Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvilke bivirkninger giver behandling af neglesvamp og ydes der tilskud til behandlingen?

Spørgsmål:

Kære Merete,

Har tabletbehandlingen af neglesvamp nogle bivirkninger (lever / nyrer m.v.)? Behandlingen er jo langvarig.

Giver Sygekassen "Danmark" tilskud til behandlingen?

Med venlig hilsen

Spørgeren.

Svar:

Kære spørger.

Du ønsker information om 1) potentielle bivirkninger til medicinske tabletbehandlinger for neglesvamp og 2) prisen for behandlingerne.

I mine tidligere svar nævner jeg bl.a. terbinafin, itraconazol og fluconazol som effektive medicinske behandlinger til neglesvamp. Nyere undersøgelser tyder på, at man kan opnå en større helbredelse ved at kombinere tabletbehandling med en neglelak, der også indeholder et svampedræbende middel (amorolfin). Desværre er neglelakken som den eneste behandling oftest ikke tilstrækkelig til at kunne kurere svamp i tånegle. Alle ovennævnte præparater er receptpligtige.

Ad 1) potentielle bivirkninger:

I henhold til Lægemiddelkataloget er der følgende potentielle bivirkninger til behandlingerne:

TERBINAFIN: Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%.

ITRACONAZOL: Bivirkninger ses hos op til 10%, overvejende i form af gener fra mave-tarm kanalen. Mindre hyppigt ses hudkløe, udslæt, hovedpine, svimmelhed og træthed. Leverpåvirkning ses hos ca. 4%, og enkelte tilfælde af leverbetændelse er beskrevet under langtidsbehandling.

FLUCONAZOL: Lette bivirkninger fra mave-tarm kanalen forekommer hos ca. 10%. Sjældnere forekommer hovedpine, leverpåvirkning og hududslæt.

AMOROLFIN: Der kan forekomme lokal irritation og udvikling af eksem.

Ad 2) pris:

Ifølge Lægemiddelkataloget koster behandling af tåneglesvamp med terbinafin og itraconazol i øjeblikket ca. 2200 kr. i de anbefalede doser og behandlingsperioder. Da den offentlige sygesikring giver tilskud til behandlingerne, bliver din egenbetaling ca. 1200 kr., dog bliver prisen billigere, hvis du får anden tilskudsberettiget medicin. Fluconazol er væsentlig dyrere, men også her afhænger den endelige pris af, om man får anden tilskudsberettiget medicin. Neglelakken koster for 5 ml. ca. 400 kr., men igen billigere, hvis du får anden tilskudsberettiget medicin. Ovennævnte priser er anført for behandling af svamp i tånegle, som er det hyppigst forekommende. Behandling af svamp i fingernegle er derimod kortere og derfor billigere, ca. halv pris i forhold til ovenstående.

Det er en forudsætning for at påbegynde medicinsk behandling for neglesvamp, at der foreligger en korrekt diagnose, idet de medicinske behandlinger for neglesvamp naturligvis kun kan forventes at have effekt, såfremt der er tale om en svampeinfektion, og idet forskellige svampeinfektioner har varierende følsomhed for de tilgængelige tabletbehandlinger. Diagnosen neglesvamp stilles ved at tage et svampeskrab, hvor lidt materiale fra neglens forandrede område skrabes af og undersøges i laboratoriet. En sådan undersøgelse foretages hos den praktiserende læge eller hos en hudlæge.

Sidst opdateret: 24.09.2003
Annonce