Når livet er svært

Gode råd om selvhjælp, når man har det svært

Man kan gøre nogle ting for at hjælpe sig selv, når livet er svært. Man kan:

  • Tage kroppens budskaber alvorligt og lytte til sin krop og sine følelser

  • Føre samtaler med sig selv. Skrive, tegne og male. Det kan afklare ens tanker og følelser.

  • Opsøge andre og bede om hjælp med at snakke om det, man finder svært og måske flovt. Ens venner og bekendte vil som oftest være glade for at kunne hjælpe ved at lytte, spørge og prøve at forstå.

  • Vise sin svaghed, så andre ikke tror, man klarer det hele selv. Tillade sig at modtage mere opmærksomhed. Ved at skjule sin svaghed afskærer man andre fra muligheden for at yde omsorg og være nær.

  • Ved at høre andre menneskers tanker om problemet, kan man måske få øje på flere måder at betragte situationen på. Ved at prøve at se situationen fra flere sider, opstår der et bredere grundlag at træffe sine valg på, inden man handler.

  • Slappe af og spænde af, være god ved sig selv - gøre ting, kroppen godt kan lide, og prøve at holde forbruget af alkohol, tobak og medicin nede.

  • Eventuelt sygemelde sig fra arbejde i en periode, så man får ro og kræfter til at bearbejde situationen.

  • Alle begår fejl. Man kan minde sig selv om, at man også har ret til at begå fejl.

  • Give sig tid. Det tager tid at arbejde sig igennem en krise eller en sorg. Nogle gange tager det uger, andre gange måneder eller år. Selv når man oplever, at nu går det helt godt igen, kan man pludselig få tilbagefald. Betragt det som endnu en bearbejdning af situationen og som et skridt videre i den rigtige retning.

Gode råd om hjælp til andre

Man kan være opmærksom på forandringer hos de mennesker, man omgås. Det kan være synlige forandringer son tøjvalg og personlig hygiejne eller 'usynlige' forandringer i temperament og væremåde. Man kan vælge at overse forandringen og lade som ingenting. Man kan snakke med andre om det, hvis man er usikker på, hvad man skal gøre. Men vær opmærksom på, at snak om en anden let bliver til sladder.

Man kan også vælge at dele sine tanker med den forandrede person. Man kan sige højt, hvad man ser, hører eller fornemmer, og man kan fortælle, hvordan man opfatter vedkommendes handlinger. Ærligheden skal være et tilbud om nærhed. Den, man er ærlig overfor, kan gribe hjælpen og muligheden for at betro sig. Bliver man afvist første gang, må man alligevel overveje at forsøge igen senere. Det kræver mod og vilje at være ærlig, men det giver ofte et mere meningsfyldt samvær. Kontakten får en dybere kvalitet. Samtalen er det vigtigste værktøj. Det er vigtigt at kunne lytte og høre, hvad der bliver sagt, og nok så vigtigt hvad der ikke bliver sagt. Det er en kunst at kunne stille uddybende spørgsmål, der får den talende til at se sin egen situation tydeligere.

Sidst opdateret: 01.02.2000