Annonce

Ny lægeaftale: Det betyder den for dig

En ny lægeaftale giver de praktiserende læger en mere central rolle i det danske sundhedsvæsen. Se her hvordan det kan påvirke dig.

Praktiserende Lægers Organisation og Danske Regioner er nået til enighed om en ny lægeaftale, og den betyder, at de praktiserende læger får flere af de opgaver, som i dag varetages på landets hospitaler.

Ifølge lægeaftalen vil din egen læge komme til at tage sig mere af kommunernes tilbud om forebyggelse, genoptræning og pleje, og blandt andet få større ansvar for at følge op på patienter, efter de er udskrevet fra hospitalet.

Hvis den nye lægeaftale godkendes, træder den i kraft fra 1. januar 2018.

Lægeaftalen

Her kan du se fire punkter fra lægeaftalen, som måske kommer til at påvirke dig:

1. Sygebesøg: Sygebesøg hos svage patienter opprioriteres. Hvis patienten bor mere end 15 kilometer væk fra lægens praksis, behøver lægen i dag ikke at tage hjem til borgeren på sygebesøg. Men med lægeaftalen forpligtes lægerne til flere sygebesøg.

2. Kronisk syge: De praktiserende læger skal stå for behandlingen af borgere med KOL og type 2 diabetes. Det betyder, at der bliver kortere afstand til lægehjælp. Lægerne skal desuden lave en forløbsplan til patienter med kroniske lidelser, og derved styre behandlingsforløbet i tæt dialog patienten.

3. Varetagelse af kræftpatienter: Det vil blive den praktiserende læge, som skal følge bedre op på egne patienter med kræft. Det gør, at kræftpatienter får en tættere opfølgning, og det aflaster sygehusene.

4. Lægedækning: Med den nye lægeaftale vil Danmark få en bedre lægedækning. Læger der påtager sig en særlig stor opgave med henblik på lægemanglen vil nemlig blive kompenseret økonomisk. Desuden bliver det lettere for læger at få deleprakssiser i yderområder, imens det bliver svære på populære steder.

Få flere nyheder om sundhed her


Kilder: DR og Politiken.

Sidst opdateret: 20.09.2017

Annonce