Annonce

Frihed og farer ved hjemmearbejdspladser

"At arbejde hårdt og meget bliver fejlagtigt betragtet som en dyd. Men denne dyd bliver konstant belønnet, og derfor er den svær at komme til livs", siger Gunnar Aronsson, professor i psykologi. Han arbejder med et forskningsprojekt om det grænseløse arbejde på Arbetslivsinstitutet i Stockholm.

"Hvis balancen mellem arbejde og fritid bliver forrykket, så er det altid til skade for helheden. Så går det ud over familien eller de andre på arbejdet", siger han.

Grænserne udviskes

"Det betyder også, at grænserne mellem dag og nat, arbejde og familieliv bliver visket ud", siger Gunnar Aronsson.

I dag er vi med hjemmecomputere, internet, e-mail og fax og den øgede strøm af informationer også blevet lette at komme i kontakt med døgnet rundt. Mange arbejder derhjemme. Arbejdets og døgnets tider kan på den måde komme til at flyde ud. Det indebære både en frihed og en fare. Den tekniske udvikling er nemlig gået så stærkt, at vi ikke har fået tid til at lære, hvordan vi skal håndtere de nye muligheder, vi har fået, uden at drukne.

Annonce (læs videre nedenfor)

De, der arbejder hjemme, arbejder mest

"Når arbejdet ikke længere bliver styret af faste tider, frokost og møder, bliver grænserne mellem arbejde og fritid samtidig stadig mere usynlige. Når rammerne forsvinder, og den enkelte selv skal sætte grænsen, spiller personligheden en vigtig rolle. Det er nødvendigt, at man selv overtager kontrollen og gør sig klart, hvilke rammer man vil have, og at man derefter overholder dem. Ellers kan arbejdsmængden svulme op og invadere familielivet", siger Gunnar Aronsson.

Han fortæller også, at der er tendens til, at man arbejder mere, når man arbejder derhjemme, end hvis man udfører opgaverne på arbejdspladsen.

Annonce (læs videre nedenfor)

Gør ondt at trille tommelfingre

"Alle kan sidde og trille tommelfingre en dag på arbejdet uden at få dårlig samvittighed. Men for den, der arbejder hjemme, er det en kilde til stress , hvis man ikke får lavet noget i løbet af en hel dag", siger Gunnar Aronsson.

"Vi arbejder mere nu, end for 20 år siden, og det er der flere grunde til. Vi har mulighed for at vælge et sjovere job end tidligere. Men samtidig kræves der også mere af os. Mange arbejder hårdt for at kunne klare sig i konkurrencen med andre, eller for ikke at miste deres job. Det gør det svært at sige nej, når vi får mere arbejde, end vi kan overkomme, og svært at tage sig betalt for overarbejdet", siger han.

Annonce (læs videre nedenfor)

Et godt liv kræver balance

"I 1990erne har vi oplevet en polarisering i de industrialiserede lande. De arbejdsløse bliver sat udenfor, mens de, der har job, arbejder stadig flere timer. Men de fleste ønsker slet ikke sådan et samfund. I et godt samfund skal der lige som med et godt liv være balance mellem de forskellige sfærer", siger Gunnar Aronsson.

Sidst opdateret: 01.11.2000

Annonce