Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Er der nogen bivirkninger ved den medicinske behandling?

Spørgsmål:

Er der nogen bivirkninger ved den medicinske behandling?

Svar:

Kære spørger.

Det er særdeles relevant at forespørge om mulige bivirkninger til den medicinske behandling af neglesvamp, idet indikationen for behandling af neglesvamp er relativ, forstået på den måde at, man skal opveje fordele og ulemper ved en eventuel behandling.

Inden man indleder en behandling, er det vigtigt, at man har fået stillet en korrekt diagnose, fordi negleforandringer kan skyldes andet end en svampeinfektion og fordi man ellers risikerer at pådrage sig unødige bivirkninger. Diagnosen neglesvamp stilles ved en svampeundersøgelse, som foretages hos din egen læge eller hos en hudlæge. Ved undersøgelsen tages et svampeskrab, hvor lidt materiale fra neglens forandrede område skrabes af og undersøges i laboratoriet. Jeg vil derfor anbefale dig, at du får udført en svampeundersøgelse, inden du indleder en eventuel behandling for neglesvamp.

For at kurere svamp i tånegle er det sædvanligvis nødvendigt med en længerevarende tabletbehandling, hvor flere forskellige præparater kan anvendes, bl.a. terbinafin, itraconazol og fluconazol. I henhold til Lægemiddelkataloget er der følgende potentielle bivirkninger til disse behandlinger:

TERBINAFIN:

Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%.

ITRACONAZOL:

Bivirkninger ses hos op til 10%, overvejende i form af gener fra mave-tarm kanalen. Mindre hyppigt ses hudkløe, udslæt, hovedpine, svimmelhed og træthed. Leverpåvirkning ses hos ca. 4%, og enkelte tilfælde af leverbetændelse er beskrevet under langtidsbehandling.

FLUCONAZOL:

Lette bivirkninger fra mave-tarm kanalen forekommer hos ca. 10%. Sjældnere forekommer hovedpine, leverpåvirkning og hududslæt.

Sidst opdateret: 05.05.2003
Annonce