lovligt købe både håndkøbs- og receptpligtig medicin over nettet fra de pågældende lande. Al import af medicin fra lande udenfor disse områder er til gengæld ulovlig. Det er selvfølgelig lovligt at købe for eksempel potensmedicin i Thailand - også hos købmanden - hvis det er lovligt, at købmanden sælger det i Thailand, men pillerne må altså ikke indføres til Danmark.

Man må altså ikke få tilsendt medicin fra tredjelande – uanset om den er købt lovligt i det pågældende land. Straffen for at indføre medicin fra tredjelande er i første omgang en løftet pegefinder i form af en administrativ afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen. Hvis man fortsætter med importen, overdrager Lægemiddelstyrelsen sagen til politiet, og de fleste af den slags sager ender med en bøde, oplyser Gitte Albæk Christensen.

Man kan også købe medicin på sin danske recept i andre EU- eller EØS-lande, hvis de pågældende landes apoteker vil ekspedere den. Og så er det også lovligt at tage medicinen med hjem, oplyser Gitte Albæk Christensen.

Forudsætningen for at indføre medicin fra EU- eller EØS-lande er, at den skal være lovligt indkøbt, den skal være til personligt brug og til sygdomsforebyggelse eller behandling. Den regel gælder også, hvis man som turist tager medicin med ind i landet fra lande uden for EU og EØS (trejdelande), men i de tilfælde gælder, at man kun må have med til tre måneders forbrug.

Køb kun sikre steder på nettet

Man kan sagtens købe sin medicin på nettet helt lovligt og sikkert her i landet. Da det kan være svært at gennemskue, om et netapotek er lovligt, bør man altid undersøge, hvem der står bag netstedet. Derudover skal alle alarmklokker ringe, hvis netstedet reklamerer med, at den aktuelle medicin kun kan købes hos den pågældende forhandler, hvis man kun kan få den i en begrænset periode, eller hvis netstedet reklamerer med mirakel-medicin med en fantastisk virkning.

Den vigtigste forudsætning er, at netapoteket har reel tilknytning til et fysisk apotek. Det har både NemMedicin.dk og apoteket.dk, der begge er danske hjemmesider med danske apoteker i ryggen. Og online-handlen stiger, oplyser apoteker Peter Kielgast, der pakker og sørger for forsendelsen af medicin bestilt på NemMedicin.dk. Men stigningen er fra et lille niveau, siger han, der til gengæld er overbevist om, at vi efterhånden vil se langt større brug af nettet, når vi køber medicin.

”Det er nemt og bekvemt at handle over nettet. Faktisk har vi ikke en særlig høj grad af apotekstæthed i Danmark, og så er det let at få bragt medicinen lige til døren. Så jeg tror, vi vil se samme kurve for medicin, som vi har set for mange andre varer, som folk handler over nettet. Det går nok lidt mere trægt på medicinområdet, men når først folk finder ud af, hvor enkelt det er, tror jeg mange vil købe deres medicin på den måde”, siger han.

Han mener ikke, at det har nogen gang på jorden at forbyde salg af medicin over nettet for derved at undgå, at forbrugerne vænner sig til at handle online med lægemidler. ”Nethandel er opfundet, og så skal det også være muligt at handle medicin her”, siger han.

Der er endnu ikke fundet forfalsket medicin i legale salgsled i Danmark – det vil sige på Apoteker eller i de detailbutikker, der har tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin. I nærtliggende lande som Tyskland, Holland og England er der imidlertid fundet forfalsket medicin i legale salgsled.

Peter Kielgast ser dog ikke den store fare for, at den forfalskede medicin finder vej ind på apotekerne i Danmark. Det danske system er så velreguleret, at det er svært at trænge ind i, mener han. Samtidig påpeger han dog, at man aldrig kan vide sig helt sikker.

LIF efterlyser kampagne

Hos Lægemiddelindustriforeningen (LIF) ser man gerne, at Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med branchen sætter en kampagne i gang, der skal gøre forbrugerne opmærksomme på faren ved at tage forfalsket medicin.

"Vi er nødt til at gøre forbrugerne opmærksomme på, at det er at gamble med sit helbred, hvis man køber medicin på nettet andre steder end på de autoriserede danske netsteder. Det er virkelig væsentligt, at forbrugerne kan skelne mellem et legalt dansk netsted og så svindlerne, siger chefkonsulent Ulla Høgh, der også understreger, at de, der står bag handlen med forfalskede lægemidler, er utroligt gode til at få deres websteder til at ligne et netapotek."

Hun fortæller, at den svenske lægemiddelstyrelse netop har sat gang i sådan en national kampagne, der består af tv-reklamer, annoncer i dagspressen og på internettet og en hjemmeside, der alle har til formål at informere om faren ved at købe lægemidler fra useriøse internetsider.

Baggrunden for den svenske kampagne er, at mellem 200.000 og 250.000 svenskere har bestilt et lægemiddel fra et useriøst internetapotek, og at hele 35 procent af svenskerne i en undersøgelse oplyser, at de kunne tænke sig at gøre det.

Den svenske lægemiddelstyrelse viser i kampagnen på dramatisk vis, at det er kriminelle, som står bag de fleste af internettes onlineapoteker. Til lejligheden har styrelsen opfundet afsenderen ”Crime Medicine” med adressen www.crimemedicine.com . Her mødes man først af et internetapotek, som ser helt professionelt ud, men et øjeblik efter crasher billedet og bagmændene afsløres.

LIF ser meget gerne en tilsvarende bred national kampagne gennemført i Danmark.

Pas på dig selv

Lægemiddelstyrelsen har samlet en række tips til at finde troværdig information på et sundhedsnetsted. Dem kan du læse om her.

Sidst opdateret: 01.09.2008

Annonce