Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Kan behandlingen for neglesvamp skade knoglemarven?

Spørgsmål:

Hej NetDoktor

Hvad er bivirkningerne ved tablet behandling af neglesvamp? og er det virkelig rigtigt, at det kan skade ens knoglemarv?

Jeg skal helbredes for neglesvamp, hvad gør jeg?

Svar:

Kære spørger.

Du spørger om 1) potentielle bivirkninger til medicinsk behandling for neglesvamp, og 2) om pillerne kan skade knoglemarven.

For at kurere neglesvamp er det sædvanligvis nødvendigt med en længerevarende tabletbehandling, hvor flere forskellige præparater kan anvendes, bl.a. terbinafin, itraconazol og fluconazol. Efter sådanne tabletbehandlinger opnår de fleste patienter en bedring af deres neglesvamp, men ikke alle bliver helbredte. Nyere undersøgelser tyder på, at man kan opnå en større helbredelse ved at kombinere tabletbehandling med en neglelak, der også indeholder et svampedræbende middel (amorolfin). Desværre er neglelakken som den eneste behandling oftest ikke tilstrækkelig til at kunne kurere neglesvamp. Alle ovennævnte præparater er receptpligtige.

Ad 1) Bivirkninger:

I henhold til Lægemiddelkataloget er der følgende potentielle bivirkninger til ovennævnte behandlinger:

TERBINAFIN:

Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%.

ITRACONAZOL:

Bivirkninger ses hos op til 10%, overvejende i form af gener fra mave-tarm kanalen. Mindre hyppigt ses hudkløe, udslæt, hovedpine, svimmelhed og træthed. Leverpåvirkning ses hos ca. 4%, og enkelte tilfælde af leverbetændelse er beskrevet under langtidsbehandling.

FLUCONAZOL:

Lette bivirkninger fra mave-tarm kanalen forekommer hos ca. 10%. Sjældnere forekommer hovedpine, leverpåvirkning og hududslæt.

AMOROLFIN:

Der kan forekomme lokal irritation og udvikling af eksem.

Ad 2) Kan pillerne skade knoglemarven?

Som anført ovenfor er påvirkning af knoglemarven en mulig bivirkning til behandling med terbinafin. I henhold til Lægemiddelkataloget er denne bivirkning meget sjældent forekommende og giver ikke anledning til, at man finder det begrundet at kontrollere blodprøver i forbindelse med en 3 måneders behandling for svamp i tånegle.

Hvis du under behandlingen af din neglesvamp bemærker symptomer på ovennævnte bivirkninger, er det vigtigt, du kontakter din læge. Også hvis du bemærker andre symptomer og gener, skal du kontakter din læge med henblik på at afklare, om disse eventuelt kan skyldes den medicinske behandling. Desuden vil jeg gøre dig opmærksom på, at det endelige behandlingsvalg ikke kun afhænger af præparaternes bivirkningsprofil, men derimod af en samlet vurdering ud fra bl.a. præparaternes behandlingseffekt overfor den pågældende svampeinfektion, præparaternes pris og bivirkningsprofil samt mulige indflydelse på andre sygdomme og lægemidler. Det er derfor vigtigt, at du informerer din læge, hvis du lider af andre sygdomme eller indtager andre lægemidler, så der også kan blive taget højde for dette, når din behandling planlægges.

I øvrigt kan jeg henvise dig til Netdoktors leksikon med information om medicin. Du kan her finde uddybende oplysninger om både terbinafin, itraconazol, fluconazol og amorolfin.

Jeg vurderer ud fra din henvendelse, at du er interesseret i at blive behandlet for neglesvamp, men at du samtidig er en smule nervøs ved at skulle spise en tabletbehandling. Jeg vil derfor råde dig til, at du gennemdrøfter problemstillingen med din læge inden du evt. opstarter en behandling.

Sidst opdateret: 15.05.2003
Annonce