Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Er der nogen bivirkninger ved tabletbehandling/neglelak?

Spørgsmål:

Hej NetDoktor

Begge store tå-negle ligner de foto som vist på www.neglesvamp.dk og det bredder sig udefra og nedad.

Neglene er løsnet næsten helt ned.

Jeg vil gerne spørge Jer om der er der nogen bivirkninger, hvis man får tabletbehandling/neglelak, det er jo lang tid præparaterne skal tages?

Svar:

Kære spørger.

Det er særdeles relevant at forespørge om mulige bivirkninger til den medicinske behandling af neglesvamp, idet indikationen for behandling af neglesvamp er relativ, forstået på den måde at, man skal opveje fordele og ulemper ved en eventuel behandling.

Inden man indleder en behandling, er det vigtigt, at man har fået stillet en korrekt diagnose, fordi negleforandringer kan skyldes andet end en svampeinfektion og fordi man ellers risikerer at pådrage sig unødige bivirkninger. Diagnosen neglesvamp stilles ved en svampeundersøgelse, som foretages hos din egen læge eller hos en hudlæge. Ved undersøgelsen tages et svampeskrab, hvor lidt materiale fra neglens forandrede område skrabes af og undersøges i laboratoriet. Jeg vil derfor anbefale dig, at du får udført en svampeundersøgelse, inden du indleder en eventuel behandling for neglesvamp.

For at kurere svamp i tånegle er det sædvanligvis nødvendigt med en længerevarende tabletbehandling, hvor flere forskellige præparater kan anvendes, bl.a. terbinafin, itraconazol og fluconazol. Nyere undersøgelser tyder på, at man kan opnå en større helbredelse ved at kombinere tabletbehandling med en neglelak, der også indeholder et svampedræbende middel (amorolfin). Desværre er neglelakken som den eneste behandling oftest ikke tilstrækkelig til at kunne kurere neglesvamp. Alle ovennævnte præparater er receptpligtige.

I henhold til Lægemiddelkataloget er der følgende potentielle bivirkninger til disse behandlinger:

TERBINAFIN:

Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%.

ITRACONAZOL:

Bivirkninger ses hos op til 10%, overvejende i form af gener fra mave-tarm kanalen. Mindre hyppigt ses hudkløe, udslæt, hovedpine, svimmelhed og træthed. Leverpåvirkning ses hos ca. 4%, og enkelte tilfælde af leverbetændelse er beskrevet under langtidsbehandling.

FLUCONAZOL:

Lette bivirkninger fra mave-tarm kanalen forekommer hos ca. 10%. Sjældnere forekommer hovedpine, leverpåvirkning og hududslæt.

AMOROLFIN:

Der kan forekomme lokal irritation og udvikling af eksem.

Hvis du under behandlingen af din neglesvamp bemærker ovennævnte bivirkninger er det vigtigt, du kontakter din læge. Også hvis du bemærker andre symptomer og gener, skal du kontakter din læge med henblik på at afklare, om disse eventuelt kan skyldes den medicinske behandling. Desuden vil jeg gøre dig opmærksom på, at det endelige behandlingsvalg ikke kun afhænger af præparaternes bivirkningsprofil, men derimod af en samlet vurdering ud fra bl.a. præparaternes behandlingseffekt overfor den pågældende svampeinfektion, præparaternes bivirkningsprofil og mulige indflydelse på andre sygdomme og lægemidler. Det er derfor vigtigt, at du informerer din læge, hvis du lider af andre sygdomme eller indtager andre lægemidler, så der også kan blive taget højde for dette, når din behandling planlægges.

I øvrigt kan jeg henvise dig til Netdoktors leksikon med information om medicin. Du kan her finde uddybende oplysninger om både terbinafin, itraconazol, fluconazol og amorolfin.

Sidst opdateret: 05.05.2003
Annonce