Annonce

Sex og kræftsygdom

Giver kræftsygdom seksuelle problemer?

Det er et chok for enhver at få at vide, at man har kræft - eller andre alvorlige sygdomme for den sags skyld. I en periode præget af undersøgelser og behandling er al opmærksomhed rettet mod sygdommen. Overskud til seksuel udfoldelse kan være vanskelig at etablere. Lysten svigter i mange tilfælde.

Men efter en tid, når du igen har kræfter til at se fremad med tro på godt helbred og en normal tilværelse, er der igen brug for seksuel udfoldelse. Det gælder, hvad enten sygdommen har medført visse handicap, eller man fysisk er fuldt funktionsduelig.

Men det kan være svært at komme i gang. Sygdommen har i den grad overskygget tilværelsen, og angsten for ikke at blive rask har måske ført til, at man har været villig til at give afkald på alt muligt andet (herunder sexlivet) - så længe livet kunne bevares. Det er nok både naturligt og forståeligt, hvis man reagerer på den måde.

Annonce (læs videre nedenfor)

Kan det være farligt at dyrke sex med en kræftsygdom?

Det en god ide at drøfte med lægen, om man kan og må dyrke sex. Altså allerede inden en eventuel operation, medicinsk behandling eller strålebehandling.

Det er utrolig vigtigt - ikke kun af hensyn til seksuallivet, men også for livet i det hele taget, at være velorienteret om sygdommen og dens følger på kort og lang sigt. Herunder selvfølgelig også, om sygdommen eller behandlingen vil medføre, at kønsorganerne bagefter ikke fungerer som hidtil.

Har du eller din partner kræft? Find den konkrete form for kræft her, og bliv klogere på den konkrete kræftsygdom før, under og efter behandling.

Annonce (læs videre nedenfor)

Skyldes de seksuelle problemer andet end kræftsygdommen?

Hvis man har svært ved at komme i gang med sexlivet efter en alvorlig sygdom, kan man prøve at stille sig selv følgende spørgsmål:

  • Er du sikker på, at dit seksuelle problem hænger sammen med den nu overståede sygdom, eller er der andre ting i jeres forhold, der spiller ind? Hvis det ikke har med sygdommen at gøre, må du ikke bruge den som undskyldning for, at samlivet ikke fungerer.

  • Spekulerer du på, om du overhovedet kan fungere seksuelt? Lad det komme an på en prøve. Stimuler dig selv og prøv ved onani , om du kan fremkalde orgasme. Har du problemer, bør du tale med lægen om det.

  • Hvad mener du selv, at dit nuværende problem skyldes? Og hvad har du selv eller andre gjort for at løse det? Hvad mener du selv, der kan eller skal gøres? Hvad forhindrer dig i at komme videre? Og sidst, men ikke mindst: Hvilke forventninger har du til dit seksuelle samliv fremover?
Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan kommer man i gang med et samliv igen?

I de fleste parforhold er der efter alvorlig sygdom en angst og usikkerhed ved tanken om, at sex kan ødelægge noget rent fysisk eller organisk eller endnu værre - at sex kan få sygdommen til at bryde ud igen. Eller at sygdommen måske har været smitsom og stadig kan overføres ved sex.

Sådanne tanker og deraf følgende misforstået hensynsfuldhed kan få det hele til at gå i stå. Men løsningen er at tale med hinanden og med lægen om det, så usikkerheden kan komme ud af jeres tanker.

Hvis du er mand:

For mænd er det typisk i forbindelse med kræft i blæren og blærehalskirtlen ( prostatacancer ). Funktionsnedsættelse og mistet potens – evne til rejsning – er typiske følger efter behandlingen. Måske er lysten i hvert fald for en tid forsvundet. Måske kommer den igen, mens den fysiske evne – rejsningen – stadig svigter. Det får dig måske til at holde dig tilbage med enhver seksuel aktivitet til sorg og frustration for både dig selv og din partner. Man holder sig tilbage i misforstået hensyntagen eller angst for ikke at slå til.

Hvis du er kvinde:

For kvinder gælder ofte det samme. Operation for brystkræft kan ændre kvindens udseende for livet. Følelsen af at have mistet en del af seksualiteten ved operationen er smertelig og kan være vanskelig at acceptere. Det samme gælder operationer i underlivet, som ud over det psykiske traume måske også giver fysiske ubehag, som er vanskelige at overskue i forbindelse med sex. Blot tanken kan være hæmmende og lammende for sexlivet.

Men det er ikke farligt at forsøge. Og selv om du måske ikke kan klare det samme som før, så er der i hvert fald ikke noget i vejen for at eksperimentere og at tale med din partner om det. Åbenhed er den nødvendige vej for at komme videre. Giv din partner, hvad han eller hun har brug for, og tag selv imod alt, hvad du har lyst til og har brug for. Husk, at sex er meget andet og mere end det ”forkromede samleje”. Tæt, fysisk nærhed giver måske ikke udløsning eller orgasme, men kan være det, der skal til, for at et par igen mærker varmen, trygheden og kærligheden i og til hinanden. For kvinder som for mænd gælder det om at tro på, at livet og sexlivet godt kan blomstre med fælles vilje og indsats.

Du skal ikke bare stiltiende acceptere at denne, for de fleste, meget betydningsfulde del af livet skal bortdømmes på grund af tidligere sygdom. Men først og sidst er åbenhed og samtale nødvendig – måske med hjælp fra professionel tredjepart – læge, speciallæge, psykolog, samlivsekspert

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad gør man, hvis sygdommen har medført fysisk handicap?

Forhåbentlig vil den nu overståede sygdom ikke komme til at betyde væsentlige fysiske ændringer i jeres sex-liv. Men hvis den alligevel har medført fysisk handicap, må I også prøve at overvinde dette.

Tænk på, at ophævet følesans ikke er ensbetydende med ophør af følelser. Og manglende potens er ikke det samme som, at man ikke længere kan fungere seksuelt. Man kan stadig kan give sin partner udløsning og sikkert også selv få udløsning. Og selv manglende kønsorganer udelukker ikke et seksuelt samliv.

Det vigtigste er, at man forsøger at lægge sygdommen bag sig, se frem og brug tiden, I har med hinanden, lige så godt eller måske endnu bedre lige her og nu - også på det seksuelle område.

Links

Ønsker man yderligere oplysninger om kræft og seksualitet, henvises til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside(https://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/hvis+du+har+kraeft/Seksualitet/ nofollow) , som indeholder mange oplysninger om emnet.

Læs mere om KRÆFT

Sidst opdateret: 23.05.2012

Annonce