Annonce

Hvad har du ret til som patient?

Sådan klager man over fejl i sundhedsvæsenet

Har du eller din pårørende været udsat for en fejl eller forkert behandling? Så er det Patientombuddet, der afgør, om der skal gives en ”næse” til de ansvarlige.

Har du fået en skade som følge af behandlingen?

Vidste du, at patienter har fået medhold i omkring 34 procent af de sager, som kom til behandling hos Patientforsikringen i 2012 og 2013?

Hvilke undersøgelser har jeg krav på?

Det er din læges pligt at hjælpe, når du har et ”påtrængende behov”, og der kan faktisk gives bøder til læger, der ikke træder til, når de skal.

Om ventelister og frit sygehusvalg

Danskere bør ikke vente mere end en måned på en nødvendig behandling eller operation. Det var målsætningen, da reglerne om frit udvidet valg af sygehus blev lanceret for nogle år tilbage. Hvordan ser det ud i dag?

Hvem har ansvaret for sundheden i Danmark?

Vi har selv hovedansvaret for at holde en sund livsstil, men samfundet holder en hånd under os ved at tilbyde os information, indføre forskellige forbud og påbud og selvfølgelig opretholde det gratis Sundhedsvæsen.

Tidligere temaer:

Annonce