Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Er der risiko for bivirkninger, hvis jeg indleder en ny behandling?

Spørgsmål:

Hej NetDoktor

Jeg har haft neglesvamp siden angreb af fodsvamp for 5-6 år siden. Jeg er blevet behandlet med tabletter (Sporanox) 2 gange. Begge behandlinger resulterede i mindskning af symptomerne, men det forsvandt aldrig helt. Sidste behandling er 1 - 2 år siden. Er de præparater I normalt anbefaler her på Netdoktor bedre end Sporanox. Er der risiko for bivirkninger, f.eks. på lever, hvis jeg indleder en ny behandling?

Svar:

Kære spørger.

Jeg forstår på din henvendelse, at du ønsker information om: 1) hvilke muligheder der er for behandling af neglesvamp og 2) hvilke bivirkninger, der kan være forbundet med behandlingerne.

Ad 1) Muligheder for behandling?

For at kurere svamp i tånegle er det sædvanligvis nødvendigt med en længerevarende tabletbehandling, hvor flere forskellige præparater er almindelige og effektive, bl.a. itraconazol (indholdsstoffet i sporanox), terbinafin (indholdsstoffet i lamisil) og fluconazol. Ud fra dine oplysninger fremgår, at du tidligere er behandlet med både itraconazol og terbinafin, som begge nævnes her på Netdoktor. Efter de medicinske tabletbehandlinger opnår de fleste patienter en bedring af deres neglesvamp, men ikke alle bliver helbredte. Ca. 20-30% af de behandlede patienter bliver desværre ikke raske efter endt behandling selv med de mest effektive lægemidler. Nyere undersøgelser tyder dog på, at man kan opnå en større helbredelse ved at kombinere tabletbehandling med en neglelak, der også indeholder et svampedræbende middel (amorolfin). Men man må desværre fortsat forvente, at heller ikke alle patienter bliver raske efter denne kombinationsbehandling.

Det ser ikke ud til, at du tidligere har prøvet kombinationsbehandling med både tabletbehandling og neglelak, og jeg vil derfor umiddelbart foreslå dig denne behandling. Man skal dog være opmærksom på, at det er en forudsætning for at opnå en optimal behandlingseffekt, at svampemidlet effektivt når hen til det område i neglen, hvor svampen er lokaliseret. Lokale forhold ved en negl kan betyde, at svampemidlet ikke har mulighed for at ramme svampen, og dermed være medvirkende til et mangelfuldt behandlingsresultat. Det kan fx dreje sig om et område, hvor neglen er løsnet eller har en strukturdefekt, måske på baggrund af et tidligere tryk eller traume.

Jeg vurderer, at din fremtidige behandling en specialistopgave, og jeg vil derfor tilråde dig, at du taler med din egen læge og eventuelt bliver henvist til en hudlæge.

Ad 2) Mulige bivirkninger forbundet med behandlingerne?

Som jeg har nævnt i flere af mine tidligere svar, er der i henhold til Lægemiddelkataloget følgende potentielle bivirkninger til ovennævnte tabletbehandlinger:

TERBINAFIN:

Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%.

ITRACONAZOL:

Bivirkninger ses hos op til 10%, overvejende i form af gener fra mave-tarm kanalen. Mindre hyppigt ses hudkløe, udslæt, hovedpine, svimmelhed og træthed. Leverpåvirkning ses hos ca. 4%, og enkelte tilfælde af leverbetændelse er beskrevet under langtidsbehandling.

FLUCONAZOL:

Lette bivirkninger fra mave-tarm kanalen forekommer hos ca. 10%. Sjældnere forekommer hovedpine, leverpåvirkning og hududslæt.

Hvis du under behandlingen bemærker ovennævnte bivirkninger er det vigtigt, du kontakter din læge. Også hvis du bemærker andre symptomer og gener, skal du kontakter din læge med henblik på at afklare, om disse eventuelt kan skyldes den medicinske behandling.

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at det endelige behandlingsvalg foretages ved en samlet vurdering ud fra bl.a. præparaternes behandlingseffekt overfor den pågældende svampeinfektion, præparaternes bivirkningsprofil og mulige indflydelse på andre sygdomme og lægemidler. Det er derfor vigtigt, at du informerer din læge, hvis du lider af andre sygdomme eller indtager andre lægemidler, så der også kan blive taget højde for dette, når din eventuelle behandling planlægges.

I øvrigt kan jeg henvise dig til Netdoktors leksikon med information om medicin. Du kan her finde uddybende oplysninger om både terbinafin, itraconazol og fluconazol.

Sidst opdateret: 12.06.2003
Annonce