Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvordan skal jeg som fodterapeut forholde mig til neglesvamp?

Spørgsmål:

Hej!

Ja, jeg skriver ikke for at få hjælp til behandling af neglesvamp, men har nogle rent faglige spørgsmål i forbindelse med mit arbejde. Jeg arbejder som fodterapeut og har erfaring ned at utrolig mange af mine patienter har neglesvamp. Jeg ved fra de oplysninger jeg fik under min uddannelse

hvordan jeg skal forholde mig til svampen, men da jeg synes at det er meget udbredt og derfor er bange for ikke at tage forbehold nok i min behandling, kunne jeg godt tænke mig at få jeres råd om hvordan jeg skal forholde mig. Jeg er bange for at sprede smitten rundt, men vil I mene det er godt nok når jeg ved hver behandling bruger sterile instrumenter? Kan

jeg overføre smitten fra tå til tå og hvad med når jeg sliber neglene, det kan jo ikke helt undgåes, at der flyver neglepartikler rundt i luften. Kan de sætte sig i de andre negle? Jeg tænker også på smitten fra patienten til mig. Hvor stor er risikoen for, at jeg får svamp i ine fingernegle? Vi

fik at vide, at det ikke er nødvendigt at bruge handsker under en behandling, passer det? Det undrer mig, at jeg aldrig har mødt eller hørt om en fodterapeut der har svamp i fingerneglene og jeg ved at der ikke er ret mange der bruger handsker. Er det slet ikke så smitsomt som man umiddelbart skulle tro?

Mit sidste spørgsmål går på min situation som behandler. Ved nedslibning af de ofte meget fortykkede svampenegle indånder

jeg jo uundgåeligt nogle svampesporer. Hvilken betydning har det for mig? Kan der være nogen som helst forbindelse til diagnosen mave/tarmkræft? Måske et mærkeligt spørgsmål, men utrolig mange af mine kollegaer har gennem tiden

fået den diagnose hvad jeg synes er lidt tankevækkende.

Jeg håber i kan finde hoved og hale i alle mine spørgsmål og glæder mig til at høre jeres svar.

Med venlig hilsen fodterapeuten!

Svar:

Kære spørger.

Du ønsker råd og vejledning om hygiejniske foranstaltninger i forbindelse med behandling af patienter med neglesvamp som led i dit arbejde som fodterapeut. Jeg skal forsøge at besvare dine spørgsmål, men samtidig gøre opmærksom på, at man indenfor flere af dine rejste problemstillinger ikke har konkret viden. Mine svar beror derfor overvejende på dels praktiske erfaringer og dels teoretiske overvejelser.

1) Er neglesvamp smitsom?

Neglesvamp anses generelt ikke for at være særlig smitsom. I forbindelse med slibning af negle med neglesvamp frigives løsrevet neglemateriale, som kan være inficeret med smitsomme svampesporer. Det vurderes derfor, at neglesvamp formentlig kan smitte i forbindelse med fodterapi og nedfiling af neglene. Svamp i tånegle er derimod stort set altid forudgået af fodsvamp, som er smitsom og smitter fra person til person via inficerede hudskæl. Når man taler om smitterisiko i forbindelse med neglesvamp, er det derfor væsentligt at skelne, om der også er fodsvamp.

2) Er det i orden at anvende de samme sterile instrumenter til behandling af flere negle hos den samme patient?

Teoretisk kan svampesporer overføres fra en negl til en anden, hvis de samme instrumenter anvendes til både syge og raske negle. I praksis udgør dette dog ikke et væsentligt problem.

Det vurderes derfor at være fuldt tilstrækkeligt at anvende de samme instrumenter til behandling af flere negle hos den samme patient. Jeg foreslår, at du så vidt muligt behandler først de sunde negle og efterfølgende syge negle, da man herved formentlig yderligere kan minimere risikoen for smittespredning.

3) Har en fodterapeut øget risiko for at blive smittet med svamp i fingernegle?

Jeg er enig i, at det er ekstremt sjældent, at fodterapeuter smittes med svamp i fingernegle i forbindelse med udførelse af fodterapi. Risikoen for smittespredning til fingernegle vurderes kun at være minimal, og problemstillingen ikke har stor praktisk betydning. På den baggrund finder jeg det rimeligt, at man ikke som standardprocedure anbefaler anvendelse af handsker i forbindelse med behandlingerne, og jeg vurderer, det er tilstrækkeligt med håndvask efter hver afsluttet behandling.

4) Kan der være en sammenhæng mellem kræft i mave- tarmkanal og indåndede svampesporer frigivet fra neglesvamp?

Jeg vurderer det usandsynligt, at der skulle være en sådan sammenhæng.

Sidst opdateret: 15.05.2003
Annonce