Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Skal jeg tage imod tilbuddet om en influenza-vaccination?

Spørgsmål:

Min arbejdsgiver tilbyder at betale for de ansattes influenza- vaccination, men jeg er i tvivl, om jeg skal tage imod tilbuddet.

Mine spørgsmål er følgende:

Er der mulige bivirkninger ved en sådan vaccination?

Bør jeg undgå at blive vaccineret, da jeg stadig ammer mit yngste barn (vil barnet blive positivt/negativt påvirket af vaccinationen)?

Svar:

Det er først og fremmest såkaldte ” risikogrupper ” man anbefaler en forebyggende influanza-vaccination. Det vil sige personer med kroniske sygdomme(hjerte-kredsløbssygdomme,

lungesygdomme m.fl.), endvidere personer med nedsat modstandskraft og i øvrigt alle tilfælde, hvor man skønner at et angreb af influenza vil rumme en alvorlig sundhedsmæssig risiko. Endelig personer på 65 år og opefter.

Bivirkninger af vaccinationen er sædvanligvis meget beskedne, men overfølsomhedsmæssige reaktioner kan forekomme og der kan endvidere optræde let feber og influenzalignende symtomer af kortere varighed samt almindelig lokalreaktion omkring stikstedet med rødme og let hævelse.

Hvis man er overfølsom overfor hønseæg bør man ikke lade sig vaccinere, ej heller hvis man er akut syg(f.e.x febersygdomme).

Vaccinationen vil ikke kunne påvirke dit barn, idet mængden af antistoffer i modermælk er yderst beskeden og disse antistoffer kan ikke optages i barnets tarm.

Med venlig hilsen

Hans Ole Svendsen

Speciallæge i almen medicin

Sidst opdateret: 19.12.2000
Annonce