Annonce

Jordstråler – myte eller sandhed?

Ingen kan bevise, at jordstråler eksisterer. Ikke desto mindre er der en del mennesker, der tror på, at de har en betydning for vores sundhed og flytter møbler mv. for at undgå dem. Fra videnskabelig side er holdningen, at jordstråler er det pure opspind. Jordstråler kan nemlig ikke måles, og de teoriske forklaringer går i mod fysikkens love.

Nyt & Sundt nyhedsbrev
- Ny viden om din sundhed -
Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen "danmark". Den indgår i nyhedsbrevet
Nyt & Sundt
som produceres i samarbejde med Netdoktor.

Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal til medlemmer af "danmark".

Læs mere på
sygeforsikring.dk.

Er jordstråler en reel fare for mennesker, eller er snakken om jordstråler det rene hokus pokus? Der er delte meninger. Nogle er overbeviste om, at de findes og tilbyder rådgivning og forskellige apparater, der kan beskytte mod strålerne. Andre med en videnskabelig tilgang mener, at det er noget vås. Til dato er der nemlig ikke opfundet nogen apparater, der rent faktisk kan måle disse stråler, ligesom der heller ikke findes dokumenterede undersøgelser, der viser, at apparater som for eksempel nedgravede jernstænger og kobberledninger i stikkontakter virker.

Hvad er jordstråler?

Jordstråler er ifølge tilhængerne af teorien stråler fra vandårer, kontinentpladernes gnidninger mod hinanden og stråling fra de såkaldte Hartmann- og Curry-gitre. Man mener, at jorden er omsluttet af to gitternet – Hartmann-gitteret, der løber nord-syd og øst-vest i lige parallelle linjer og Curry-gitteret, der løber i retningen nordvest-sydøst og nordøst-sydvest.

Strålerne er en form for elektromagnetiske stråler, der kommer op i lodrette baner. De har så stor gennemslagskraft, at de uhindret trænger igennem alt materiale. De vil altså være lige så kraftige ved jorden som på taget af et højhus.

De kan hverken ses, lugtes eller føles, men de mennesker, der udsættes for dem gennem længere tid – for eksempel sover over en jordstråle – får påvirket immunforsvaret med en lang række helbredsmæssige problemer til følge.

Nogle jordstråletilhængere mener, at jordstrålerne ikke kan fjernes – mennesket er altså nødt til at fjerne sig fra dem, for eksempel ved at flytte sengen, arbejdspladsen eller yndlingslænestolen. Andre mener, at forskellige apparater kan neutralisere strålerne.

Jordstråleopmålere bruger typisk to kobberpinde, når de skal finde frem til, hvor der er jordstråler. Det sker efter samme princip, som når man forsøger at finde vand ved hjælp af en pilekvist. Opmålingen viser, hvor jordstrålerne løber, og hvor de krydser hinanden. Det er i krydsfeltet, det er farligt at opholde sig.

30 år med jordstråler

Niels Gleerup er uddannet elektroingeniør og har 30 års erfaring med at opmåle jordstråler. Han beskæftiger sig ikke alene med strålernes påvirkning af mennesker, men i høj grad også med deres påvirkning af dyr og har arbejdet med både grise, heste og køer, der ikke trives. Han siger, at han har mange og meget gode erfaringer med at neutralisere jordstråler de steder, hvor dyrene opholder sig. Blandt de problemer, han har løst, er halebideri blandt svin, pludselig død hos grise og bedre trivsel hos heste og køer.

Hos mennesker er der mange forskellige symptomer, der kan give mistanke om, at de er udsat for jordstråler. Men det begynder som regel med en dårlig søvn, fortæller Niels Gleerup.

Ifølge Niels Gleerup sker der det, når man udsættes for jordstråler, at der opstår en kemisk og fysisk reaktion, som udløser cellens forråd af mineraler. Det giver en mineralsk ubalance, hvor elektromagnetiske felter forårsager en række forstyrrelser blandt andet i centralnervesystemet. Reaktionen er, at man enten bliver tappet for energi, eller der tilføres for meget energi.

For meget energi kan give søvnproblemer, stress , kræft , sklerose , astma , hjertestop og allergier , mens for lidt energi kan give blandt andet gigt , infiltrationer, uro i kroppen, galdesten , mavekatar, uroligt hjerte, migræne , manglende koncentration, kramper, blodpropper , unormal vandladning, forsinket eller manglende sårheling, betændelsestilstande, kronisk bihulebetændelse og en konstant mangel på energi afhængigt af, hvor på kroppen man er påvirket af strålingen.

Når Niels Gleerup bliver tilkaldt, måler han hele huset op for farlige vandårer og magnetlinjer, så det bliver klart, hvor de skadelige stråler findes. Som oftest viser det sig, at den i huset, der har helbredsproblemer, sover ovenpå en jordstråle, og når sengen flyttes, forsvinder problemerne også.

Hvis der skal mere drastiske midler til, bruger han kampesten til at neutralisere jordstrålerne. Specielt virker norsk og svensk granit godt. Stenene, der bruges, skal have det rette styrkeforhold mellem plus- og minusenergi, og de bliver så vendt og drejet med millimeters nøjagtighed. Stenene virker som halvledere og skaber det, Niels Gleerup kalder et omvendt magnetfelt.

- Man kan sammenligne det med en radiosender og en radiomodtager. Modtageren skal tændes, antennen indstilles, man tuner ind og lige pludselig er signalet perfekt, og radioen spiller. Det er på samme måde med sten. Når de rigtige er valgt, og det hele er indstillet, opstår der et netsystem, der fjerner de biologiske problemer, siger Niels Gleerup.

Niels Gleerup tager 2.000 kr. for en opmåling, der varer omkring 3 timer. Andre jordstråleopmålere reklamerer med priser fra 3-600 kr.

Videnskaben afviser jordstråler

Den etablerede videnskab har – mildt sagt – ikke meget til overs for teorien om jordstråler. De findes ikke, er den korte forklaring. Der er til dato ikke opfundet et apparat, der kan måle strålerne og, i øvrigt afviser videnskaben, at stråler overhovedet kan opføre sig som jordstrålerne påstås at gøre.

-De egenskaber, jordstrålerne tillægges, er ganske ufysiske. Stråler opfører sig ganske enkelt ikke sådan, som jordstråletilhængerne påstår, siger Ib Lundgaard Rasmussen, astrofysiker og seniorrådgiver ved Institut for Rumforskning og –teknologi på Danmarks Tekniske Universitet.

Han afviser fuldstændig, at stråler kan gå igennem for eksempel et hus uden at spredes, som jordstrålerne påstås at gøre, ligesom han undres over, at jordstrålerne kan trænge gennem kilometertykke jordlag og gå usvækkede igennem højhuse, men gør skade, hvis de møder en menneskekrop.

- Menneskekroppen er ikke noget særligt, men består af en række grundstoffer. Så i den forstand adskiller mennesket sig ikke fra jorden, siger han.

Han fortæller om et forsøg, hvor tre jordstråleopmålere skulle undersøge en villa for jordstråler. De fandt alle mange stråler, men de var ikke enige om, hvor strålerne fandtes.

- Så enten er der tale om ren indbildning, når jordstråleopmålerne får udslag på deres pinde, eller også virker jordstrålerne forskelligt på forskellige mennesker. Hvis det første er tilfældet, er de fulde af fup, hvis det andet gælder, er der jo risiko for at råde folk til at flytte sengen hen et sted, der ganske vist er ufarligt for jordstrålemanden, men farligt for beboeren, siger Ib Lundgaard Rasmussen.

Han understreger, at der ikke findes vandårer nede i jorden i Danmark og kalder ideen om de verdensomspændende Hartmann- og Currygitre for grebet ud af luften.

- Jeg tror såmænd ikke, at det store flertal af jordstråleopmålere er bevidste svindlere. Jeg tror snarere, at der er tale om selvforblændelse, siger han.

Hans forklaring på de succeser, som både jordstråleopmålere og deres kunder kan berette om, er, at der er tale om placeboeffekt. Altså at det hjælper, fordi man tror, det hjælper.

- Når man bliver bedt om at opmåle et hus, er det sjældent, fordi husejeren befinder sig specielt godt. Opmåleren ‘ved’ derfor, at der med stor sandsynlighed er jordstråler i sengen. Får personen det bedre, efter at sengen er flyttet til et jordstrålefrit område, er det en succes for jordstråleteorien. Får personen det ikke bedre, er det, fordi jordstrålemålingen kom for sent. Og har man desuden betalt penge, ofte mange penge, for et apparat til jordstrålebeskyttelse, vil man føle sig som et fjols, hvis man må indrømme, at det ikke virker, siger Ib Lundgaard Rasmussen.

Teorien om jordstråler

Hvem opfandt jordstråler?

Sammenhængen mellem sygdom og jordstråler omtales første gang i 1929 af tyskeren Gustav von Pohl, og fra cirka 1965 begyndte det at blive populært at undersøge huse for at finde krydsende underjordiske vandårer og dermed særligt kræftfremkaldende steder, hvor man skulle undgå at placere sin seng, arbejdssted m.m.

Gustav von Pohl kortlagde jordstrålerne i en tysk landsby og sammenlignede derefter adresserne og sovestederne for de 54 indbyggere, der var døde af kræft inden for de seneste 10 år. Det viste sig ifølge Pohl, at alle have sovet på et kraftigt bestrålet sted, da sygdommen blev konstateret.

Midler mod jordstråler

Et meget brugt middel mod jordstråler er en kobberledning støbt ind i et aflangt plasticetui med en stikprop i den ene ende. Stikproppen sættes i en stikkontakt, og det skulle efter sigende fjerne jordstrålerne. Apparatet koster omkring 600 kr. En anden og mere vidtrækkende metode består i at grave et antal jernstænger ned i 50-60 cm's dybde. Jernstængerne placeres i en bestemt retning, afhængigt af hvor på kloden man bor. Det skulle neutralisere jordstrålingen, mener de mennesker, der tror på jordstråler. Princippet i metoden er, at jernstængerne fastholder jordstrålerne på en sådan måde, at arealet mellem jernstængerne bliver strålefrit.

Andre jordstrålefolk bruger for eksempel sten, krystaller, en kobberledning rundt om huset, magnetbokse, magnetarmbånd eller magnetsengetøj til at neutralisere strålerne.

Opmålere

Et opslag på internettet giver en lang række henvisninger til folk, der beskæftiger sig med jordstråler – langt de fleste findes inden for det alternative behandlermiljø. Det er typisk, at fortalerne for jordstråler ud over at foretage opmåling af strålerne også sælger et produkt, der kan neutralisere dem. Det være sig lige fra en kobberledning rundt om boligen til konsulentbesøg og personundersøgelser. Mange konsulenter tilbyder også deres tjenester i form af foredrag og seminarer.

Hvad koster det

Prisen svinger en del, men er typisk delt op i en pris for opmåling/undersøgelse og for de materialer, der skal neutralisere strålerne, for eksempel jernrør og kobberledninger.

Sidst opdateret: 01.06.2011

Annonce