Annonce

Men's health week 2011

Bøger og blade om sundhed er ofte rettet mod kvinder, og det er et problem, at mænd ikke bliver informeret nok om sundhed. I denne uge ser vi på fakta og gode råd om mænds sundhed.


Hvorfor er det sådan?

Mænd har på mange måder et meget mere anstrengt forhold til sundhed, end kvinder har. Det skyldes både en tendens til ekstrem livsførelse og et ønske om ikke at virke svag.

Husk helbredstjek

Manglende interesse for eller viden om sundhed betyder, at mange mænd risikerer at få livsstilssygdomme. Derfor er et helbredstjek vigtigt.

Livsstilssygdom - hvad nu?

Når skaden er sket, og du er ramt af en livsstilssygdom, så kan en livsstilsomlægning stadig hjælpe. Især ændringer i kosten er effektive.

Tal med din mand

Hvad gør du som ægtefælle, hvis du er bekymret for din mands helbred? Her kan du få gode råd til, hvordan du taler med mænd om sundhed.

Svært ved at spørge?

Har du som mand svært ved at spørge din læge eller dine nærmeste omkring din sundhed? Så kan du stille dine spørgsmål her i debatten!

Læs mere om rejser og sundhed i vores emnecenter om

Tidligere temaer:

Annonce