Annonce

Tandlægen bestemmer selv, hvordan kviksølv skal fjernes

Nogle danskere vælger at få udskiftet deres amalgamplomber med plastikfyldninger – også selvom plomberne ikke fejler noget. En søgning på nettet giver et hav af gode råd både før og efter udskiftningen – blandt andet indtagelse af C-vitaminer i høje doser, kultabletter og alkohol. Sundhedsmyndighederne stiller derimod ingen særlige krav

Nyt & Sundt nyhedsbrev
- Ny viden om din sundhed -
Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen "danmark". Den indgår i nyhedsbrevet
Nyt & Sundt
som produceres i samarbejde med Netdoktor.

Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal til medlemmer af "danmark".

Læs mere på
sygeforsikring.dk.

Epsom-bade, tandstrømsmåling, infra-sauna. Det er bare nogle af de mere eksotiske råd, som dukker op, hvis man søger på fjernelse af amalgamfyldninger på nettet. Rådene kommer fra både tandlæger og alternative behandlere, men ingen fra de officielle sundhedsmyndigheder.

Sundhedsstyrelsen, som er overordnet myndighed i forhold til sundhedsvæsenet, stiller ikke særlige krav til, hvordan amalgamfyldninger skal fjernes, men henviser til autorisationslovens paragraf 17, der siger, at ”sundhedspersonale skal behandle deres patienter med omhu og samvittighedsfuldhed.”

Der skal være en grund til at fjerne

- Det gælder også, hvis tandlægen fjerner amalgamplomber, siger tandlæge Mette Halberstadt, Sundhedsstyrelsen. Hun understreger i øvrigt, at der skal være en sundhedsfaglig begrundelse for at fjerne amalgamfyldningerne. Hvis en tandlæge anbefaler, at patienterne får fjernet deres amalgamfyldninger uden, at der er en sundhedsmæssig grund til det, overtræder vedkommende loven, og det er strafbart.

Sundhedsstyrelsen er dog ikke opsøgende i forhold til, om tandlæger reklamerer for eller direkte anbefaler deres patienter at få fjernet amalgamplomberne, selvom de ikke fejler noget. Det er der ikke kapacitet til. Men bliver de opmærksomme på en tandlæge, der overtræder reglerne, kan styrelsen tage sagen op. Sanktionsmulighederne er krav om at stoppe markedsføringen, og hvis ikke tandlægen retter sig efter det, kan han/hun straffes med bøde.

Hvis en patient vil have fjernet sine amalgamfyldninger, uden at der er noget i vejen med dem, kan det dog godt lade sig gøre inden for lovens rammer. Tandlægen skal oplyse patienten om fordele og ulemper, som for eksempel pris, udseende og holdbarhed. Patienten kan så give et informeret samtykke, og så holder tandlægen sig indenfor loven, hvis han/hun fjerner fyldningerne.

Men Sundhedsstyrelsen stiller altså ikke specielle krav til, hvordan fjernelsen skal ske. Det grundlæggende princip er, at tandlægerne skal behandle deres patienter ordentligt og det gælder uanset, hvilken behandling, de gennemfører, siger Mette Halberstadt.

Råd fra forening

Foreningen mod skadeligt dentalmateriale i Danmark (en patientforening, der arbejder på at få fjernet giftige materialer i tandplejen) har opstillet en række minimumskrav i forbindelse med fjernelse af amalgamfyldninger. Rådene stammer fra den amerikanske forening IAOMT - International Academy of Oral Medicine and Toxicology – der er en forening dannet af tandlæger, der er imod brugen af amalgam i tænder. Foreningen bygger sine råd og sine advarsler mod amalgam på forskellige videnskabelige undersøgelser – dog ingen, der har fået de amerikanske sundhedsmyndigheder til at forbyde brugen af amalgam. IAOMT har for nylig lagt sag an mod FDA, fordi foreningen mener, at den offentlige institution trods klare beviser for amalgams farlighed stadig tillader brugen.

Rådene fra IOAMT og dermed også fra Foreningen mod skadeligt Dentalmateriale er:

  • Afdækning med gummidug af den del af mundhulen, som ikke berøres af udskiftningen, for at undgå at amalgampartikler synkes under udboring.

  • Indtagelse af 2 kultabletter for at binde eventuelt undslupne amalgampartikler i mave/tarmkanalen. Kultabletter kan for eksempel indtages i forbindelse med behandling af medicinforgiftninger på hospitalerne. Kulpartiklerne binder lægemidlet i tarmen og forhindrer, at mere af midler optages i kroppen.

  • Indtagelse af en genstand alkohol lige før udboring af amalgamfyldninger for at hindre, at kviksølv fra eventuelt undslupne amalgampartikler overgår til den meget giftige organiske metyl-kviksølv-forbindelse. (Metyl-kviksølv er meget farligere end kviksølv, og dannes i naturen, når kviksølv kommer i forbindelse med visse bakterier. Men nogle mener altså, at det også kan dannes hos mennesker.)

  • Næsemaske med ilt eller frisklufttilførsel, for at beskytte mod kviksølvdampe, som udvikles under fjernelse af amalgamfyldningerne.

  • Brug af specielle bor og en udboringsteknik, som begrænser frigørelsen af kviksølvdampe under udboring af amalgamfyldninger.(Boret skal skære og ikke fræse, som de bor, tandlæger normalt bruger.)

Desuden anbefaler foreningen, at man efterfølgende afgiftes for kviksølv. Det kan ifølge foreningen blandt andet ske gennem indtagelse af kosttilskud i større doser mindst en uge før amalgamsaneringen og op til tre måneder efter. Det anbefales især af tage C- og E-vitamin, B5- og B6-vitamin, øvrige B-vitaminer (kompleks), folinsyre (B9), Co-enzym Q10, magnesium, mangan, selen og zink. De store doser af bl.a. C-vitamin skulle fremme kroppens naturlige afgiftning, der konstant sker gennem nyrer, lever, afføring osv. Det mener dem, der anbefaler at give store doser vitaminer i forbindelse med fjernelse af amalgamplomber.

Ifølge Inge-Lis Marchant, der er tidligere formand for foreningen mod skadeligt dentalmateriale og nuværende bestyrelsesmedlem, er det dog ikke alle, der er enige i netop rådet om kosttilskud i større mængder. Hun er for eksempel ikke, blandt andet fordi videnskabelige undersøgelser har vist, at det kan være sundhedsskadeligt at tage store mængder af vitaminer.

Fælles for de mange råd er dog, at der ikke findes videnskabelige beviser for dem – i hvert fald ingen, som de danske sundhedsmyndigheder anerkender. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at rådene er uden effekt – men beviser det altså ikke.

Der kan være mange grunde til, at man vælger at få fjernet sine gamle amalgamfyldninger. Det kan være af kosmetiske grunde – amalgamplomber er ikke kønne – fordi man frygter at blive syg af kviksølvet i amalgamfyldningerne, eller fordi man mener, man allerede er blevet syg af dem.

Modstanderne af amalgam mener nemlig, at kviksølvet i plomberne er skyld i en lang række lidelser. Listen er lang – vi har plukket fra Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriales hjemmeside:

Kviksølv har været under mistanke for at spille en rolle i forbindelse med sygdomme som sklerose , demens , alzheimers og andre alvorlige sygdomme. Der er dog ingen sikker viden for nuværende, om der er en sammenhæng mellem disse sygdomme og kviksølv.

Fakta

Læs mere på Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale: www.fmsd.dk .

Test for kviksølvforgiftning

Det officielle sundhedsvæsen tester for kviksølvforgiftning ved hjælp af en blodprøve eller ved undersøgelse af urin. Hvis denne test ikke viser et indhold over de officielt fastsatte grænseværdier, er man ikke forgiftet.

Det mener modstanderne af amalgam ikke er tilstrækkeligt. De mener, at analyse af kviksølv i blod eller urin sjældent giver information om andet end akut kviksølvforgiftning. Det skyldes, at kviksølv ophobes i kroppens organer, knogler, hjerne. Derfor går de ind for en test, hvor man måler kviksølv i døgnmængden af urin før og efter, man har givet et stof, som frigiver kviksølv. Denne test viser så, om man er kviksølvforgiftet.

Et af de steder, hvor testen bruges, er på Institut for Orthomolekylær Medicin (IOM), og her sender man prøven til et laboratorium i USA, der har specialiseret sig i netop kviksølvforgiftning.

Kilde: IOM, VitaViva, Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

Læs mere om TANDIMPLANTATER

Sidst opdateret: 23.07.2014

Annonce