Annonce

Folkesygdomme

Hver 10. dansker lider af en af de otte store folkesygdom-me, men sygdoms-mønstrene skifter over tid. Nye tal fra Hjertestatistikken tegner et billede af udviklingen.

Vores bedsteforældre og deres forældre var især udsatte for at dø af infektionssygdomme og alderdomssvækkelse. I dag er det store kroniske sygdomme, der primært skyldes vores moderne livsstil, som optager statistikkerne.

FAKTA

Man regner normalt en sygdom for en folkesygdom, når mere end én procent af befolkningen lider af den.

.

Til venstre kan du se en oversigt over de otte folkesygdomme, der er med i regeringens folkesundhedsprogram Sund hele livet.

Hurtige ændringer i sociale og økonomiske levekår har igennem de seneste 100 år øget middellevetiden markant og ændret sygdomsmønstret fra at være domineret af smitsomme sygdomme til, at det nu er de store velkendte kroniske folkesygdomme, der dominerer.

Nye tal fra hjertestatistikken tegner et billede af udviklingen. Den viser blandt andet at dødeligheden af hjertesygdomme steg markant frem til slutningen af 1960’erne, især for mænd, men har siden da været faldende, så dødeligheden nu er halveret sammenlignet med 1970.

Dødeligheden for kræft var stigende i perioden 1950 til 1985 for mænd, men er derefter stagneret. For kvinder har kræftdødeligheden stort set været konstant siden 1920. Den samlede kræftdødelighed dækker over en meget forskellig udvikling for de forskellige kræftformer.

Folkesundhedsprogrammer

Regeringen vedtog i 2002 folkesundhedsprogrammet Sund hele livet, hvor der for første gang er mere fokus på livsstil og forebyggelse med begrebet egenomsorg.

"vi er nødt til at samarbejde, og patienten skal selv være med. Lægen er ikke længere en autoritet. Patienten tænker med og har for eksempel været på internettet og vil diskutere med lægen. Der er sket et rolleskift", siger overlæge Else Schmidt fra Sundhedsstyrelsen til ugeskrift for læger.

Hvad kan du gøre?

Der skal ikke så meget til at forebygge de store folkesygdomme. Men hvad gør man når den sunde livsstil og dermed folkesygdommenes fjende nummer ét – nemlig julen står for døren?

Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan man kan gøre julen lidt sundere. Har du et tip, der skal tilføjes til listen, så send en mail til redaktionen .

Annonce