Annonce

Unges alkoholkultur

Praktisk taget alle danske unge på 15-16 år har drukket alkohol. Danske unge starter tidligt med at drikke alkohol sammenlignet med deres jævnaldrende i andre europæiske lande. 56 procent af drengene og 41 procent af pigerne i 9. klasse har drukket alkohol mere end 40 gange.

Faldende alkoholforbrug

Selvom dette tal er højt sammenlignet med unge i andre europæiske lande, så er de unges alkoholforbrug faldet markant siden 1999. Det viser de såkaldte ESPAD-undersøgelser, der undersøger unges forbrug af rusmidler i Europa.

Svend Sabroe fra Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, der har været med til at lave undersøgelsen peger på, at det faldende forbrug kan hænge sammen med flere forskellige ting. For det første kan der være et element af oprør. Den ældre generation skejer ud med både tobak og alkohol i store mængder og det betyder, at den måde man kan markere sig i forhold til den ældre generation er at lade være. Den samme tilbageholdende tendens ses i forhold til rygning, der også er stærkt på retur.

Tre faktorer

Undersøgelsen viste, at alkoholforbruget først og fremmest hænger sammen med tre ting:

  • Debutalder: : Langt de fleste unge som har været fulde som 12-13-årige får også senere et stort og hyppigt alkoholforbrug.

  • Forældrenes indflydelse: Jo mindre restriktiv forældrenes holdning var til børns beruselse, jo større andel af børnene havde en alkoholforbrugende adfærd.

  • Fritidsinteresser: Blandt dem der var aktive i fritiden så man et mindre rusmiddelforbrug.

Sidst opdateret: 13.10.2004

Annonce