Annonce

Sygeforsikringen 'danmark'

Hvad er 'danmark'?

‘danmark’ er en privat sygeforsikring, der muliggør at folk kan forsikre sig mod uforudsete sundhedsudgifter. Det kan eksempelvis være tilskud til tandlægebesøg, briller og medicin.

Sygeforsikringen ‘danmark’ er et gensidigt forsikringsselskab ejet af de over 2,4 millioner medlemmer. Formålet med ‘danmark’ er at sikre medlemmerne de størst mulige erstatninger til deres sundheds- og sygdomsudgifter for det lavest mulige kontingent. I 2017 fik medlemmerne samlet udbetalt 2,8 milliarder kroner i erstatning.

"danmark" stræber efter at udbetale tilskud til medlemmerne fremfor at bruge penge på administration. Målet er at betale mindst 90 øre af hver kontingentkrone tilbage til medlemmerne som tilskud.

Sygeforsikringen ‘danmark’ er ikke en konkurrent til Den offentlige Sygesikring, men et supplement på områder med betydelige egenudgifter. Det gælder ikke mindst tandlægebehandling, medicin, briller, kontaktlinser med videre.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvem kan blive medlem af 'danmark'?

Er man under 60 år, rask, og har man ikke noget medicinforbrug, kan man melde sig ind. Børn op til 16 år er gratis medforsikret hos en af forældrene. Den pågældende forælder skal dog have forældremyndigheden og samme folkeregisteradresse som barnet. Og så skal barnet selvfølgelig opfylde helbredsbetingelserne.

Når barnet fylder 16 år, er medlemskabet ikke længere gratis, og forældrene skal vælge, om barnet skal fortsætte med samme dækning eller skifte til en anden gruppe. Fordi barnet allerede er medlem, kan det gøres uden at afgive ny helbredserklæring.

Hvilke typer af medlemskab findes?

Der tilbydes fire grupper 5, 1, 2 og Basis-Sygeforsikring - alt efter behov:

Gruppe 5 – den grundlæggende dækning

Gruppe 5: Sikrer dig tilskud til de regelmæssige udgifter til medicin, tandlæge, vaccination, briller og kontaktlinser. Skulle der opstå behov for behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut eller psykolog, er der ligeledes tilskud at få. Dækningen giver også mulighed for at få foretaget visse behandlinger i udlandet. Kontingent pr. voksent medlem pr. kvartal i år 2017: 355 kroner

Gruppe 1- den udvidede dækning

Gruppe 1: Giver, foruden alle de tilskud som Gruppe 5 giver, bl.a. tilskud til udvidet tandbehandling samt fuld dækning af den andel af udgifterne til tilskudsberettiget medicin hvor Den offentlige Sygesikring yder tilskud. Efter et år giver dækningen desuden et væsentligt tilskud til udgifter til en række operationer. Dækningen giver også mulighed for at få foretaget visse behandlinger og operationer i udlandet. Kontingent pr. voksent medlem pr. kvartal i år 2017 er 816 kroner.

Gruppe 2 – den mest omfattende dækning

Gruppe 2: Giver, foruden alle de tilskud som Gruppe 1 også giver, tilskud til læge-, speciallægehjælp og laboratorieundersøgelser, samt fuld dækning af udgifterne til tilskudsberettiget medicin uanset at Den offentlige Sygesikring ikke yder tilskud til det fulde medicinkøb. Kontingent pr. voksent medlem pr. kvartal i år 2017: 1.024 kroner.

Basis-Sygeforsikring – det hvilende medlemskab

Et tilbud til alle der ikke synes, de har brug for “danmark”s tilskud lige nu, men som ønsker at sikre sig retten til at få tilskud fra “danmark” engang i fremtiden uden at skulle afgive fornyet helbredserklæring. Basis-medlemskabet giver nemlig mulighed for gruppeskift uden at skulle afgive ny helbredserklæring, når blot man har haft Basis-Sygeforsikringen i 1 år. Kontingent pr. voksent medlem pr. kvartal i år 2017: 99 kroner

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan skifter man gruppe?

Efter et års medlemskab af ‘danmark’ har man ret til at skifte til en anden gruppe uden fornyet alderskrav og helbredserklæring.

Læs mere

Yderligere oplysninger findes på 'danmark's egen hjemmeside: www.sygeforsikringen.dk.

Sidst opdateret: 11.10.2017

Annonce