Annonce

Diagnoseforsikring - hurtig udredning ved tegn på sygdom

Der findes mange muligheder for at forsikre sig i forhold til både sundhed og sygdom, og det kan være svært at navigere i. Her får du en kort introduktion til, hvad en diagnoseforsikring er, og hvad den kan gøre for dig.

Hvad er en diagnoseforsikring?

Med en diagnoseforsikring kan du hurtigt blive udredt og få stillet en diagnose via speciallæger og privathospitaler og derefter fortsætte din behandling i det offentlige sundhedssystem, hvis du oplever symptomer på sygdom. Det gælder naturligvis ved både fysisk og psykisk sygdom.

En diagnoseforsikring er typisk en tilvalgsforsikring i de personforsikringer, som de fleste forsikringsselskaber i dag tilbyder. Nogle arbejdspladser dækker ligeledes deres medarbejdere med en diagnoseforsikring. Tal med din arbejdsgiver, hvis du vil vide, om det er en mulighed på din arbejdsplads.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad dækker en diagnoseforsikring?

Forsikringen dækker typisk:

For at kunne gøre brug af din diagnoseforsikring skal du ved sygdom først henvende dig hos egen praktiserende læge. Hvis din læge vurderer, at der er grund til videre undersøgelse, får du en henvisning. Med den henvisning kan du via din diagnoseforsikring gå uden om det offentlige sundhedssystem, mens du udredes for en diagnose, eller indtil der er fastsat et behandlingsbehov.

Typisk vil en diagnoseforsikring dække udgifter ved speciallæger og privathospitaler, indtil der er stillet en diagnose. Det er vigtigt at være opmærksom på, at diagnoseforsikringer som oftest kun dækker symptomer, der er opstået i forsikringstiden. Nogle virker dog også med tilbagevirkende kraft, når man har været dækket af forsikringen i en given tidsperiode, for eksempel et år.

Derudover kan man ved nogle diagnoseforsikringer også få et bestemt antal behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, psykolog, akupunktør eller zoneterapeut, hvis behandlingen kan være med til at sikre fremskridt i forbindelse med symptomerne.

Forsikringen dækker ikke:

Diagnoseforsikringen dækker ikke behandling af den stillede diagnose, da man, når diagnosen er stillet, fortsætter den fastsatte behandling i det offentlige sundhedsvæsen.

De fleste diagnoseforsikringer dækker ikke akut udredning, ligesom man oftest heller ikke kan blive udredt for symptomer, der er opstået forud for forsikringstiden.

Forebyggelse af sygdom med en diagnoseforsikring

Ofte er der foruden den omtalte dækning andre tilbud, som kan være med til at forebygge sygdomme og derved fremtidige diagnoser.

Det drejer sig blandt andet om gratis rådgivning om sundhed og forebyggelse gennem videokonsultationer med læger, diætister og fysioterapeuter. Dertil kan der være tilknyttet digitale hjælpemidler til at hjælpe dig til en sundere livsstil, hvor fokus er på kost, motion, alkohol og rygning.

Annonce (læs videre nedenfor)

Er en diagnoseforsikring relevant for mig?

Det kan være både fysisk og psykisk belastende at skulle vente flere måneder på at få stillet en diagnose, og de fleste af os vil på et eller andet tidspunkt i vores liv få brug for at få undersøgt diverse symptomer, som kan tyde på sygdom. Ligesom andre forsikringer, så handler en diagnoseforsikring om tryghed – både menneskelig og økonomisk.

Hvis du vil vide mere om sygdomsforsikring, kan du besøge Forsikring & Pension og Forsikringsguiden.

Læs flere artikler om sygdoms- og sundhedsforsikringer:


Sidst opdateret: 17.11.2020

Annonce