Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvad er der af muligheder for behandling af neglesvamp?

Spørgsmål:

Hej NetDoktor

Jeg har svamp på næsten alle tånegle.

Jeg har fået ordineret Sporanox af min læge. Det har givet nogle meget ubehagelige bivirkninger i form af kvalme. Og så er den forøvrigt voldsom dyr. Mit spørgsmål er om der findes alternativ medicin/gode råd. Og gerne billigere da jeg ikke over længere tid har råd til den dyre medicin.

Svar:

Kære spørger.

Som jeg læser dit spørgsmål, ønsker du information om 1) muligheder for behandling af neglesvamp, 2) pris og 3) bivirkninger til de medicinske behandlinger for neglesvamp.

Ad 1) muligheder for behandling af neglesvamp:

Som jeg tidligere har skrevet i flere af mine svar, er det sædvanligvis nødvendigt med en længerevarende tabletbehandling for at kurere neglesvamp, og flere forskellige præparater kan anvendes, bl.a. terbinafin, itraconazol (indholdsstoffet i sporanox) og fluconazol. Efter sådanne tabletbehandlinger opnår de fleste patienter en bedring af deres neglesvamp, men desværre ikke alle bliver helbredte. Nyere undersøgelser tyder på, at man kan opnå en større helbredelse ved at kombinere tabletbehandling med en neglelak, der også indeholder et svampedræbende middel (amorolfin). Desværre er neglelakken som den eneste behandling oftest ikke tilstrækkelig til at kunne kurere svamp i tånegle. Alle ovennævnte præparater er receptpligtige.

Behandlingsvarighed for præparaterne er sædvanligvis følgende: Itraconazol gives dagligt i 7 dage, herefter pause i 3 uger; gentages x 3-4 til svamp i tånegle og x 2 til fingernegle. Terbinafin gives dagligt i 3 mdr. til svamp i tånegle og i 6 uger til svamp i fingernegle. Behandling med fluconazol gives en gang ugentligt i 6-12 måneder for svamp i tånegle og i 3-6 måneder for svamp i fingernegle.

Ad 2) pris:

Efter oplysninger fra Lægeforeningens Medicinfortegnelse koster terbinafin og itraconazol nu begge ca. 1200 kr. for behandling af svampeinfektion i tånegle i de anbefalede doser og behandlingsperioder, dog bliver prisen billigere, hvis du får anden tilskudsberettiget medicin. Fluconazol er væsentlig dyrere, men også her afhænger den endelige pris af, om du får anden tilskudsberettiget medicin. Neglelakken koster for 5 ml. ca. 400 kr., men igen billigere, hvis du får anden tilskudsberettiget medicin. Ovennævnte priser er anført for behandling af svamp i tånegle, som er det hyppigst forekommende, og som også udgør problemet for dig. Behandling af svamp i fingernegle er derimod kortere og derfor billigere, ca. halv pris i forhold til ovenstående.

Ad 3) Bivirkninger:

I henhold til Lægemiddelkataloget er der følgende potentielle bivirkninger til ovennævnte behandlinger:

TERBINAFIN:

Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%.

ITRACONAZOL:

Bivirkninger ses hos op til 10%, overvejende i form af gener fra mave-tarm kanalen. Mindre hyppigt ses hudkløe, udslæt, hovedpine, svimmelhed og træthed. Leverpåvirkning ses hos ca. 4%, og enkelte tilfælde af leverbetændelse er beskrevet under langtidsbehandling.

FLUCONAZOL:

Lette bivirkninger fra mave-tarm kanalen forekommer hos ca. 10%. Sjældnere forekommer hovedpine, leverpåvirkning og hududslæt.

AMOROLFIN:

Der kan forekomme lokal irritation og udvikling af eksem.

Da du har udviklet kvalme under behandling med itraconazol, vil jeg tilråde dig, at du kontakter din læge, som vil tage stilling til, om dette skal undersøges nærmere. Også hvis du bemærker andre symptomer og gener, skal du kontakter din læge med henblik på at afklare, om disse eventuelt kan skyldes den medicinske behandling.

Desuden vil jeg gøre dig opmærksom på, at det endelige behandlingsvalg afhænger af en samlet vurdering ud fra bl.a. præparaternes behandlingseffekt overfor den pågældende svampeinfektion, præparaternes bivirkningsprofil og mulige indflydelse på andre sygdomme og lægemidler. Det er derfor vigtigt, at du informerer din læge, hvis du lider af andre sygdomme eller indtager andre lægemidler, så der også kan blive taget højde for dette, når din behandling planlægges.

I øvrigt kan jeg henvise dig til Netdoktors leksikon med information om medicin. Du kan her finde uddybende oplysninger om både terbinafin, itraconazol, fluconazol og amorolfin.

Sidst opdateret: 12.06.2003
Annonce