Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvilken behandling skal min dreng have for sin astma?

Spørgsmål:

Min dreng på 7 år lider af astma.

Han har været i prednisolon behandling siden 8 oktober 2002. Findes der ikke andre præparater med mindre bivirkninger end prednisolon. Hvor lang tid kan han tåle denne barske medicinbehandling?

Svar:

På trods af sin unge alder har din søn angiveligt haft astma(anfald med kortåndethed og besværet pibende udånding) igennem flere år. Jeg går ud fra, at han er grundigt udredt med henblik på årsager til astmaen på en specialafdeling på et hospital. Når man har stillet diagnosen astma vil man sædvanligvis behandle med lokalt virkende spray (i lungerne)som f.eks. ventoline, serevent og ofte en binyrebarkspray som i din søns tilfælde er flixotide i en dosis på 250 mikrogram x 2.

Disse spray vil medføre en udvidelse/afslapning af de forsnævrede bronchiegrene og forebygge, at der optræder nye anfald med astma.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med binyrebarkhormon som tabletter, hvor prednisolon er et udmærket valg, men som regel gives denne tabletbehandling som en kortvarig kur med hurtig nedtrapning (over få uger). Ved længerevarende behandling med binyrebarkhomon (som tabletter), kan optræde en række bivirkninger, hvor især væksthæmning kan være alvorlig hos børn. I din søns tilfælde ville jeg drøfte ovenstående med den behandlende specialafdeling og evt. drøfte med egen læge om der findes andre specialafdelinger, som kan have mere erfaring med behandling af børn med svær astma.

Med venlig hilsen

Hans Ole Svendsen

Speciallæge i almen medicin

Sidst opdateret: 15.01.2003
Annonce