Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Kan overdrevet cykling nedsætte min potens?

Spørgsmål:

Som led i behandlingen af forhøjet blodtryk motionerer jeg. Jeg har løbet gennem længere tid (30 min hver anden dag, ca). I denne sommer er jeg begyndt at cykle på arbejde. Turen er på 33 km - eller ialt 66 km på små 3 timer. Jeg cykler 2 - 3 gange om ugen.

På gund af blodtryksmedicinen lider jeg af nedsat potens. Efter jeg er begyndt at cykle er det blevet helt galt. Jeg får en fornemmelse af følelsesløshed og er næsten impotent.

Jeg har derfor følgende spørgsmål:

  1. Kan cykling i det omfang jeg har beskrevet nedsætte min potens?

  2. Kan jeg afhjælpe problemet ved at holde op med at cykle?

  3. Kan jeg på nogen måde fortsætte med at cykle og regenere min potens?

(Det eneste jeg har fundet i jeres materiale er nogle oplysninger om lyskenskader. Men det knyttes ikke direkte til potens).

Med venlig hilsen - og på forhånd tak.

Svar:

Der findes os bekendt ingen, eller i hvert fald meget få, undersøgelser over en evt. negativ virkning af motion på mandens potens. Almindeligvis regner man med, at en veltrænet mand fungerer bedre seksuelt end en utrænet uanset hvilken form for idræt, manden udøver. Vi har derfor ingen erfaring for, at cykling skulle medføre nedsat rejsnings-evne. Vi kan derimod sagtens forestille os, at når du ret pludseligt er begyndt på at cykle så meget, så kan du i en overgangsfase få fornemmelse af nedsat følelse i skridtet. Denne gene, må vi forvente, vil forsvinde med tiden.

Det er korrekt, at medicin til behandling af forhøjet blodtryk kan medføre nedsat rejsningsevne. Af de præparater du får, er denne bivirkning dog kun nævnt ved den type medicin, som Emconcor tilhører. Derudover kan det forhøjede blodtryk i sig selv nok medføre en vis risiko for nedsat rejsningsevne. Din blodtryksforhøjelse er måske lidt svær at behandle, siden du får tre forskellige præparater.

Du er 54 år. Selv om man almindeligvis ikke taler om en overgangsalder hos mænd, så er der alligevel mange mænd, for hvem begyndelsen af 50-års alderen opfattes som ”livets midtpunkt”. Det er en tid, hvor de skal forholde sig til, at de har færre år foran sig end bagved. De føler, at de har nået et toppunkt, så det nu kun kan gå nedad bakke. I denne periode er deres seksualfunktion særlig sårbar, og hvis rejsningen har svigtet dem nogle gange, udvikler de let en såkaldt præstationsangst. Enhver mand véd, at hvis man først tænker og håber for meget på, at rejsningen bliver god, så vil den med stor sandsynlighed svigte én.

Der er således nok både nogle fysiske og nogle psykiske årsager til, at du for tiden har problemer med rejsningsevnen. Får du natlige rejsninger? Hvis du gør, så viser det, at du ikke har nogen fysisk årsag af betydning. Omvendt må du dog ikke straks tro, at du med sikkerhed har en fysisk årsag til den nedsatte rejsning, hvis du ikke synes, at der er natlig rejsning. Det er jo kun et problem, der har været til stede i få uger. Så alt i alt synes vi, at du foreløbig skal tage det roligt rent psykisk. For tiden er det vigtigt, at dit blodtryk er velbehandlet, så hvis den megen motion kan bidrage til det, så bør du fortsætte – også med at cykle. Hvis dit problem viser sig at fortsætte efter mer end ca. ½ år, så kan du evt. blive henvist til en specialist til nærmere undersøgelse og rådgivning om behandlingsmulighederne.

Med venlig hilsen

Poul Frimodt-Møller og Bettina Nørby, læger

Netdoktor.dk

Sidst opdateret: 31.08.2000
Annonce