Annonce

Hvad med arbejdsevnen?

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er depressioner én af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne i Europa. Da vi ved, at cirka fem procent af den voksne befolkning lider af depressioner, vil der således også befinde sig en del af disse mennesker blandt os på arbejdsmarkedet. Det vil vel at mærke nok være de mennesker, som kun er deprimerede i lettere til lidt sværere grad. De meget deprimerede vil ikke have kræfterne til at gå på arbejde, men må sygemelde sig.

Undersøgelser af deprimerede kvinder på arbejdsmarkedet har blandt andet vist, at de tidligere opgiver aktiviteter i hjemmet end på arbejdspladsen, når de bliver syge.

Arbejdet kan altså være det sidste, den deprimerede giver op overfor. Det skyldes sikkert, at vores arbejdsliv er forbundet med mange vigtige aspekter af tilværelsen såsom økonomi, identitet, et socialt liv og moral.

Hvem rammes af depression?

Den depressive sygdom skelner ikke mellem, hvem vi er, hvad vi er, eller hvad vi beskæftiger os med. Alle kan reelt komme ud for en depression. En depressiv kollega kan altså ligeså vel være kasseekspedienten som butikschefen i firmaet. Dog vil nogle mennesker bære på en sårbarhed i deres gener eller personlighed, som kan gøre dem mere modtagelige for at udvikle en depression.

Miljømæssige faktorer spiller også ind. Blandt andet kan forskellige typer stress være medvirkende til, at en depression udløses. Hvis et arbejde derfor opleves som meget stressende, kan det således godt være medvirkende til udviklingen af en depression.

Annonce (læs videre nedenfor)

Kan arbejdet forårsage depression?

Det er vanskeligt at sige, om én type arbejde er mere risikofyldt med hensyn til at forårsage depressioner hos medarbejderne end noget andet. Man ved dog, at der er en sammenhæng mellem udbrændthed og depression. Udbrændthed er et stress-syndrom, som man specielt finder i jobs, hvor man skal drage omsorg og have ansvar for andre mennesker. Det vil typisk sige i jobs inden for social- og sundhedssektoren - altså for eksempel blandt læger, plejere, hjemmehjælpere, socialrådgivere og lignende.

Hvorvidt et arbejde opleves som stressende kan afhænge af, om der er balance mellem de krav, der bliver stillet til én, og den indflydelse og kontrol man føler, at man har over det arbejde, man skal udføre.

Hvis man føler, at kravene og forventningerne til én på arbejdet er for store, og at man ikke kan finde ud af, hvad man kan gøre ved det, kan man komme ud i en psykisk belastende stress-situation. Ens reaktion kan være en følelse af hjælpeløshed og magtesløshed. Dette kan på sigt være med til at udløse en reel depression.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan påvirker en depression arbejdsevnen?

Hvis man bliver deprimeret, kan det ikke undgås at få indflydelse på arbejdsevnen. På den ene side er man følelsesmæssigt ude af balance. Man føler måske ikke den samme motivation og lyst til at gå på arbejde som tidligere. Der kan også være stor træthedsfølelse. Denne træthedsfølelse gør, at arbejdsopgaverne føles uoverstigelige. Ligeledes har mange deprimerede det værst om morgenen og kan derfor have svært ved at komme op og komme af sted på arbejde.

Hvad de færreste ved er, at der på den anden side også er forstyrrelser i evnen til at tænke, som man plejer. En depression rammer ikke kun følelserne. Den rammer også evnen til at koncentrere sig, huske, indlære nyt stof, planlægge og igangsætte aktiviteter og til at løse problemer.

Denne forstyrrelse i hjernen kan i høj grad være belastende for arbejdsevnen. Det kan pludselig være svært at udføre de mest simple opgaver, som man plejer at klare helt uden problemer. Man 'tåler' måske ikke, at der skal laves flere opgaver på én gang, eller at man bliver forstyrret eller afbrudt i det, man laver. Man laver måske fejl eller glemmer opgaver eller aftaler. Samtidig vil det være udmattende at udføre disse opgaver, fordi der skal bruges meget mere energi, end når man er rask.

Den deprimerede kan dog slet ikke 'gøre for', at han/hun ikke fungerer så godt som ellers. Det er som sagt, fordi evnen til at tænke også er blevet 'syg'. Dette hører med til symptomerne ved en depression.

Annonce (læs videre nedenfor)

Eksempel

En deprimeret kvinde i 40'erne arbejder som pædagog og har gjort det i mange år. Mens sygdommen udvikler sig, oplever hun stigende vanskeligheder med at udføre sit arbejde. Hun får svært ved at huske, hvilke børn der har særlige behov (én skal have specialkost, én anden medicin, en tredje skal mindes om at gå på toilet) - behov, som hun tidligere kunne på rygraden. I stedet må hun nu skrive mange små sedler og gemme dem i en lommebog, som hun hele tiden må checke for "hvad er det nu, jeg skal?".

Når børnene skal gå tur, skal de alle have tøj på. Kvinden synes, at det næsten er umuligt at holde styr på. De er alt for mange, og hun bliver afbrudt hele tiden. Derfor glipper det med vanter og huer og gummistøvler til flere af børnene. Når børnenene er gået hjem, skal hun føre timesedler, det vil sige udfylde skemaer over, hvilke børn der har været i børnehaven på hvilke tidspunkter.

Hun plejer gerne at kunne nå dette, lige inden hun går hjem, men nu må hun blive én til to timer længere for at klare opgaven. Der er for mange ting i skemaet, der skal udfyldes på én gang, kolonnerne flyder helt sammen, og hun laver fejl og må starte forfra. Når hun endelig kommer hjem er hun så udmattet, at hun må lægge sig på sofaen, og de daglige gøremål i hjemmet får lov at flyde.

Desværre findes der eksempler på, at deprimerede mennesker selv siger deres arbejde op, mens de er syge. Dette skyldes netop forstyrrelserne i hjernen, som medfører, at de ikke kan klare arbejdsopgaverne så godt, som de selv ønsker, kombineret med at de ofte har selvbebrejdelser og skyldfølelser. De vurderer derfor sig selv som en dårlig arbejdskraft og en dårlig kollega, som det pågældende firma ikke kan være tjent med at have ansat.

En opsigelse er dog en uheldig beslutning, eftersom den er taget på grundlag af nogle sygdomssymptomer, som den deprimerede er ganske uforskyldt i, og den kan medføre uoprettelige konsekvenser for den syge.

Annonce (læs videre nedenfor)

Læs mere om AT LEVE MED DEPRESSION

Sidst opdateret: 22.08.2008

Annonce