Annonce

Frihed og grænser

Alle forældre har hørt om det og de fleste frygter det: teenagere, der lever livet farligt, sætter deres forældres tålmodighed på alvorlig prøve og udløser bekymringer, man ikke tidligere har kendt til.

Sådan er det også at være forældre til teenagere. Alligevel vil de fleste forældre til teenagere opleve, at deres børns tidlige ungdom ikke er et stort brud med forældrene og alt det, de står for. I dag opdrager de fleste forældre nemlig deres børn med tillid, respekt og vejledning. Derfor føler mange teenagere ikke et stort behov for at kæmpe mod de forældre, der hele barndommen har lyttet og regnet børnene for ligeværdige medlemmer af familien.

Løsrivelse

Fra det øjeblik børn bliver født starter løsrivelsesprocessen fra forældrene. Forældres opgave er at opdrage deres børn til at kunne klare sig selv, når de er voksne. For børnene er opvæksten en lang proces, hvor de hele tiden udvikler sig. For forældrene er opvæksten, at man gradvist giver mere og mere slip på børnene. Når forældrene er den trygge, sikre base i børnene liv, vil de hele tiden udforske og afprøve nye muligheder, fordi de mestrer flere og flere færdigheder. I puberteten tager denne løsrivelsesproces for alvor fart, og forældrene vil ofte opleve, at børnene tager større skridt end forældrene tror eller ved, de kan mestre.

Frigørelse

Forældre til teenagere kan have den opfattelse, at deres børn hverken hører, hvad de siger, eller er til at tale til rette om f.eks. regler, hjemkomsttidspunkter, oprydning, kammerater og tøj. Denne oplevelse er på én gang både rigtig og forkert. Børnene hører faktisk, hvad deres forældre siger og mener. De ønsker blot ikke nødvendigvis at rette sig efter det, der bliver sagt.

Forældrenes reaktion

Når man oplever, at børnene ikke retter sig efter reglerne, er det vigtigt at reagere rigtigt på det. Lad være med at tænke: ”Det her er så farligt, at jeg må stramme regler og skærpe konsekvenserne”. Det kan selvfølgelig være nødvendigt i en konkret situation i en kortere periode, men som langsigtet reaktion på puberteten er det dømt til at mislykkes. Børnene skal og vil frigøre sig.

Man skal heller ikke tænke: ”De hører ikke længere, hvad jeg siger, altså holder jeg op med at sige noget”. Det vil børnene opleve som forældrenes ligegyldighed. Dermed vil de være alene i en tid, hvor de mere end nogen sinde før har brug for deres forældre. Den rigtige - men også vanskelige - reaktion på børnenes frigørelsesproces er at blive ved med at sige, hvad man mener. Giv udtryk for din bekymring – og acceptér samtidig, at det er de unge, der et langt stykke ad vejen afgør, om de vil rette sig efter forældrenes vejledninger eller ej.

Både børn og forældre vil ofte tvivle på, om de gør det rigtige i en given situation. Derfor er det ekstra vigtigt at finde rolige øjeblikke, hvor man kan tale sammen om tingene, uden at forældrene irettesætter eller børnene opponerer.

Det er vigtigt at fortælle børnene om, hvad man som forældre er bekymret for. Det kan f.eks. være når man er uenige om hjemkomsttidspunkter eller når man aftaler at børnene skal ringe hjem, hvis hjemkomsttidspunktet bliver ændret. Når man taler roligt sammen, kan forældrene fortælle, hvorfor reglerne er lavet, og børnene får så også mulighed for at sætte ord på deres egne bekymringer.

Det er også vigtigt at møde børnene positivt og med anerkendelse af alt det, de er og kan. Alt for mange teenagere oplever, at deres forældre hele tiden er sure og negative, og at de bliver mødt med konstante bebrejdelser. Det er en subjektiv oplevelse, men alligevel er det sandt for de teenagere, der oplever det således.

Teenagere og ...

... hjemmeliv

Det er faktisk ved at være for sent, hvis børnene først i teenageårene får hjemlige pligter som oprydning, tøjvask og madlavning. Det er vigtig at stille krav til dit barn, og det skal allerede starte, så snart børnene viser interesse for og lyst til at være med sammen med mor og far i de familiemæssige gøremål.

I teenagealderen er det vigtigt at holde fast i, at maden f.eks. ikke laver sig selv, eller tøjet ikke bliver vasket af forældrene. Dermed oplever teenageren, at manglende ansvarlighed får praktiske konsekvenser. Hvis du synes, at tøjvask eller madlavning er for kompliceret for de unge, så tænk på, hvad de kan med en pc´er!

Det er ligeledes vigtigt at holde fast i den gode tone og omgangsform i familien. Når de unge falder udenfor, kan man bede dem om at gå for sig selv indtil de igen ønsker at være sammen med den øvrige familie på den måde, man nu er sammen på.

... fester med alkohol

De fleste teenagere ønsker, at deres forældre fortsætter med at vejlede om forbrug og misbrug – samtidig med, at de ønsker selv at bestemme!

Det er en god idé at lave aftaler med de øvrige forældre i klassen om fester og alkohol, så længe man husker på, at aftalerne skal laves for børnene og ikke imod børnenes løsrivelsesproces.

Konkret er det vigtigt at holde fast i, at alkohol ikke er for børn. De skal ikke smage derhjemme, for at kunne drikke rigtigt, når de er ude. Jo senere de begynder på at have et egentligt alkoholforbrug, jo større er sandsynligheden for, at de ikke får et problem med alkohol.

... venner

Det er mere vigtigt for teenagere at være accepteret af vennerne, end at ens forældre synes om dem (under forudsætning af, at de unge ved, at forældrene elsker dem). Den gode opdragelse er her at arbejde på, at ens børn får gode vennekompetencer. Når dit barn bliver teenager, så giv dig tid til dine børns venner. Giv plads til, at de kan dyrke venskabet i dit hjem, og få et kendskab til vennernes forældre. Det er fint, at ens børn ved, at man kontakter forældrene til de venner, de er sammen med og sover hos, så længe det gøres med omsorg og omtanke.

... sex

Den gennemsnitlige seksuelle debut alder er i Danmark ca. 16 år, men den seksuelle interesse viser sig langt tidligere i sprog, adfærd og tøj. Det vigtige for børnene er, at deres forældre også på dette område er parat med vejledning og hjælp til at forstå, hvilke signaler man selv sender med f.eks. sit tøjvalg. Teenageren skal vide, at det også på det seksuelle område er vigtigt at respektere sine egne og hinandens grænser for, hvordan et kæresteforhold skal udvikle sig.

... pinlige forældre

Mange teenagere synes, at deres forældre er pinlige. I virkeligheden er det en kærlighedserklæring fra børnene til forældrene, fordi børnene jo egentlig ønsker, at deres forældre er værd at prale med overfor vennerne. Børnene betragter det dog desværre ikke umiddelbart på samme måde, og derfor betegner de det, som at forældrene er pinlige.

Har man et godt forhold til sine børns kammerater kan man glæde sig over, at man i vennernes øjne er langt bedre end deres egne ”pinlige” forældre.

Kunsten at give slip

Forældres opgave er at opdrage børnene til at kunne klare sig selv. Det medfører, at forældre skal give slip på børnene. Det kan være en vanskelig og følelsesladet proces for både børn og forældre.

Teenagealderen er også en spændende og naturlig proces med muligheder for at opnå helt nye og givende relationer til børnene. Derfor er børnenes teenagealder også i høj grad en god udviklingsproces for forældre.

Læs mere om SUND TEENAGER

Sidst opdateret: 17.08.2010

Annonce