Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Er mulige bivirkninger til den medicinske behandling af neglesvamp forbigående?

Spørgsmål:

Hej NetDoktor

Da jeg tidligere har haft ubehag ved behandling, er jeg noget bekymret for at gå i behandling nu, hvor jeg også er blevet ældre, selv om jeg har svamp på 8 tånegle. De omtalte bivirkninger skræmmer mig, da jeg egentlig ikke ellers lider af noget særligt og heller ikke har lyst til det.

Hvis man får de omtalte bivirkninger, holder de så op, hvis man stopper behandlingen, eller kan netop alderen eller andet betyde, at så har man også det at "slæbe" rundt på?

Svar:

Kære spørger.

Du spørger, om mulige bivirkninger til den medicinske behandling af neglesvamp er forbigående, og om alderen har betydning for dette.

Dine spørgsmål er særdeles relevante, da indikationen for behandling af neglesvamp er relativ, forstået på den måde at, man skal opveje fordele og ulemper ved en eventuel behandling.

Du skriver, at du har svamp i 8 tånegle. Som i flere af mine tidligere svar vil jeg dog også til dig understrege vigtigheden af, at du får stillet en korrekt diagnose, inden du indleder en behandling, idet negleforandringer kan skyldes andet end en svampeinfektion, og du ellers risikerer at pådrage dig unødige bivirkninger. Diagnosen neglesvamp stilles ved en svampeundersøgelse, som foretages hos din egen læge eller hos en hudlæge. Ved undersøgelsen tages et svampeskrab, hvor lidt materiale fra neglens forandrede område skrabes af og undersøges i laboratoriet. Hvis du ikke allerede har fået det gjort, vil jeg derfor anbefale dig, at du får udført en svampeundersøgelse, inden du indleder en eventuel behandling for neglesvamp.

Du skriver, at du for år tilbage er blevet behandlet med tabletter for neglesvamp i gennem et år. Det fremgår dog ikke, hvilken type behandling, du har fået. I dag er der flere muligheder for medicinsk behandling af neglesvamp, bl.a. terbinafin, itraconazol og fluconazol. Nyere undersøgelser tyder på, at man kan opnå en større helbredelse ved at kombinere tabletbehandling med en neglelak, der også indeholder et svampedræbende middel (amorolfin). Desværre er neglelakken som den eneste behandling oftest ikke tilstrækkelig til at kunne kurere neglesvamp. Alle ovennævnte præparater er receptpligtige.

I nogle af mine tidligere svar har jeg anført mulige bivirkninger til de ovennævnte behandlinger i henhold til oplysninger fra Lægemiddelkataloget. Du har formentlig læst disse svar, men hvis ikke får du her en gengivelse af de nævnte bivirkninger:

TERBINAFIN:

Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%.

ITRACONAZOL:

Bivirkninger ses hos op til 10%, overvejende i form af gener fra mave-tarm kanalen. Mindre hyppigt ses hudkløe, udslæt, hovedpine, svimmelhed og træthed. Leverpåvirkning ses hos ca. 4%, og enkelte tilfælde af leverbetændelse er beskrevet under langtidsbehandling.

FLUCONAZOL:

Lette bivirkninger fra mave-tarm kanalen forekommer hos ca. 10%. Sjældnere forekommer hovedpine, leverpåvirkning og hududslæt.

AMOROLFIN:

Der kan forekomme lokal irritation og udvikling af eksem.

Hovedparten af de nævnte bivirkninger er forbigående, men det kan dog ikke udelukkes, at der sjældent forekommende kan optræde vedvarende bivirkninger. Ingen af de nævnte præparater kræver dog specielle forholdsregler i forbindelse med behandling af en person, der som du er 55 år og som i øvrigt ikke lider af medicinske sygdomme.

Jeg vil foreslå dig, at du kontakter din egen læge med henblik på at gennemdrøfte fordele versus ulemper ved en eventuel behandling for neglesvamp. Hvis du herefter måtte ønske behandling, kan du og lægen planlægge den behandling, der for dig vil være den bedste. Her vil det være en fordel, hvis du kan opklare navnet på den behandling, du tidligere har fået, og som du dårligt tålte.

Sidst opdateret: 06.06.2003
Annonce