Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Er der nogen sundhedsrisiko forbundet med at have for lavt blodtryk?

Spørgsmål:

Jeg har fået tre børn for henholdsvis 15, 11 og 8 år siden. Hver gang fik jeg målt mit blodtryk med mellemrum - det har ligget i området mellem 110/55 og 80/40. I forbindelse med at min mand har lånt en blodtryksmåler, har jeg atter målt mit blodtryk, det var ca. 85/45.

Normalt siges 120/60 at være et lavt blodtryk - hvad er den nedre grænse for normalt blodtryk?

Håber på svar.

Svar:

Når man måler blodtrykket måler man som regel to blodtryk angivet som en brøk (hvor brøken angiver såkaldt systolisk/diastolisk blodtryk). Såfremt blodtrykket ligger under 90/60 ved gentagne målinger under samme omstændigheder (siddende, liggende eller stående), må man antage at man lider af for lavt blodtryk.

En anden tilstand med for lavt blodtryk (stillingsbetinget for lavt blodtryk) kan opstå når man rejser sig op fra liggende stilling og blodtrykket falder brat i stående stilling. Dette giver anledning til udtalt svimmelhed når man rejser sig op fra liggende stilling.

Ved en række medicinske tilstande optræder lavt blodtryk, ved for eksempel hjertesygdomme, lavt stofskifte, nedsat funktion af binyrer, leversygdomme m.v.

I dit tilfælde drejer det sig formentlig om en godartet såkaldt primær form for lavt blodtryk, som giver anledning til svimmelhed og træthed. Det er især ens hjerne og hjerte som kan reagere på for lavt blodtryk med iltmangel til følge (træthed, svimmelhed).

Behandlingen i dit tilfælde kan være god fysisk træning, som kan regulere dit blodtryk op til et mere normalt leje, samtidig med at dine gener kan minimeres.

Med venlig hilsen

Hans Ole Svendsen

Speciallæge i almen medicin.

Sidst opdateret: 18.04.2002
Annonce