Annonce

Sådan motiverer læsehunde børn til at læse

Nogle børn har ikke alderssvarende læsefærdigheder og bryder sig ikke om at læse. En af grundene kan være, at de har haft dårlige oplevelser med at læse højt i klassen eller derhjemme. Ved at læse højt for en hund, kan børn med læsevanskeligheder igen få lyst til at læse og dermed blive bedre til det. Få indblik i læsehunde her.

Nyt & Sundt nyhedsbrev
- Ny viden om din sundhed -
Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen "danmark". Den indgår i nyhedsbrevet
Nyt & Sundt
som produceres i samarbejde med Netdoktor.

Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal til medlemmer af "danmark".

Læs mere på
sygeforsikring.dk.

Victor på 7 år havde helt mistet lysten til at læse, da han skiftede skole mellem børnehaveklasse og første klasse. Han skiftede blandt andet skole, fordi han havde en lærer, der sagde, at han var dum, når han havde svært ved at udtale ordene rigtigt under højtlæsning for klassen. Victor var ikke lige så god til at læse som sine klassekammerater og var bange for at dumme sig. Han brød sig derfor ikke om at læse højt. Ifølge hans mor Marianne Asta Thornvig brød han sig heller ikke om at læse højt hjemme, så det var svært at få læst det kvarter med ham hver dag, som skolen pålagde alle elever i første klasse. Så hørte Victors mor om læsehunde.

- Victors klasselærer i den nye klasse spurgte, om vi skulle prøve at lade ham læse højt for en læsehund. Jeg fandt frem til Foreningen Læsehunde på nettet og fik lavet en aftale om, at Victor skulle læse på det lokale bibliotek med læsehunden Indy og dens ejer. Han var meget glad for at læse højt for hunden, fordi han følte, at den lyttede til ham og var glad for at være sammen med ham. I løbet af seks sessioner med Indy blev han god til at læse og motiveret for at læse bøger. Indys ejer var god til at vise ham anerkendelse og øge bøgernes sværhedsgrad, så de passede til ham. I dag har han ikke længere problemer med at læse og er glad for det, siger Marianne Asta Thornvig.

Hvad er en læsehund?

Signe Tholstrup Andreasen er medstifter af Foreningen Læsehunde, en forening baseret på frivilligt arbejde.

Foreningen uddanner læsehunde og formidler kontakt mellem forældre til børn med læseudfordringer og ejere af læsehunde. En læsehund er en familiehund, som er venlig og imødekommende, og som har lyst til at være sammen med børn.

- Læsehunden skal ved sin blotte tilstedeværelse gøre barnet tryg nok til at få lyst til at læse, siger Signe Tholstrup Andreasen.

En session med en læsehund foregår ved, at hundeejeren, der er frivillig i foreningen, kommer med sin læsehund på det lokale bibliotek, eller i nogle tilfælde skolebiblioteket, hvor forælderen så afleverer sit barn. Barnets forælder er således ikke til stede, når barnet læser højt. Det er kun hunden og dens ejer. Et typisk forløb varer seks uger, men kan forlænges, og mange vælger det.

- Barnet har en opfattelse af, at hunden lytter til dem, selvom den bare ligger ved siden af dem, og ser ud som om den lytter. Vi har børn fra første til femte klasse. Selv børn i femte klasse tror på, at hunden lytter til dem, når de læser højt. Når børnene læser, kan de finde på at stoppe op for at vise hunden et billede i den bog, de er ved at læse i, siger Signe Tholstrup Andreasen.

Annonce (læs videre nedenfor)

Kørt helt sur i læsning

Læsehunde er et tilbud til de børn, der har svært ved at læse, og især når det gælder højtlæsning. Det er Signe Tholstrup Andreasens erfaring, at børnene altid tør læse højt, når der er en læsehund til stede.

- Mange børn er anspændte og synes, at det er ubehageligt at læse for andre. De har måske haft ubehagelige oplevelser tidligere i skolen, der har frataget dem lysten til at læse. Der er også mange børn, der ikke har lyst til at læse sammen med deres forældre, fordi de føler sig usikre, eller synes det er kedeligt. Det er også derfor, ejeren af hunden altid beder forældrene gå, når de kommer med deres barn. Så snart forældrene er ude af syne, begynder børnene at læse. De har det okay med at læse højt, fordi de er trygge ved hunden og dens ejer, som ikke blander sig, hvis barnet læser forkert. Hundeejeren siger ingenting, med mindre barnet selv beder om hjælp til at læse et ord, siger Signe Tholstrup Andreasen.

De fleste frivillige hundeejere er kvinder, og mange af dem har eller har haft med børn eller andre mennesker at gøre i deres arbejde. Der er en overvægt af pædagoger, lærere og pensionister.

- Vi henvender os til børn fra første til femte klasse. Det er vigtigt, at de har lært at sætte bogstaver sammen og forstå ordlyde. Vi skal ikke lære dem at læse, men at blive bedre til det. De børn, vi hjælper, er som regel ikke på et alderssvarende niveau. Læsning er essentielt for alle fag, så det er vigtigt, at børn i de tidlige skoleår bliver trænet i at læse og kunne læse højt for andre, siger Signe Tholstrup Andreasen.

Sådan udvælges hundene

Der findes ikke nogen færdig titel eller nationale vedtagne krav, når det gælder læsehunde, men Foreningen Læsehunde har opsat en række kriterier for hund og ejer, som skal opfyldes, for at læseteamet kan certificeres. I Foreningen Læsehunde foregår det sådan, at hundene sammen med deres ejere kommer på et dagskursus, hvor foreningen til slut evaluerer hunden, så man sikrer sig, at den egner sig som læsehund. Ejerne får blandt andet undervisning i, hvordan de bedst kan motivere børn med læseudfordringer til at blive glade for at læse og forbedre deres færdigheder.

- Det er meget forskelligt, hvad børn har behov for. Nogle børn har mere brug for anerkendelse end andre for at blive gode læsere. Så vi underviser også i, hvordan man kan udvikle og støtte sin hund i at vise glæde over for barnet. Vi giver også ideer til, hvordan ejeren kan bidrage til et godt forhold mellem hund og barn. Det gør vi blandet andet ved, at alle læsesessioner afsluttes med et kvarters hygge sammen med barnet, hvor barnet kan give hunden godbidder osv., siger Signe Tholstrup Andreasen.

Hundeejerne får også indsigt i, hvilke signaler de skal lægge mærke til hos hunden, så de kan undgå at overbelaste den.

- Det er vigtigt, at hunden ikke bliver overbelastet, både fordi vi skal sikre læsehundens trivsel og især for at sikre, at hunden ikke skal føle behov for at sige fra. Det vigtigste er, at barnet kan være helt tryg ved hunden, siger Signe Tholstrup.

Dagskurset afsluttes med en læsesession med et barn, hvor den enkelte hund prøves af. De fleste hunde består denne prøve, men nogle hunde er for urolige eller stresses let og egner sig derfor ikke som læsehunde.

Annonce (læs videre nedenfor)

Forskning viser god effekt

I Danmark er der stor interesse for læsehunde, og Foreningen for Læsehunde ønsker at få effekten af danske læsehunde dokumenteret, så de er ved at søge fondsstøtte til forskning. Der foreligger ifølge Signe Tholstrup Andreasen udenlandske studier, der peger på, at børn forbedrer deres læsefærdigheder ved at læse for en hund; blandt andet en sydafrikansk undersøgelse fra 2014.

- I undersøgelsen fra 2014 sammenlignes læsefærdigheder og forbedring af samme i fire testgrupper: 1) børn der læser for en hund 2) børn der læser for en voksen 3) børn der læser for en bamse og 4) børn der læser selv (kontrolgruppe). Resultatet er i grove træk, at børnenes læsefærdigheder – det vil sige deres læsehastighed, forståelse og ordgenkendelighed – forbedres bedst i gruppen, der læser for hunde. Undersøgelsen er foretaget for frivillige hunde og ejere i stil med vores frivillige, og aktiviteten foregår nogenlunde ens med vores, så jeg vurderer, at vi godt kan lade resultatet danne grundlag for vores indsats også. Undersøgelsen omfatter dog kun i alt 102 børn, siger Signe Tholstrup Andreasen.

Læsehunde i tal

Foreningen Læsehunde har 55 frivillige med læsehunde på landsbasis, fordelt på biblioteker rundt om i Danmark. Nogle af bibliotekerne er skolebiblioteker. 12 nye hunde er netop certificeret og på vej i arbejde. I 2016 læste omkring 250 børn for en læsehund.

Kilde: Signe Tholstrup Andreasen, Foreningen Læsehunde.

Sidst opdateret: 11.08.2017

Seneste brevkassesvar om Sunde børn

Har du et spørgsmål til Netdoktors eksperter?

Stil dit spørgsmål her

Annonce