Annonce

Børns opvækst - sådan kan du give dem en god start på livet

Opdragelse eller ikke?

At opdrage et barn er en af de mest ansvarsfulde, sværeste og mest tilfredsstillende opgaver, man som voksen bliver stillet overfor. Det er samtidig den opgave vi har fået mindst formel uddannelse i. Det de fleste ved om opdragelse, har de hentet fra deres omgivelser og deres egen opdragelse. Dette kan medføre at gamle mønstre fra ens egen barndom, let bliver overført på ens egne børn.

At diskutere og på forhånd finde ud af, hvad det er I gerne vil have jeres barn skal kunne, hvilke grænser der gælder i jeres familie, og hvilke metoder I vil anvende for at opnå dette, kan sammen med læsning af bøger om dette emne, give jer en mulighed for at jeres opdragelse af barnet/børnene bliver mere bevidst end ellers.

Hvorfor er disciplin nødvendig?

Grunden til at disciplin ikke er til at komme udenom i børneopdragelse er, at det er disciplinen der viser barnet, hvad der er acceptabel opførsel. Ved at sætte grænser for barnet siger I samtidig, hvordan det er, man opfører sig i dette samfund. I lærer barnet, hvad det er der forventes af det, og I lærer det samtidig selvdisciplin. Alt dette er nødvendigt, hvis I vil opnå at jeres barn bliver et ansvarsfuldt menneske.

Disciplin er en vanskelig ting, for den kræver megen konsekvens. Det er nyttesløst i børneopdragelse, at nogle regler gælder én dag hvis de ikke også gælder den næste dag. Inkonsekvens og manglende disciplin giver forvirrede rodløse børn, der hele tiden afprøver jer for at finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Konsekvens kan være meget krævende. Særligt hvis du/I selv er lidt trætte og bare har lyst til at lade stå til. Til det er der ikke andet at sige, end det at være forældre er et ansvarsfuldt job 24 timer i døgnet. Det er en stor støtte og moralsk hjælp, hvis I på forhånd har talt om hvordan I vil have det. Så kan I støtte hinanden i de situationer, hvor det er fristende bare at give efter for at få fred.

Hvordan giver du/I barnet selvtillid?

Barnets billede af sig selv bliver dannet lige fra den første dag. Med alle sine sanser ser barnet sig selv gennem dig. Det hører den tone du taler i det til. Det ser og kender dit kropssprog bedre end nogen anden. Det ser opmærksomt på dit ansigtsudtryk. Det hører hvert eneste ord du siger til det. Ud fra alt hvad du siger og gør danner det billedet af sig selv. Hvordan du er og taler med barnet har derfor enorm indflydelse på dets udvikling.

At rose et barn, gør det stolt, det oplever at det er noget, og at det kan noget som andre værdsætter. Ved at lade barnet gøre så meget selv som muligt, finder det ud af at det kan, og det styrker det også i at blive uafhængigt. I opdragelsen kan man som forældre have en tendens til at fokusere på barnets dårlige opførsel. Der kan være en tendens til at kritisere hele tiden. Hvis balancen bliver sådan at barnet kun synes det hører vrede og kritik, undergraves dets selvtillid. At rose for den gode opførsel, har større effekt end altid at kritisere. At give barnet et knus, at give det komplimenter når det opfører sig godt, understøtter en god opførsel og styrker selvtilliden. Husk at det er livgivende for et barn at høre dig sige, at du elsker det.

Hvis dit barn har opført sig dårligt, så husk det er dets opførsel der skal kritiseres og påtales, det er ikke barnet selv som menneske der er dårligt. Alle mennesker laver fejl. Sig til barnet at dets opførsel er dårlig, og at det vil du ikke se igen; men fortæl også at du elsker barnet. At håne et barn eller sammenligne det med andre børn/søskende, på barnets bekostning, får barnet til at føle sig værdiløs og uelsket. Det er en nyttesløs måde at opdrage et barn på, og i alle tilfælde skader det barnets opfattelse af sig selv.

Hvordan får vi tid nok sammen i familien?

I dag kan det være et problem overhovedet at have tid sammen som familie. Forældrene skal på arbejde, børnene skal i skole og til fritidsaktiviteter. Det kan være en god idé at koordinere familiens tider så hele familien altid spiser sammen morgen og aften. Det er vigtigt for alle familie-medlemmer at samles og tale sammen.

For børn er det også meget vigtigt at have faste rytmer og faste punkter. Måltiderne sammen giver god mulighed for at tale om dagens begivenheder og oplevelser. Prøv at lade alle fortælle, og vær opmærksom og interesseret. Børn sætter også pris på, hvis de har specielle dage, der er reserveret til bestemte aktiviteter. For eksempel torsdag eftermiddag sammen med far på biblioteket, eller fredag aften en tur i svømmehallen sammen med mor. Planlæg det gerne sammen med barnet. Når børn kommer og vil spørge om noget eller tale om noget, så gør det. Hvis de altid får at vide "ikke nu, jeg har ikke tid", mister de lysten til at dele deres tanker med dig. Det er også godt for familien at gøre større ting sammen. Det kan være at lege sammen, spille spil en halv dag, tage til koncert, gå i biografen, tage i teatret og så videre.

Hvad lærer dit barn af god kommunikation?

For at bidrage til dit barns forståelse af "hvordan", "hvad" og "hvorfor", er det godt altid at give forklaringer. Tag dig tid til at forklare sammenhænge. Hvis du gør det vil barnet selv begynde at tænke på denne måde og få en meget mere nuanceret måde at tale og tænke på. Hvis du altid udtrykker hvilke forventninger du har, og hvilke følelser du har, lærer barnet at det er er tilladt og rigtigt at tale om sådanne ting. Det lærer åbenhed og at man godt må stille krav til andre.

Når I i familien har et problem, som vedrører barnet ( - og som ikke er af en sådan karakter, at det er noget forældrene selv skal tage ansvaret for) I skal have løst, så sæt emnet til debat . Prøv sammen med barnet at finde mulige løsninger. Det er vigtigt, at når I diskuterer løsninger, at I også taler om disses konsekvenser, da det er af stor betydning for hvilken løsning I vælger. Vær åben overfor barnets forslag, lad det deltage i forhandlingerne og beslutningen. Det betyder ikke at barnet skal bestemme; men at I sammen finder den bedste løsning. Hvis det er er et emne, du/I på forhånd har besluttet har afgrænsede muligheder, kan I fremsætte de forslag og valgmuligheder der er, og kun lade barnet være med i beslutnings- processen. Et barn der deltager i en sådan måde at tale sammen på, opnår stor selvsikkerhed, selvværd og lærer spillereglerne for god kommunikation.

Hvad betyder du som rollemodel?

Barnet ser hele tiden på dig, og registrerer hvordan du gør for at lære, hvordan man gør i denne verden. Du vil opleve, at du en dag hører nøjagtig de samme ord, fra barnets mund, som du selv sagde tidligere. Du vil se din egen opførsel gentaget af barnet.

Du betyder derfor enormt meget for dit barn som rollemodel. Hvis du udviser respekt, venlighed, ærlighed, venskabelighed, gæstfrihed, gavmildhed og giver komplimenter er der gode muligheder for at dit barn bliver ligesådan. Du/I har ansvaret for vejledningen af barnet, og I kan gøre meget for det, med at opmuntre det, give det klare meldinger om, hvad det er I vil have det til at gøre , hvilke forventninger I har til det og give og udtrykke jeres uforbeholdne kærlighed til det.

Vil du vide mere?

Sidst opdateret: 01.02.2000

Annonce