Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Kan jeg blive gentestet for Alzheimers sygdom? Min far har haft det.

Spørgsmål:

Min far har fået konstateret Alzheimers sygdom i en alder af 50 år. I den forbindelse valgte jeg at se et program fra Canada i fjernsynet om en pige der ønskede at blive gen-testet for at finde ud af om hun havde særlige anlæg for at få denne sygdom. På den internationale Alzheimer hjemmeside kan jeg se at man kalkulerer med en sandsynlighed på 50 % for børn, af forældre der har fået konstateret sygdommen før de er fyldt 65, for at de også har anlæg for at udvikle denne sygdom tidligt. Derfor er mine to spørgsmål disse: Er der i Danmark mulighed for at få lavet en sådan gen-test, og hvad er lægevidenskabens indstilling til noget sådant i Danmark?

Svar:

I familier, hvor sygdommen Alzheimer optræder blandt yngre personer d.v.s. start af sygdom i 40-45 års alderen samtidig med, at der i familien er flere tilfælde af tidlig Alzheimer er der en større sandsynlighed for, at sygdommen kan gå i arv til andre medlemmer i familien. Det drejer sig således om den såkaldte dominante form for arv, hvor der er sket en såkaldt ”genmutation” hos den syge.

Der er 3 kendte gener som kan være udsat for en mutation i forbindelse med Alzheimer og det er teoretisk muligt, at få foretaget en genanalyse m.h.p. at få påvist, om man er i besiddelse af de pågældende gener, men det er overordentligt kompliceret, hvor man principielt først skal undersøge de

andre syge i familien m.h.p. at fastlægge det eller de gener, der er sæde for en mutation således at man søge efter de samme forandringer hos andre familiemedlemmer.

Undersøgelsen er således ikke umiddelbar tilgængelig.

Med venlig hilsen

Hans Ole Svendsen

Speciallæge i almen medicin

Sidst opdateret: 22.01.2002
Annonce