Annonce

Problemer i parforholdet stresser mænd

Problemer i parforholdet stresser mænd

Ny forskning viser, at mænd er mere sårbare over for stress i deres parforhold end kvinder, så der er god grund til ikke kun at rette blikket mod arbejdslivet, når det gælder behandlingen af stress.

Nyt & Sundt nyhedsbrev
- Ny viden om din sundhed -
Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen "danmark". Den indgår i nyhedsbrevet
Nyt & Sundt
som produceres i samarbejde med Netdoktor.

Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal til medlemmer af "danmark".

Læs mere på
sygeforsikring.dk.

Du har lige slået græsset og hentet børnene fra fodbold. Alligevel føler du ikke din kone er tilfreds. Nu bebrejder hun dig, at du stiller de snavsede gryder i køkkenvasken i stedet for at vaske dem af efter brug. Du føler ofte, at du har svært ved at leve op til de krav, din kone stiller til dig. Du mærker, at det slider på dig, og du har ofte hjertebanken og trykken for brystet.

Ny dansk forskning viser, at mænd og kvinder reagerer forskelligt på dårlig trivsel i parforholdet. En undersøgelse af 7000 danske mænd og kvinder viser således, at mænd, der oplever store krav og pres fra deres partner, har en øget risiko for at udvikle stressrelateret åreforkalkning og hjerteproblemer, der blandt andet viser sig ved brystsmerter. Det samme gør sig ikke gældende hos kvinder.

Ifølge en anden dansk undersøgelse har personer, der er utilfredse med deres parforhold, en øget risiko for at udvikle angstlidelser – her er det mændene, der har tre gange forhøjet risiko for at få angst, mens kvinderne har to gange så stor risiko. Noget tyder altså på, at mænd er mere sårbare over for problemer i parforholdet end kvinder både fysisk og psykisk.

Annonce (læs videre nedenfor)

Parforhold vigtigere for mænds helbred

Professor, dr.med. Bobby Zachariae har specialiseret sig i stress og psykologiske og sociale forholds betydning for helbredet og arbejder ved Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Han peger på, at mænds øgede sårbarhed over for stressende faktorer på hjemmefronten kan tænkes at hænge sammen med, at det at være i et parforhold har større betydning for mænd end for kvinder i relation til deres helbred.

- Undersøgelser viser, at det at være i et parforhold generelt er beskyttende for helbredet. Et parforhold kan give praktisk og følelsesmæssig støtte, som fremmer sundhedsadfærd og beskytter mod negative konsekvenser af stress. Nogle undersøgelser har vist, at betydningen af at være i et parforhold er større for mænd end for kvinder. Det er med andre ord en større helbredsmæssig fordel for mænd at være i et parforhold. Det kan skyldes, at mænd er mere afhængige af omsorg og følelsesmæssig støtte fra deres partner, mens kvinder i højere grad bruger deres øvrige netværk. Det kan så samtidig betyde, at mænd er mere sårbare over for dårlig kvalitet i parforholdet, siger Bobby Zachariae.

Symptomer på stress er forskellige fra person til person. Typiske generelle tegn på stress er følelsesmæssig udmattelse, irritabilitet, nedtrykthed og hjælpeløshed. Blandt mange forskellige adfærdsmæssige og fysiske symptomer kan nævnes søvnløshed, træthed og mavesmerter. Man skal dog være opmærksom på, at disse symptomer ikke behøver at skyldes stress, men også kan skyldes mange andre ting.

Kvinder snakker mere om stress

Landsdækkende undersøgelser viser, at når man spørger mænd og kvinder, om i hvor høj grad ”de føler sig stressede i hverdagen”, så er kvinder generelt mere tilbøjelige til at beskrive sig selv som stressede. I en undersøgelse blandt de 25-44-årige var der 57 procent blandt mændene og 61 procent blandt kvinderne, der oplevede sig som stressede i hverdagen.

- Det kan skyldes, at kvinder generelt oplever flere belastninger end mænd, for eksempel i form af en dobbeltrolle som udearbejdende og som husmoder, selvom forskellen formodentlig er mindre i Skandinavien end i andre lande. Det kan også skyldes, at kvinder er mere opmærksomme på og mere villige til at tale om deres kropslige/psykiske symptomer. Samtidig tyder meget på, at mænd er mindre tilbøjelige til at søge hjælp for stress og psykiske problemer, og at kvinder desuden er bedre til at håndtere stress, når de er stressede. Det kan skyldes, at kvinder ofte er mere interesserede i og bedre til at udtrykke følelser, mener Bobby Zachariae.

Annonce (læs videre nedenfor)

Mænd har mindre netværk

Rikke Lund fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet står bag den undersøgelse, der viste, at følelsesmæssig stress på hjemmefronten øger risikoen for brystsmerter og stressrelateret åreforkalkning. Hun mener, at en stor del af forklaringen på mænds øgede sårbarhed i parforholdet er, at mænd har et mindre netværk end kvinder, så der er færre personer at trække på, når de har problemer på hjemmefronten.

- Kvinder har et bredere netværk og har derfor flere ressourcer at trække på. Det giver dem noget godt også i forhold til stress at være noget for andre og kunne snakke følelser. Vi kan også se fra forskning, at mænd er mere sårbare i forbindelse med at miste sit arbejde, fordi de typisk har deres sociale relationer her. Det er ikke, fordi mænd ikke har nogen sociale relationer; de har bare generelt ikke så mange forskellige, som kvinder har. Mænd reserverer typisk fortroligheden til ganske få personer, som de så er meget sårbare over at miste. Den måde, vi indgår i sociale relationer på, går helt tilbage til jægersamfundet, hvor kvinderne passede børn og samlede bær i flok, og mændene gik på jagt alene. Allerede her er kvinders brug af flere netværkspersoner muligvis grundlagt, siger Rikke Lund.

Sådan behandles stress

Ifølge Bobby Zachariae behandles stress hos mænd, ligesom hos kvinder ved, at man får hjælp af for eksempel en psykolog eller anden kvalificeret fagperson til at identificere de væsentligste kilder til stress – både de ydre i arbejdsmiljøet og privatlivet og de indre kilder, som stammer fra vores måde at tænke på, for eksempel de krav man stiller til sig selv. Mange mennesker stiller nemlig meget høje krav til sig selv og er meget pligtopfyldende, og det kan give stress – ikke kun på jobbet, men også i privatlivet. Dernæst er det vigtigt at foretage justeringer i sine aktiviteter og prioriteringer, for man kan ikke nå alt.

Bobby Zachariae mener også, at det er vigtigt at afdække de uudnyttede ressourcer, man har i sit netværk, og at man øver sig i at blive bedre til at sige fra og bede om hjælp, når det er nødvendigt.

- Er man stresset, kan man også have stor glæde af at lære afspænding og stress-reduktionsteknikker, f.eks. ændring af uhensigtsmæssige stress-fremmende tanke- og adfærdsmønstre. Det gælder desuden om at prioritere aktiviteter, som giver glæde og energi. En hel eller delvis sygemelding kan tage noget af presset. Det er her vigtigt at få lagt en plan sammen med ens arbejdsgiver om, hvordan og hvornår man vender tilbage til arbejdet, og hvad der skal gøres for at minimere unødvendige stressfaktorer i arbejdet. Det kan så blive nødvendigt at justere planen hen ad vejen. Det vil stadigvæk være en god ide at inddrage arbejdsgiveren, selvom belastningerne stammer fra privatlivet eller uhensigtsmæssig balance mellem arbejde og privatliv.

- Generelt set skal mænd nok have særlig hjælp til at blive bedre til at bruge deres netværk og til at undersøge og udtrykke deres følelser over for andre. Derfor vil terapi alene eller som par bestemt tænkes at kunne øge mænds (og kvinders) evne til at håndtere stress. Udfordringen er dog, at mænd er mindre tilbøjelige til at søge hjælp, så her kan kvinderne måske hjælpe mændene på vej, siger Bobby Zachariae.

Fakta

Foreløbige resultater fra en undersøgelse af danske mænd og kvinder i parforhold viser, at mænd, der oplever dårlig trivsel i deres parforhold, er i risikogruppen for at udvikle stressrelateret åreforkalkning. Undersøgelsen har kun undersøgt deltagerne for brystsmerter i relation til oplevede problemer i hjemmet og kan ikke sige noget konkret om, hvad det konkret er i parforholdet, der stresser mænd, da det er individuelt. Resultaterne stammer fra et syv år langt studie af 7.000 tilfældigt valgte mænd og kvinder på 40 eller 50 år. Forskerne er stadig i gang med at analysere resultaterne.
 
Kilde: Rikke Lund, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet

Læs mere om STRESS

Sidst opdateret: 18.07.2014

Seneste brevkassesvar om Samliv

Har du et spørgsmål til Netdoktors eksperter?

Stil dit spørgsmål her

Annonce